Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Бучин І.С. Подальший розвиток ринку фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1184
  • Автор: b.ir4uk.s
  • Дата: 1-11-2015, 23:59
 (голосов: 0)
1-11-2015, 23:59

Бучин І.С. Подальший розвиток ринку фінансових послуг в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Бучин І.С.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Подальший розвиток ринку фінансових послуг в Україні

Ринок фінансових послуг в Україні знаходиться на стадії становлення. Запроваджуються нові види фінансових послуг, удосконалення та подальшого розвитку набувають традиційні послуги. На сучасному етапі посилюється конкурентна боротьба між професійними учасниками ринку за клієнтську базу, за вільні фінансові ресурси, набувають удосконалення механізми здійснення фінансових операцій та форми співпраці між оферентами та споживачами фінансових послуг.
Подальший розвиток ринку фінансових послуг в Україні буде знаходитись під впливом таких чинників, як:
• стабільність макроекономічної та політичної ситуації в країні та у світі;
• наслідки глобалізації світових фінансових ринків;
• ступінь успішності функціонування національної економіки;
• рівень інфляції в країні;
• темпи зростання реальних доходів населення;
• ступінь узгодженості інституційного розвитку фінансового сектора з потребами у відповідних фінансових послугах з боку реального сектора економіки і населення [1].
Найбільш важливими завданнями підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг і подолання проблем у його розвитку є такі:
- розширення спектру фінансових послуг для найбільш повного задоволення потреб їх споживачів;
- удосконалення діяльності фінансового сектора країни, підвищення його ролі в інвестиційних процесах;
- зростання конкурентоспроможності національних фінансових установ шляхом підвищення їх капіталізації та ліквідності;
- недопущення зловживань з боку фінансових установ;
- удосконалення законодавчого та нормативного регулювання діяльності фінансових установ і механізму надання фінансових послуг;
- формування національних грошового, валютного, страхового ринків, ринку цінних паперів та позикового капіталу за світовими стандартами;
- посилення захисту прав споживачів фінансових послуг через використання механізму розкриття інформації професійними учасниками ринку на основі загальноприйнятих принципів і міжнародних стандартів;
- формування умов для утворення компенсаційних механізмів на ринках фінансових послуг шляхом розбудови системи гарантування вкладів і забезпечення виплат за договорами довгострокового страхування життя, договорами недержавного пенсійного забезпечення, внесками на депозитні рахунки до кредитних спілок тощо;
- удосконалення інфраструктури ринку фінансових послуг і системи біржової торгівлі фінансовими активами;
- сприяння поетапному впровадженню у фінансовому секторі України міжнародно-визнаних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, аудиту, розкриття інформації та корпоративного управління;
- послідовна реалізація чіткої програми взаємодії із міжнародними фінансовими організаціями, міжнародними об'єднаннями органів нагляду за фінансовим сектором економіки та іноземними регуляторами з метою запровадження в Україні міжнародних стандартів надання фінансових послуг;
- інтеграція національного ринку фінансових послуг у європейський та світовий ринки;
- проведення широкої просвітницької роботи щодо діяльності фінансового сектора України серед споживачів фінансових послуг [2].
Розвиток ринку фінансових послуг в Україні повинен бути спрямований на забезпечення повної збалансованості та узгодженості стратегічних пріоритетів розвитку фінансового сектора з визначеними макроекономічними та соціальними пріоритетами розвитку країни. За таких умов фінансовий сектор буде спроможний генерувати достатній обсяг інвестиційних і кредитних ресурсів для забезпечення економічного зростання країни та підвищення добробуту її громадян.
Провідні тенденції розвитку ринку фінансових послуг у сучасному світі тісно пов'язані з певними особливостями функціонування фінансових ринків окремих держав. Однак, незважаючи на безліч відмінностей, можна виділити сучасні тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг. Найбільш важливими із них є:
- посилення концентрації фінансово-промислового капіталу, концентрації світових ринків позичкового капіталу, що особливо характерно для інвестиційних банків, страхових компаній і пенсійних фондів. (Концентрація відбувається шляхом злиття і поглинання фінансових інститутів серед корпорацій - позичальників);
- розширення сфери діяльності фінансових корпорацій і посилення ролі нефінансових корпорацій у наданні фінансових послуг клієнтам;
- інтернаціоналізація та регіоналізація процесів регулювання ринків фінансових послуг, широка диверсифікація активів і пасивів позичальників і кредиторів у країнах і регіонах;
- глобалізація світового ринку капіталу, створення глобальних торговельних і розрахунково-клірингових систем для обслуговування фінансових операцій; глобалізація фінансових потоків — збільшення ролі міжнародних ринків у проведенні операцій кредитування та надання позик резидентам різних країн;
- посилення міжнародної конкуренції на світовому ринку між суб'єктами, які є резидентами різних країн;
- інтеграція міжнародних ринків. Інтеграційні процеси призвели до зняття бар'єрів на національних боргових ринках іноземних фінансових інструментів, що сприяє мобільності позичкового капіталу;
- конвергенція міжнародних ринків позичкового капіталу — процес, який подібний до інтеграції ринків, а саме: внаслідок зняття законодавчих обмежень, бар'єрів регулювання, як правило, зникають межі між секторами та сегментами ринків;
- технологізація ринків капіталу завдяки зростаючому використанню новітніх інформаційних і фінансових технологій;
- універсалізація діяльності фінансових інститутів, які спроможні надавати своїм клієнтам повний спектр фінансових послуг;
- зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) у здійсненні фінансових інвестицій [3].
У кожній державі на ринку фінансових послуг, крім банків (суто кредитних установ), а також поштових служб, існують фінансові установи, які надають широкий спектр фінансово-кредитних послуг, а також здійснюють операції з цінними паперами.
Водночас ринок фінансових послуг в Україні розвивається дуже повільно. Українські компанії, які надають фінансові послуги, поки що не можуть конкурувати з аналогічними компаніями на міжнародному ринку. Частково цей процес гальмувався відсутністю відповідного законодавства, яке б регулювало порядок надання окремих фінансових послуг. 3 іншого боку, на становлення ринку фінансових послуг негативно вплинула нестабільність української валюти, яка була спричинена незбалансованістю економіки та грошово-кредитної політики держави. Серед фінансових посередників, що діють на ринку, найбільшим попитом користуються банки. Така ситуація свідчить про те, що банківська сфера є найбільш впорядкованою і стабільною.
Список використаних джерел:
1. Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку//Фінанси України. – 2011. - №4. – С. 88 – 94.
2. Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України // Фінанси України.-2011.-№3.-С.92-100.
3. Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку//Фінанси України. – 2011. - №1. – С. 115 – 121.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^