Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Гац О.А. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2686
  • Автор: Гац О.А.
  • Дата: 2-11-2015, 22:44
 (голосов: 1)
2-11-2015, 22:44

Гац О.А. Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Гац О.А.

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні


Кредитні спілки існують в Україні понад 12 років. За цей час вони довели, що є самостійним сегментом економіки, який треба підтримувати і розвивати. Найвагомішим кроком для розвитку кредитних спілок стало прийняття Закону „Про кредитні спілки”, який офіційно надав їм статусу фінансової установи та визначив окремі аспекти їх діяльності.
Згідно ст. 1 Закону кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок обєднаних грошових внесків членів кредитної спілки [1].
З кожним роком кількість кредитних спілок поступово зростає, що свідчить про зростання інтересу споживачів до цього сектора фінансового ринку.
Функціонування кредитних спілок ускладнюється через неврегульованість питань нагляду і контролю за їх діяльністю. Незначними наглядовими функціями наділені Національний банк України та Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. З огляду на зазначену проблему доцільно зобов’язати контролюючі органи проводити на підставі звітності розрахунок показників, які характеризують стан кредитних спілок, та виносити рішення рекомендаційного характеру щодо усунення виявлених недоліків. При цьому контролюючий орган повинен тісно співпрацювати з Національною асоціацією кредитних спілок України [4].
Головною проблемою функціонування кредитних спілок в Україні є недосконалість законодавчо-нормативного середовища й закріплення кооперативної природи кредитних спілок. Оптимальним розв’язанням цієї проблеми є внесення змін до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність кооперативних неприбуткових товариств та кредитних спілок.
Згідно з Концепцією розвитку системи кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України, серед найважливіших факторів і тенденцій, що стримують розвиток кредитних спілок можна виділити:
• недосконалість законодавства, що регулює діяльність суб’єктів системи кредитної кооперації, зокрема значна обмеженість можливостей кредитних спілок у наданні фінансових послуг їх членам та юридичним особам;
• недостатній для належного виконання їхніх зобов’язань перед членами рівень капіталізації;
• недостатня поінформованість населення про діяльність кредитних спілок;
• концептуальна невизначеність на тривалу перспективу;
• збільшення концентрації ринку кооперативного кредитування;
• наявність у кредитному портфелі кредитних спілок переважної кількості короткострокових кредитів;
• порівняно незначні строки кредитування;
• відсутність діючої інфраструктури фінансової й технічної підтримки ефективної діяльності кредитних спілок;
• відсутність ефективного механізму захисту прав членів кредитних спілок, у тому числі гарантування вкладів;
• існування значної кількості кредитних спілок, що у своїй діяльності не дотримуються основних принципів міжнародного кооперативного руху й вимог щодо захисту прав їх членів;
• низький рівень професійної діяльності й технічної оснащеності переважної більшості кредитних спілок тощо[2].
Для комплексного вирішення питань, які постали перед кредитними спілками, необхідно:
1. Запровадити на державному й регіональному рівнях системи стабілізації та фінансового оздоровлення кредитних спілок;
2. Створити систему страхування і гарантування вкладів від фінансових ризиків;
3. Ініціювати створення бюро кредитних історій для формування єдиної бази позичальників, що надасть можливість знизити частку прострочених і неповернених позик;
4. Прискорити процес формування потужних асоціацій, діяльність яких сприятиме розробці й запровадженню єдиних правил поведінки на ринку кооперативного кредитування, професійних і технологічних стандартів діяльності кредитних спілок;
5. Запровадити жорсткішу систему нагляду та контролю дотримання й виконання основних показників діяльності кредитних спілок;
6. Сформувати установи сервісної інфраструктури, які повинні надавати послуги кредитним спілкам і об’єднанням кредитним спілкам у сфері навчання, консультаційного супроводження [3].
Отже, для комплексного вирішення питань, що гостро постали перед кредитними спілками було розглянуто сучасний стан і заходи розвитку, оздоровлення та покращення стану кредитних спілок.
Як підсумок, можна стверджувати, що одним із основних пріоритетів розвитку кредитних спілок в Україні є збереження кооперативного принципу їх функціонування, забезпечення якісного обслуговування їх членів.

Список використаних джерел:
1. Про кредитні спілки. Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – ст. 101 (в редакції від 29.01.06)
2. Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2006 року, № 321-р // Офіційний вісник України від 21.06.2006 р. – ст. 1731
3. Ільченко Л.В. До проблеми використання потенціалу кредитних спілок у забезпеченні економічного зростання: сучасна практика і реалії України // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 66-69
4. Гавриленко О.Ю. Кредитні спілки в Україні: Проблеми розвитку та умови підвищення ефективності управління діяльністю // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1 (11). – С. 29-32
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^