Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2015 » Біла В. Інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-05-2015, 11:42

Біла В. Інституційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Категорія: Фінанси підприємств 2015


Реалізація зовнішньоекономічної стратегії держави в значній мірі залежить від ефективного функціонування інституційних структур, що регулюють зовнішньоекономічні зв’язки та виконують загальноорганіаційні функції. Їх діяльність в значні мірі впливає на розвиток зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємців, тому головною метою економічної політики визначили створення відповідного інституційного середовища для започаткування та розвитку підприємництва. Сприятливий інституційний клімат сприяє ефективному функціонуванню економічних суб’єктів, сталому економічному зростанню країни та підвищенню рівня добробуту громадян.

Актуальність. На практиці реально існуючий інституційний порядок більшою чи меншою мірою відрізняється від ідеальної моделі. У багатьох економіках відсутні надійні і стабільні інституційні засади ринкового розвитку, що поглиблює проблему непередбачливості та суперечливості бізнес-середовища та підриває налагоджену зовнішньоекономічну діяльність. Тому у роботі визначено основні теоретичні аспекти дослідження інституційного забезпечення, чинники, що впливають на формування інституційного середовища, методи визначення якості інституційного середовища; окреслено та проаналізовано основі інститути, що управляють їхньою діяльністю та шляхи покращення інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Інституційне забезпечення досліджували такі відомі вчені з далекого зарубіжжя, як Дж. Бьюкенен (Buchanan), О. Вільямсон (Williamson), Р. Коуз с(Coase), Д. Норт (North), К. Рao (Rao), , Дж. Хікс (Hicks) та інші. Серед вчених, які доповнили доробок відзначились Ю. Валєвича, Г. Клейнер, Р. Нуреєва, Офік Н., Пачева Н., Ватаманюк З.,Пустовійт Р., КузяківО. тощо Але сьогодні продовжує залишатися проблемним питання щодо якості діяльності інститутів та інституцій зовнішньоекономічного середовища.

Інституційне середовище – це система норм та правил, яка загальновизнана суспільством, тобто фундаментальні політичні, соціальні та юридичні інститути, що супроводжують підприємницький процес. Виділяють три основні напрямки взаємовпливу основних чинників інституційного середовища, а саме: економічні свобода, економічна влада та державний вплив на функціонування та формування бізнесу. Державні інституції створюють правову основу шляхом запровадження необхідних законів, кодексів, системи відповідних правил розвитку підприємства, що забезпечують сприятливе бізнес-середовище. [1]

Оцінка якості інституційного забезпечення залежить від багатьох показників, які розробляються урядовими та неурядовими організаціями.

Всесвітні індикатори управління (право голосу та підзвітність; політична стабільність та відсутність насильства; ефективність державних владних інституцій; якість регуляторної діяльності; верховенство права; боротьба з корупцією) вимірюють ефективність діяльності уряду. Україна показує найгірші показники серед країн Центрально-Східної Європи через неефективну політику уряду, функціонування державного апарату, низький ступінь довіри до внутрішньої політики та процвітання хабарництва. [7].Україна стабільно залишається у групі «підвищеного ризику», що також підтверджують дані дослідження Індексу сприйняття корупції, який визначає корупцію як зловживання службовим становищем з метою особистої вигоди.

Україні для подолання корупції необхідно: незалежна та ефективна судова влада;нагляд законодавчих органів за імплементацією законів; незалежна система правоохоронних органів; політична відповідальність; декларування доходів державних службовців; свобода до інформації, створення урядового порталу; громадське обговорення законопроектів; удосконалення податкової та митної системи; реформування секторів послуг; децентралізація державної влади; конкурентоспроможний приватний сектор; спрощення процедури реєстрації нових компаній прозорість корпоративного регулювання тощо. [4]

Традиційним показником якості інституційного середовища вважається рівень економічної свободи. Цей показник є інтегральним індексом,що базується на результатах аналізу чинників інституційного середовища, які мають найбільший вплив на темпи економічного зростання. Індекс легкості ведення бізнесу - індекс задля порівняння простоти підприємницької діяльності між країнами світу за такими критеріями, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволу на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків, законодавчий захист контрактів, тощо [6]

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється: державою в особі її органів у межах їх компетенції; недержавними органами управління економікою (товарними, фондовими, валютними біржами, торговельними палатами, асоціаціями, спілками та іншими організаціями координаційного типу), що діють на підставі їх статутних документів; самими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. До державних органів управління зовнішньоекономічної діяльності відносяться державні органи як законодавчої, так і виконавчої влади, а також місцеві органи влади. Слід зазначити, що кожний із органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності виконує тільки йому делеговані функції. [2]

У висновках Дослідження «Ділова думка»,що проводилося Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій в травні 2014 року, присвячене проблемам зовнішньоекономічної активності підприємств та ставлення їх керівників до різних напрямків економічної інтеграції України, проходить у жовтні – листопаді. Керівникам підприємств ставилось питання щодо головних, з їхньої точки зору, ринків збуту продукції за кордон, при цьому обсяги експорту ту чи іншу країну саме цього підприємства не уточнювалися. Перше місце у рейтингу перешкод посів «Брак фінансових ресурсів для виведення товарів на ринки». Значущість цієї перешкоди збільшилась порівняно до 2013 року, хоча тоді вона також посідала перше місце ( 33.7%). На другому місці у 2014 році залишилась перешкода «Відсутність бажання іноземних партнерів працювати через діловий та політичний клімат» (відповідно від 31.9 до 39.2%). Перешкода «Висока собівартість продуктів» на третьому місці. Перешкода «Митні бар’єри» посідає четверту сходинку. [3]

Отже, із кожним роком багатовекторність думок ділового суспільства України зменшується, натомість починає простежуватись одновекторність інтеграції, а сааме західна. Менеджери підприємств усіх областей, окрім Харкова, назвали ЄС пріоритетним напрямком інтеграції для своїх підприємств. [5]

Дана тема є цікавою та обширною. Зацікавленість до даної теми породжує масу наукових підходів до її вивчення та сприяє створенню все нових та більш ефективних механізмів реалізації зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлений аналіз індексів оцінки інституційного середовища допоможуть в майбутньому дослідити стан та слабкі сторони підприємницької діяльності в інституційному середовищі в різних країнах. Проаналізований теоретичний матеріал буде слугувати для подальшого розгляду питання міжнародного досвіду стимулювання підприємницької діяльності та покращення умов інституційної діяльності ЗЕД.

Використані джерела:
1. Ватаманюк З. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика . – Львів : «Новий світ – 2000», 2005.
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Вісник Верховної Ради України. — 1991. — N 29, зі змінами від 23.02.2012.
3. Зовнішньоекономічна діяльність і пріоритетні напрямки економічної інтеграції України, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій – 2013 - [Цит. 2014, 16 грудня]. – Доступний з: http://www.ier.com.ua/files//publications/Special_research/Special_QES_ukr_3_2013_A
4. Індекс сприйняття корупції в Україні//Економічна правда. – 2014. - [Цит. 2014, 21 травня]. – Доступний з:
5. Кузяків О. Діловий клімат: яких змін очікує український бізнес в умовах війни та економічної кризи – 2014 - [Цит. 2014, 16 грудня]. – Доступний з:
6. Index of Economic Freedom 2013. Methodology. – 2013. - [Cited 2013, 26 December]. – Available from:
7. Kaufmann D. Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators for 1996–2008 / World Bank Policy Research Working Paper. -2009.- [Cited 2013,26 December]. – Available from:

Посилання: інституційне забезпечення

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^