Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Гавриленко А.С. Перспективи розвитку кредитних відносин комерційних банків та підприємств в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-05-2011, 00:08

Гавриленко А.С. Перспективи розвитку кредитних відносин комерційних банків та підприємств в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Гавриленко А.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-52с

Перспективи розвитку кредитних відносин комерційних банків та підприємств в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи

В умовах становлення ринкових відносин діяльність суб’єктів господарювання передбачає періодичне залучення кредитних ресурсів, що обумовлено дією господарського розрахунку та особливостями кругообігу коштів підприємств.
Важливим джерелом забезпечення ресурсами господарської діяльності підприємства виступає банківський кредит, що опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва та прибутковості капіталу. Саме банківські кредити займають найбільшу питому вагу у структурі позикових ресурсів більшості підприємств.
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів банківського кредитування підприємств присвячено праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, С.Роуза, В.Лексиса, Дж.Сінкі, В.Андрущенка, М. Савлука, В. Сусіденка, О. Васюренка, В. Лагутіна, В. Міщенко, Я. Чайковського, О. Євтуха, А. Мороза та ін.
На сьогоднішній день формування кредитних відносин підприємств з банками-кредиторами відбувається в умовах нестабільної діяльності банківської системи та несприятливих економічних тенденцій, що є наслідком впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. у поєднанні з глибокою диспропорційністю розвитку економіки України.
Доступ суб’єктів господарювання до кредитних ресурсів є обмеженим, у зв’язку з погіршенням фінансового стану великої частки підприємств, з однієї сторони, та посиленням вимог банків до потенційних позичальників, з іншої. Водночас, вітчизняні підприємства, особливо представники малого та середнього бізнесу, відчувають гостру потребу у фінансовій підтримці для забезпечення ефективної роботи та власного розвитку, головним чином для розширення потужностей, модернізації виробничих процесів та зниження собівартості продукції виробництва.
Заходи, спрямовані на активізацію кредитування підприємництва в умовах виходу з кризи, мають відповідати інтересам як підприємців, так і фінансових інституцій та держави і передбачати надання позичкових коштів усіма способами, що не суперечать законодавству. На шляху до відновлення кредитування в середньостроковій перспективі необхідним є забезпечення стабільності функціонування фінансового ринку, а також розвиток ринку деривативів, де активно обертатимуться іпотечні облігації, форвардні і ф'ючерсні контракти.
У короткостроковій перспективі для врегулювання кредитних відносин банків та суб’єктів господарювання необхідне належне сприяння уряду та Національного банку в рамках законодавчого регулювання фінансових відносин. У компетенції держави лежить вирішення завдань формування стимулюючого законодавства і забезпечення бюджетної фінансової підтримки, потрібної для відновлення процесу кредитування банками вітчизняних підприємців. Окрім цього, банки і державні структури могли б співпрацювати в розробці ринкових інструментів та заходів, спрямованих на оптимізацію режиму надання кредитів господарюючим суб’єктам.
На етапі виходу з фінансово-економічної кризи важливого значення набуває розвиток мікрокредитування, що дозволяє подолати проблему обмеженого часового горизонту позичання і утрудненого доступу до банківських ресурсів. Для ефективного впровадження мікрокредитування необхідно, насамперед створити нормативну основу діяльності суб’єктів мікрокредитування, розширити перелік фінансових послуг, що можуть надаватись мікрофінансовим позичальникам, та звернутись до досвіду зарубіжних країн щодо розвитку механізмів мікрофінансування установ і організацій. У мікрокредитуванні може бути використано три підходи:
— розширення прямого банківського мікрокредитування;
— передачу програми мікрокредитування до спеціально створеної банком дочірньої структури, що дозволить реалізувати спеціальний підхід до оцінки кредитоспроможності малих підприємств, здешевить мікрокредити для позичальників за збереження достатнього високого рівня рентабельності програми для банку, дозволить останньому створити власну філіальну мережу макрофінансових організацій за відносно невеликих витрат;
— кредитування банками небанківських макрофінансових організацій, які, як правило, виступатимуть основними фінансовими установами в малих населених пунктах [1].
Альтернативою традиційним формам банківського кредитування сучасних умовах можуть стати фінансовий лізинг, залучення компенсаційних позик, залучення пільгових інвестиційних кредитів підприємствам та ін. [2, c.34].
За прогнозами учасників ринку, вихід банківської системи на докризовий рівень корпоративного кредитування можливий не раніше другої половини 2012 р. При стриманому сценарії розвитку економіки збільшення обсягів кредитування підприємств можливе в межах 10% ринку. Якщо ж темпи зростання економіки підуть у випередження поточних прогнозів, то показник зростання обсягів кредитування до кінця 2011 року може досягти і 15%, що безумовно, свідчитиме про поступове відновлення повноцінної діяльності банківської системи, яке на сьогодні є ключовою умовою стабільного економічного розвитку національної економіки.
Список використаної літератури:
1. Інструменти активізації кредитування підприємництва в умовах економічної депресії. Аналітична записка : [Електронний ресурс] / Я.Белінська. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/348.
2. Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. Аналітична доповідь // Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: НІСД. – 2010. – 45 с.
3. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення / Г.Карчева // Вісник НБУ. – 2010. – №8. – С.26 – 33.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^