Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Бешко О. Перспективи використання депозитарних розписок українськими підприємствами
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 694
  • Автор: oksana_beshko
  • Дата: 13-11-2015, 22:14
 (голосов: 0)
13-11-2015, 22:14

Бешко О. Перспективи використання депозитарних розписок українськими підприємствами

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Глобалізація та розвиток сучасного фондового ринку, інтеграційні процеси та глобалізація економіки зумовлюють інтеграцію національних фондових ринків до структури світового ринку капіталів, залучення інвестиційних ресурсів на міжнародному фінансовому ринку. Питання залучення фінансових ресурсів на світових фінансових ринках є досить актуальним і для українських емітентів корпоративних прав.
Депозитарна розписка є вторинним цінним папером, який може бути як у вигляді сертифіката, так і в бездокументарній формі, що випускається великим банком-депозитарієм і засвідчує права власності на акції іноземної компанії, що депоновані у цьому банку.[5]
Сьогодні існують такі види депозитарних розписок:
1. Американські депозитарні розписки (АДР) – перебувають в обігу на ринку США.
2. Глобальні депозитарні розписки (ГДР) – перебувають в обігу як на європейських, так і на американських ринках цінних паперів.
3. Європейські депозитарні розписки (ЄДР) – різновид ГДР, номіновані у євро.
Українські емітенти використовують два способи виходу на іноземний ринок капіталу через механізм депозитарних розписок:
1. Безпосередній випуск депозитарних розписок під акції емітента-резидента України.
2. Створення материнської компанії в офшорній зоні або країні майбутньої емісії і випуск депозитарних розписок вже на акції цієї компанії. [3]
Для випуску депозитарних розписок вітчизняним емітентам необхідно звернутись до Національного депозитарію України, який володіє винятковим правом укладати кореспондентські відносини з міжнародними депозитаріями та депозитаріями інших країн. Однак він поки що встановив кореспондентські відносини тільки з Центральним депозитарієм Австрії. Тому для вітчизняного емітента, що має намір використати емісію АДР, реальний спосіб полягає у використанні послуг банків, що мають кореспондентські відносини з основними учасниками ринку АДР. До таких належать The Bank of New York Mellon (BNYМ), який має кореспондентські відносини з локальними банками – зберігачами цінних паперів (ІНГ Банк Україна, Приватбанк, ПУМБ), а також Deutsche Bank. Найбільшим локальним зберігачем на українському ринку цінних паперів є нідерландський банк ІНГ Банк Україна, що має кореспондентські відносини з усіма глобальними зберігачами (The Bank of New York, The Chase Manhattan Bank, Bank of Bermuda, State Street).[5]
Основною перешкодою виходу на міжнародний ринок є те, що у багатьох країнах світу для більшості інвесторів існують обмеження на купівлю акцій на закордонних фондових біржах чи вкладення коштів в активи, номіновані в іноземній валюті. Для тих інвесторів, на яких обмеження не поширюється, витрати, пов’язані з придбанням іноземних активів, нерідко є обставиною, що утримує від виходу на закордонні ринки цінних паперів. В такому разі депозитарні розписки є ефективним інструментом для інвестора іноземних активів є, оскільки дозволяють подолати державні кордони та законодавчі перешкоди.
З точки зору обсягу інвестицій, найбільш привабливим для емітентів України залишається американський ринок. Та, водночас, він пред’являє найбільшу кількість вимог до емітента. Зарубіжні компанії повинні відповідати вимогам Комісії з цінних паперів і фондових бірж США (SEC), правилам біржі і положенням закону US Sarbanes-Oxley Act 2002. [2]
Необхідно також підкреслити, що купівля депозитарних розписок пов’язана з наявністю традиційного ризику, який супроводжує будь-які інвестиції в цінні папери, ризиком країни та валютним ризиком. Вплив ризику країни обумовлений прив’язаністю розписок до іноземних базових активів. Таким чином посилення політичної чи економічної нестабільності країни може негативно відобразитись на вартості цінних паперів емітента, що торгуються на місцевому ринку, а це неминуче призведе до падіння депозитарних розписок. Що стосується коливань валютних курсів, то оскільки АДР номіновані в доларах, вони пропонують інвесторам вищу прибутковість у періоди, коли курс долара знижується, а при зміцненні американської валюти прибутковість АДР падає більше, ніж акції компаній, що торгують на національних біржах. [4]
Як інвестори, так і емітенти отримують численні переваги при використанні депозитарних розписок. Зокрема українські емітенти отримують комерційні (розширення ринку пропозиції своїх цінних паперів; підвищення ліквідності акцій емітента на внутрішньому і міжнародних ринках за рахунок поліпшення іміджу компанії і визнання її серед інвесторів), фінансові (вихід на міжнародний ринок капіталів; стабілізація або підвищення котирувань акцій емітента) та стратегічні (розширення кола потенційних інвесторів; отримання дієвого механізму і вигідного інструменту для злиття і придбань) переваги.[5] Переваги для інвесторів полягають в тому, що рівень витрат, пов’язаний з торговими операціями та зберіганням, нижчий, ніж у разі прямої купівлі акцій на іноземних ринках; інвестиції у депозитарні розписки зазвичай знижують ризик і збільшують дохідність; власник депозитарних розписок може укладати угоди купівлі-продажу за межами країни емітента, що звільняє їх від сплати місцевих податків; депозитарні розписки надають змогу уникнути валютних ризиків, позаяк забезпечують отримання дивідендів у національній валюті інвестора.[4]
Таким чином, депозитарні розписки є одним із інноваційних інструментів на світовому фондовому ринку, використання якого усуває кордони між фондовими ринками різних країн. Необхідність залучення інвестицій шляхом використання депозитарних розписок зумовлена обмеженістю внутрішніх інвестиційних ресурсів, яким притаманний незначний обсяг пропозиції за значних потреб, високих відсоткових ставок та інфляційного тиску. Використання світового досвіду залучення іноземних інвестицій за допомогою технології американських депозитарних розписок особливо актуальне для України, оскільки від рівня залученого капіталу, зокрема іноземного, залежить ефективність функціонування економіки, її подальший розвиток. Проте на даний час ситуація ускладнюється економічною кризою, неефективним функціонуванням банківської системи та недостатністю коштів для використання фінансового інструментарію.

Список використаних джерел:
1. Житарюк Н. В. Суть і значення депозитарних розписок. Сучасні тенденції розвитку і використання в Україні / Н.В. Житарюк, Л.І. Романюк. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2009/Economics/53711.doc.htm.
2. Ісар І.В. Сташко С. І. Американські депозитарні розписки як інструмент виходу вітчизняних емітентів акцій на фондовий ринок США // Наукові конференції: Дні науки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com
3. Мошенський С.З. Депозитарні розписки та специфіка їх використання для українських емітентів / С.З. Мошенський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Сер.: Економічні науки. – Житомир : Вид-во ЖДТУ. – 2011. – № 2 (56). – С. 215-218.
4. Пересада А.А. Портфельне інвестування: Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с.
5. Петик М. І. Залучення фінансових ресурсів на фінансових ринках шляхом випуску депозитарних розписок / М. І. Петик, Н. М. Левус // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.10. - С. 258-264.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^