Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Стрілецька Н.О. Активна та пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2540
  • Автор: natalystr
  • Дата: 6-12-2015, 15:39
 (голосов: 0)
6-12-2015, 15:39

Стрілецька Н.О. Активна та пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Однією з головних проблем у сучасній теорії інвестицій є ефективне формування та управління інвестиційним портфелем. Управління портфелем передбачає планування, аналіз і регулювання його складу для досягнення інвестиційних цілей. Інвестиційними цілями можуть бути визначені: висока дохідність, безпека вкладень (низький рівень ризику), ліквідність активів [3].
Суть та методи управління інвестиційним портфелем розкривали в своїх працях такі зарубіжні вчені: І. Ансофф, Р. Аккоф, О. Аронова, К. Боумен, М. Портер. Розроблені та запропоновані ними концепції набули розвитку і в працях вітчизняних учених: Н. Бутенко, В. Гришка, А. Дуки, С. Ілляшенка, Т. Овчаренко, З. Шершньової, О. Ястремської та інших.
Метою є визначення суті та особливостей активної та пасивної стратегій управління портфелем цінних паперів.
Портфель, який відповідає цілям інвестора, називається збалансованим. Збалансований портфель – це портфель, при формуванні якого досягається оптимальне поєднання інвестиційних характеристик активів у часі. Одним з найбільш ефективних методів збалансованості інвестиційного портфеля та зниження ризику втрат є диверсифікація активів. Оптимальна диверсифікація означає розподіл вкладень з максимальною дохідністю при мінімальному ризику [3].
Виділяють два типи інвестиційних стратегій управління портфелем – активну та пасивну. Активна стратегія управління передбачає постійний моніторинг фінансових інструментів, їх своєчасну купівлю, швидку ротацію складу інструментів у портфелі в разі відхилення чи невідповідності стратегічним інвестиційним цілям власника. Активне управління портфелем полягає у виявлені недооцінених фінансових інструментів або прогнозуванні цінової динаміки відповідних фінансових інструментів. Це дає можливість отримати додатковий дохід. У міжнародній термінології це явище звучить як "свопінг", що трактується як ротація цінних паперів, постійний обмін ними за допомогою фінансового ринку.
Активне управління портфелем має відповідні форми, серед яких виділяють:
• підбір "чистого" доходу (метод, який передбачає продаж цінного паперу з нижчим доходом та купівля цінного паперу з вищим доходом);
• підміна (метод, відповідно до якого проводиться обмін двох схожих, але не ідентичних цінних паперів з однаковою дохідністю та різними строками обігу);
• сектор-своп (метод, який передбачає переміщення цінних паперів між різними секторами економіки, з відмінними доходами, строками обігу);
• прогнозування облікової ставки (метод, за яким термін дії портфеля обернено-пропорційно залежить від змін облікової ставки, де її зниження призводить до бажання інвестора подовжити строки дії портфеля, а підвищення призводить до скорочення цього строку) [2].
Пасивне управління ґрунтується на уявленні, що ринок досить ефективний для досягнення успіху у виборі цінних паперів або обліку часу і передбачає створення добре диверсифікованого портфеля, який має визначені показники очікуваного доходу і ризику. Тобто зміни структури портфеля рідкісні і незначні. Основний принцип пасивного управління портфелем – купити і тримати. Застосування пасивної стратегії управління портфелем ґрунтується на виконанні наступних умов:
• ринок ефективний. Це означає, що ціни фінансових інструментів,
що відображають всю наявну інформацію, вважаються справедливими. Оскільки немає неоцінених і переоцінених цінних паперів, то немає сенсу в активній торгівлі ними;
• усі інвестори мають однакові очікування щодо доходу і ризику за цінними паперами, тому немає необхідності здійснювати з ними операції купівлі-продажу;
• типовий пасивний інвестор формує свій портфель з комбінації безризикового активу і так званого ринкового портфеля. Він не розраховує "побити" ринок, а лише очікує справедливого доходу за своїм портфелем - винагороди за прийнятий ним ризик. Важливою перевагою пасивного управління є низький рівень накладних витрат.
Прикладом пасивної стратегії може служити рівномірний розподіл інвестицій між випусками цінних паперів різної строковості (метод "драбини" – купуються цінні папери різної строковості з розподілом за строками до закінчення періоду існування портфеля) [4, с. 97-116].
Активно-пасивний стиль управління передбачає об'єднання підходів активної і пасивної стратегій. Наприклад, основна частина портфеля залишається без змін, в той час як цінними паперами, складовими окремих субпортфелів, ведеться активна торгівля [1, с. 57-72].
Отже, активна стратегія нейтралізації інвестиційних ризиків на противагу пасивній стратегії реалізується на основі сукупності спеціальних методів та фінансових технологій, зокрема таких, як: диверсифікація, хеджування та, безумовно, страхування, у межах якого виділяють: самострахування та комерційне страхування. Використання цих методів в межах активної стратегії підвищує можливість отримання доходу і зменшує рівень ризику, але вимагає великих затрат коштів і часу інвестора. Відповідно, переваги пасивної стратегії полягають у низькому обороті, мінімальному рівні накладних витрат та інвестиційного ризику для суб'єкта господарювання.
Список використаних джерел
1. Глущевський В. В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 57–72
2. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підруч. / Т. В. Майорова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/pdf/121.pdf
3. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/18000102/investuvannya/optimizatsiya_fondovogo_portfelya
4. Соц Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик- менеджменту банку / Б. Б. Соц // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 97–116
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^