Стратегічні орієнтири » Поступ сучасних ідей в управлінні » Попередній галузевий та підприємницький досвід та їхній вплив на розвиток нової фірми
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 838
  • Автор: Liliya
  • Дата: 27-08-2015, 22:05
 (голосов: 0)
27-08-2015, 22:05

Попередній галузевий та підприємницький досвід та їхній вплив на розвиток нової фірми

Категорія: Поступ сучасних ідей в управлінні

В сучасних динамічних умовах розвитку економічної діяльності та все більшого залучення до неї нових технологій, які роблять можливим вести підприємницьку діяльність для багатьох, постає питання про передумови, корті сприяють успішному розвитку бізнесу. Враховуючи нестабільність економічних умов, ймовірність криз та політичних коливань, підприємцю варто зосередити увагу на тих факторах, на які він може впливати та котрі значною мірою стимулюватимуть успішність нової фірми.
Завданням цієї роботи є розкриття змісту основних понять сучасних теорій підприємництва , краще розуміння сучасних тенденцій в цій сфері досліджень, а також аналіз факторів, котрі здійснюють вплив на його успішність. Метою роботи є якомога детальніше висвітлити і розкрити поняття галузевого та підприємницького (старт-ап) досвіду, особи підприємця та людського капіталу , яким він володіє, дослідити потенціал нових підприємств
Предметом дослідження є виявлення взаємозв’язку між наявністю цих видів досвіду та успішністю заснування ведення бізнесу, з’ясування чинників, що сприяють адекватному застосуванню попереднього досвіду підприємцем та забезпечують вищий потенціал нової фірми.
В сучасних динамічних умовах розвитку економічної діяльності та все більшого залучення до неї нових технологій, які роблять можливим вести підприємницьку діяльність для багатьох, постає питання про передумови, корті сприяють успішному розвитку бізнесу. Враховуючи нестабільність економічних умов, ймовірність криз та політичних коливань, підприємцю варто зосередити увагу на тих факторах, на які він може впливати та котрі значною мірою стимулюватимуть успішність нової фірми.
Процес заснування та ведення нового бізнесу досліджується вченими досить активно , проте порівняно віднедавна у різних його аспектах. Тому тема залишається актуальною, в ній існує багато , ніш які слід заповнити. Актуальність теми полягає в тому , що жорстке і мінливе економічне середовище вимагає далекоглядної та адаптивної поведінки підприємців, якість якої визначається попереднім досвідом та знаннями. Гостро стоїть проблема подолання стресів, які нерозривно супроводжують підприємницьку діяльність. Вміння адекватно застосувати попередній досвід для вирішення проблем та виходу з стресових ситуацій забезпечує конкурентоспроможність нової фірми та її виживання. Завданням цієї роботи є розкриття змісту основних понять сучасних теорій підприємництва , краще розуміння сучасних тенденцій в цій сфері досліджень, а також аналіз факторів, котрі здійснюють вплив на його успішність. Метою роботи є якомога детальніше висвітлити і розкрити поняття галузевого та підприємницького (старт-ап) досвіду, особи підприємця та людського капіталу , яким він володіє, дослідити потенціал нових підприємств
Предметом дослідження є виявлення взаємозв’язку між наявністю цих видів досвіду та успішністю заснування ведення бізнесу, з’ясування чинників, що сприяють адекватному застосуванню попереднього досвіду підприємцем та забезпечують вищий потенціал нової фірми.
Заснування нової компанії - довготривалий процес, котрий вимагає численних зусиль та адекватного застосування знань та навичок отриманих під час здобуття освіти , але найголовніше з досвідом. Адекватне застосування зазначених вище аспектів також є пов’язаним з специфічними рисами підприємця як такого. Підприємництво тісно пов’язане з психологічними аспектом та особистими характеристиками індивіда. Активна економічна поведінка особи яка проявляється під час започаткування незалежної власної справи залежить від широкого спектру факторів, як зовнішніх так і внутрішніх. І якщо на зовнішні умови зазвичай складно вплинути і підприємець здебільшого повинен приймати та вивчати їх , то внутрішні фактори прив’язані до характеру особи, когнітивного сприйняття, здатності вчитись та аналізувати, соціальних навичок, знань в галузі та здатності їх застосовувати та ділитись ними.
Існує три основних погляди на підприємництво з огляду на те, що є основним в підприємницькій діяльності.
Першим підходом є особистісний підхід, який передбачає вивчення індивідуальних рис характеру підприємців і таким чином досягнення кращого розуміння бізнес діяльності. Раух та Майкл наголошують на важливості вивчення особистих рис характеру власників бізнесу та їхньому впливу на успіх бізнесу.[4]
Другим є поведінковий підхід, який розглядає підприємництво як поведінковий феномен. Згідно з цим баченням, Стівенсон стверджує, що пошук можливостей та відповідна реакція на них є центральною діяльністю у підприємництві. [6]
Згідно з третім, когнітивним підходом, бізнесмени розглядаються як індивіди, котрі шукають та створюють нові продукти та послуги, орієнтовані на майбутнє , оцінюють ризики та шляхи отримання вигоди , визначають або розпізнають можливості.[2]
Ідентифікація нових можливостей підприємцем є складним завданням, оскільки необхідно бути чутливим до потреб ринку , доступних ресурсів , а також є пов’язаною з постійним пошуком цінної інформації. Більше того, процес є необмеженим в часі : по мірі розвитку бізнесу можливості повинні розроблятися, оцінюватись і отримувати подальший розвиток.
В загальному розумінні «можливість» може бути визначена як можливість задовольнити потреби ринку шляхом нового поєднання ресурсів , яке б було цінним .
Інший погляд був запропонований Шейном та Венкатамараном, які визначити можливість як ситуацію в якій нові товари, послуги , матеріали можуть бути запропоновані та продані за ціною, вищою ніж вартість їх виробництва.[5]
В той самий час Барон визначає можливості на основі трьох головних характеристик : потенційної економічної цінності , інновації, можлива вигідність.[1]
Таким чином, можливість з’являється коли підприємець усвідомлює економічну цінність своїх ідей. Це означає, що наявність попереднього досвіду чи знання є життєво важливим для підприємця для того, щоб розібратися в можливостях і діяти відповідно, аби бізнес міг розвиватись. Виникає питання , чи ці можливості вже готові до використання і підприємцям необхідно лише їх розпізнати чи йому потрібно їх створювати.
В загальному, можливості включають незадоволені потреби ринку , невикористані або використані неповною мірою ресурси для задоволення специфічних потреб специфічними товарами.
Отже, з’ясувавши, що існування можливостей та здатність визначати їх та надалі діяти відповідно відіграє важливу роль в підприємницькій діяльності , необхідно також відобразити як процеси визначення працюють. В цьому контексті потрібно визначити основні фактори ,що впливають на цей процес. Вчені відзначають, що особливу роль відіграють наступні фактори: підприємницька пильність, інформаційна асиметрія , наявність попередніх знань та налагодженої мережі соціальних контактів .[3]
Процес визначення та розроблення можливостей починається коли підприємницька «пильність» перевищує певний поріг. У цей момент підприємець усвідомлює , що його ідея може бути впроваджена і здатна принести вигоду. Ця «пильність» є набагато вищою, коли підприємець відзначається креативністю, оптимізмом ,має необхідні знання , досвід та соціальні контакти.
Проаналізувавши роботи науковців , можна зробити висновок, що існує певна прогалина в дослідженні даної теми та відчувається необхідність в подальшому вивченні цього питання з практичної точки зору. Теорія підприємництва передбачає різноманітні концепції, які пов’язані з досвідом та його впливом на успішність створення нового бізнесу. Відповідно, концепції евристик, розпізнання та використання можливостей, підприємницької пильності та інші є центральними для цієї сфери досліджень. Очевидно, що всі ці концепції взаємопов’язані.
Підприємницька пильність пов’язана з володінням попередніх знань та досвіду і характеризується високим рівнем оптимізму . Водночас, створюється позитивний психологічний капітал, який можна визначити як частину людського капіталу у підприємців. Це , в свою чергу, впливає на самоефективність, яка стимулює віру підприємця в високий рівень вирішення завдань та проблем.
Оптимізм, який виникає в зв’язку з цим , здебільшого розглядається як позитивний фактор , проте інколи надто оптимістичне налаштування може завищувати очікування та знижувати рівень виконання завдань. Це твердження тісно пов’язане з концепцією підприємницьких очікувань та прогнозування. Очікування можуть бути не виправданими, оскільки вони занадто високі або хибні. Тому єдиним шляхом покращення ситуації та уникнення невдачі є підвищення якості людського капіталу та ,як результат, суджень підприємця
Отже, в кінці кінців, найважливішим фактори є людський капітал , котрий представляє набір навичок, знань та досвіду , які застосовуються належним чином. Існує ряд методів підвищення якості людського капіталу , зокрема «навчання ,роблячи», отримання практичних знань від попереднього досвіду. Головною проблемою дослідження є питання чи справді підприємці отримують цінні знання від попереднього досвіду та вміють належним чином це використати. Це пов’язано також з питанням природи досвіду, оскільки галузевий досвід асоціюється з оцінкою можливого успіху нової фірми , контактами з зацікавленими особами та використанням шаблонів , типових для певної індустрії. Старт-ап досвід , в свою чергу, асоціюється з впевненістю підприємця, психологічним благополуччям та здатністю долати труднощі.
Відтак, головна увага концентрується на визначенні відмінностей між цими двома типами досвіду та дослідженні , котрий з них відіграє важливішу роль для підприємця, який засновує новий бізнес. Важливим є віднайти відповідь на запитання, що є ціннішим та кориснішим в підприємницькій діяльності: орієнтування в галузі чи впевненість і засновницькі навики.Список використаної літератури:
1.Baron Robert A . Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: entrepreneurs as the active element in new venture creation. Strategic Entrepreneurship Journal. Volume 1, Issue 1-2, pages 167–182, November 2007
2.Krueger N. Jr. The Cognitive Psychology of Entrepreneurship. Handbook of Entrepreneurship Research International .Handbook Series on Entrepreneurship Volume 1, 2003, pp 105-140
3.Omrane A.,Fayolle, A. Entrepreneurial competencies and entrepreneurial process: a dynamic approach. International Journal of Business and Globalisation, 2011, 6.2: 136-153.
4.Rauch A., Michael F. Let’s Put the Person Back into Entrepreneurship Research: A Meta-Analysis on the Relationship between Business Owners’ Personality Traits, Business Creation, and Success. European Journal of Work and Organizational Psychology Volume 16, Issue 4, 2007.
5.Shane S., Venkataraman S. The promise of entrepreneurship as a field of research. - Academy of management review 25 (1), 217-226
6.Stevenson, H. H., and J. C. Jarillo-Mossi. "A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management." Strategic Management Journal 11 (summer 1990): 17–27.

Посилання: підприємництво, досвід

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^