Стратегічні орієнтири » Валютний ринок 2012 » Третяк В.І. Оцінка дієвості систем плаваючого обмінного курсу польського злотого та української гривні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1113
  • Автор: Shkidnyk
  • Дата: 23-05-2015, 13:17
 (голосов: 0)
23-05-2015, 13:17

Третяк В.І. Оцінка дієвості систем плаваючого обмінного курсу польського злотого та української гривні

Категорія: Валютний ринок 2012

Економічні, політичні, культурні та інші форми зв'язків між різними країнами породжують грошові відносини,
які необхідні для оплати товарів і послуг. Ці грошові відносини між країнами складають зміст валютних відносин. Валютні відносини є суспільними відносинами, пов'язаними з функціонуванням валюти при здійсненні зовнішньої торгівлі, наданні економічної і технічної допомоги, надання і отримання за кордоном кредитів і позик, здійсненні операцій з купівлі або продажу валюти і т.д.

З розвитком міжнародних відносин розвивалися і міжнародні валютні відносини, що дозволило говорити про організаційні форми складових елементів. Стан валютних відносин залежить від процесу відтворення. Це може здійснювати зворотний вплив на них (позитивний чи негативний) залежно від ступеня їх стійкості. Формою організації та регулювання валютних відносин виступає валютна система.

Валютна система як сукупність економічних відносин виникла на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків. Крім того вона займає значну роль у функціонуванні цих відносин. Валютно-фінансова система це сукупність усіх заходів які, використовує держава при проведені валютної політики. Важливість саме валютної політики, визнають як і зарубіжні так і вітчизняні науковці та практики.

Питання валютних курсів широко досліджується різними вченими. Дослідники підкреслюють роль політичного середовища на вибір валютних режимів (С. Едвардс (1996), А.Торнел та А. Веласко (1995), А. Кукірман (1992)). Також питання вибору валютного режиму аналізували з точки зору економічних та політичних вимог для підтримки конкретних режимів (М. Мелвін (1990), А. Гош (1997)). Деякі науковці намагались застосовувати ці підходи до великих груп країн (Е. Леві-Ієяті та Ф. Штурценегер (2001), С. Едвардс (1996)).

Фактично валютний курс - це порівняльна ціна валюти однієї держави, виражена в одиниці валюти іншої країни. "Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни (або в міжнародній грошовій одиниці), називається валютним курсом". [3, 142]

Актуальність роботи полягає у тому, що міжнародні розрахункові або обмінні операції передбачають використання іноземних валют, а для цього необхідно проводити валютні котирування з метою пошуки кращої ціни на міжнародних ринках. Це призводить до виникнення валютного курсу та необхідності визначення його рівня.

Валютний курс необхідний для взаємного обміну валютами при торгівлі товарами та послугами. Крім того дозволяє проводити обліку взаємного руху капіталів і кредиту.

Експортер обмінює виручену іноземну валюту на національну, оскільки валюти інших країн не можуть звертатися в якості законного платіжного і купівельного засобу на території даної держави. У свою чергу, імпортер обмінює національну валюту на іноземну з метою оплати товарів, куплених за кордоном. Боржник купує іноземну валюту за національну для погашення заборгованості та виплати відсотків за іноземний кредит. Валютний курс необхідний для порівняння цін світових та національних ринків. За допомогою валютного курсу відбувається періодична переоцінка рахунків в іноземній валюті фірм та банків. Тому так важливі теоретичні та практичні дослідження проблем валютного курсу.

Мета курсової роботи - розглянути поняття валютних курсів і факторів, що впливають на їх формування. Виходячи з мети, основними завданнями роботи є:
1. визначити поняття валютного курсу;
2. охарактеризувати види валютних курсів;
3. проаналізувати фактори, що впливають на формування валютних курсів;
4. розкрити режими валютних курсів.

З розширенням і поглибленням процесів інтеграції економік, порівняння вартостей товарів відбувається у все більш широких масштабах. У валютному курсі знаходять вираження такі економічні категорії, як ціна, продуктивність праці, заробітна плата, витрати виробництва, темпи економічного зростання. Зростання важливості ролі валютного курсу, викликане зростанням взаємозалежності економік окремих країн. Також це пов'язано і зі зміною характеру самого грошового обігу. [2, 17]

Як будь-яка ринкова ціна, валютний курс формується під впливом попиту та пропозиції. Зрівноважування останніх на валютному ринку приводить до встановлення рівноважного рівня ринкового курсу валюти, тобто відбувається так звана "фундаментальна рівновага". [4, 440]

Проблема порівняння взаємної цінності валют надзвичайно ускладнилася і пошуки найбільш відповідних для цього критеріїв увійшли до числа постійних і важко вирішуваних завдань міжнародної валютної політики.

1. Белотелова, Н.П. Гроші. Кредит. Банки [Текст]: підручник / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. - М.: Дашков і К, 2008. - 484 с.
2. Бурлачко, В. Сучасні проблеми теорії валютного курсу [Текст] / В. Бурлачко / / Питання економіки. - 2002. - № 3. - Х.17-30.
3. Жукова Є.Ф. Гроші, кредит, банки [Текст]: підручник / Под ред. Є.Ф. Жукова. - 3-е вид, перероб. і доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 703 с.
4. Кузнєцова, Є.І. Гроші, кредит, банки [Текст]: навчальний посібник. - О., 2007. - 527 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^