Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Бабій Л. Особливості функціонування систем обігу електронних грошей
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
1-11-2015, 22:32

Бабій Л. Особливості функціонування систем обігу електронних грошей

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Особливості функціонування системи обіггу електронних грошей

Електронні гроші увійшли не давно в наше життя але їхній розвиток здійснюється доволі стрімко. В Україні станом на 2015 рік, громадяни мають доступ до різних видів електронних платіжних інструментів. Частина з них створена резидентами України та працює тільки з гривнею, інші представлені компаніями – резидентами інших країн, які оперують іншими валютами, проте також є доступними для використання громадянами України. На разі, для ринку України актуальним є питання щодо формування сучасної, чіткої й прозорої регуляторної бази, заснованої на кращому міжнародному досвіді, із дотримуванням балансу між захистом прав споживачів, державним наглядом за функціонуванням електронних платіжних інструментів, систем електронних грошей і стимулюванням їх розвитку.
Останнім часом у всьому світі розвиток систем електронних грошей характеризується поступовим звуженням сфери використання готівки та паперових платіжних документів, пе- реходом до нових платіжних інструментів і сучасних технологій платежів. Електронні гроші широко залучаються до обігу і стають важливим інструментом фінансової інфраструктури економічно розвинутих країн. Аналогічні процеси відбуваються і в Україні.
Електронні гроші створюють можливості для ефективного прибутку у сфері роздрібних платежів, проте їх розвиток не повинен наражати на небезпеку ні безперервне функціонування платіжних систем, ні стабільність фінансової системи. Більше того, ефективний прибуток може бути реалізований тільки за умови запровадження достатнього захисту електронних грошей для підтримки довіри до них суспільства. Необхідно чітко визначити та вжити заходів для запобігання ризикам, з яких найбільших є ризик неплатоспроможність емітентів. Нерозуміння цього може призвести до негативних наслідків, що вплине на довіру користувачів до різних видів електронних платежів і, можливо, навіть на довіру до грошей взагалі.
Загалом можна дійти висновку, що вимоги до функціонування систем електронних грошей в Україні мають досить загальний характер і не є надто жорсткими, а звідси є певні і недоліки платіжних систем:
– емісія електронних грошей гарантується винятково емітентом, держава не дає ніяких гарантій збереження їхньої платоспроможності. Це приводить до того, що електронні гроші не рекомендується використовувати для здійснення великих платежів, а також для нагромадження певних сум протягом тривалого часу. Тобто електронні гроші в першу чергу платіжний, а не накопичувальний засіб;
– електронні гроші існують тільки в рамках тієї системи, у рамках якої вони емітовані. Також електронні гроші не є загальноприйнятим платіжним засобом, обов’язковим до при- йому.
Для подальшого успішного розвитку функціонування систем електронних грошей в Україні важливим є:

1) застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з одного боку, на підтримку розвитку електронних грошей, а з іншого боку на запобігання їх використання з метою ухилення від оподаткування та контролю;

2) подолання певних складнощів з ситуативним перерозподілом суб’єктів ринку і сфер регулювання між регуляторами.

Вітчизняний ринок електронних грошей знаходиться на стадії становлення й потребує прийняття заходів з його активізації його регулюючими органами (НБУ) для узгодження механізмів и функціонування з міжнародною практикою та впровадження банками сучасних технологій у платіжній сфері.


Список використаної літератури

1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.01 р. – (Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА : ЗАКОН “Еліт”).
2. Івасів Б. Електронні гроші : можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення // Фінансовий ринок України. – 2011. – No 5. – С. 8-9.
3. Махаєва О.О. Підходи до регулювання емісії електронних грошей та їх використання // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – No 2(19). – C. 46-51.
4. Новицький А.М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного суспільства в Україні : монографія / А.М. Новицький. – Ірпінь : НУДПС України, 2011. – 444 с.
5.Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій : навчальний посібник ; за ред. Б.В. Романюка; Є.Д. Скулиша – К. : 2011. – 404 с.
6. Панасюк Б.А. Розвиток та функціонування електронних грошей в світовій економіці. //www.rusnauka.com/3_ANR_2011/Economics/1_78150.doc.htm
7. Сокульський В.М. Організація функціонування систем електронних грошей для забезпечення діяльності електронної торгівлі. – Режим доступу : //www.rusnauka.com/15_APSN _2010/Economics/67316.doc.htm
8. Тлустий А.О. Електронні гроші та фактори, що визначають їх розвиток // Наукові праці. Економіка. – 2007. – Вип. 59. – С. 115-117.
9. Трубін І.О. Платіжні системи на основі електронних грошей як складова системи електронних платежів : матер. Всеукр. наук.-практ. конфер. до Дня науки [“Проблеми та перспективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні”], (Київ, Нац. авіац. універ., 17 травня 2012 року). – К. : Омега-Л, 2012. – С.479-481.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^