Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Калічак М.В. Пріоритети й механізми розвитку вітчизняних ринків похідних фінансових інструментів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 827
  • Автор: Marichka
  • Дата: 6-12-2015, 15:45
 (голосов: 0)
6-12-2015, 15:45

Калічак М.В. Пріоритети й механізми розвитку вітчизняних ринків похідних фінансових інструментів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

Калічак М.В.
ЕкфМ-71з

Пріоритети й механізми розвитку вітчизняних ринків похідних фінансових інструментів

Невизначення між роллю ринку ПФІ як інструменту макроекономічної стабілізації за класичною економічною теорією та можливою деструктивною роллю цього ринку для усієї фінансової системи у випадку виникнення кризи на ньому зумовлює необхідність дослідження питань стійкого розвитку ринку ПФІ.
Розглядаючи ринок ПФІ згідно з таким трактуванням, можна навести наступне його визначення як «складної самоорганізуючої економічної системи, яка характеризується нелінійністю та еволюційним характером розвитку, наявністю зворотного зв’язку, мінливістю й волатильністю в довгостроковій перспективі». Перехід до нового стану ринку проходить за певними закономірностями технічного аналізу, що можуть бути вивчені і математично обумовлені [2, c. 88].
У науковій літературі вже давно триває гостра дискусія щодо пріоритетів й механізмів розвитку вітчизняних ринків похідних фінансових інструментів. Цим питанням займались багато науковців, таких як Коваленко Ю.М., Шапран В.М. та багато інших.
Незважаючи на те, що апріорі ринок ПФІ з високим ступенем самоорганізації та саморегуляції, де нівелюються ризики використання ПФІ, теоретично є здатним до встановлення рівноваги та підтримання стійкого розвитку. Наявність строкового сегменту в структурі фінансового ринку сприяє макроекономічній стабілізації. Однак, об’єктивно з урахуванням реалій розвитку глобального фінансового ринку та ринку ПФІ його здатність до саморегуляції не працює.
Серед причин відсутності самоорганізації ринку ПФІ як основи його стійкого розвитку можна назвати наступні: заміна реальних товарно-грошових відносин відносинами, що опосередковують купівлю-продаж ризиків (у випадку хеджування) та створення фіктивного капіталу (у випадку спекуляції); вартість ПФІ, особливо на позабіржовому ринку, визначається не за допомогою попиту і пропозиції, а за допомогою численних методів оцінки ПФІ, розроблених на основі ідеалізованих теоретичних моделей окремими фахівцями – квантами під конкретні потреби клієнтів з застосуванням методів і моделей фінансового інжинірингу; необґрунтованість твердження про «homo economicus», запропонованого класиками політичної економії, оскільки поведінка учасників ринку ПФІ як і фінансового ринку взагалі не завжди є раціональною, що підтверджують концепції поведінкових фінансів та інші альтернативні концепції дослідження фінансового ринку загалом і ринку ПФІ зокрема; необхідність перегляду панівної на фінансових ринках і зокрема ринку ПФІ доктрини лібералізму та неокласичного напрямку, яка не виправдала себе в кризових умовах і не здатна скоригувати появу криз на цих ринках; механізм «природного ходу речей» та невидимої руки ринку на ринку ПФІ спотворені визначальними спекулятивними мотивами учасників ринку; порушення зв’язку між фінансовим та реальним секторами – курси ПФІ обумовлюють курси базових активів через накопичення суми фіктивного капіталу у формі ПФІ та загальної фінансіалізації світового господарства [3,4].
На нашу думку, важливим аспектом при розгляді розвитку ринку ПФІ та його властивостей є дослідження його стійкості в динаміці, тобто забезпечення стійкого розвитку і самоорганізації як ключових властивостей системи ринку.
Розглядаючи ринок ПФІ як складну, відкриту динамічну систему, слід підкреслити його нездатність до саморегуляції та підтримання стійкого розвитку, що демонструє експрес-оцінка його стану на основі контрольних карт Шухарта та методу Ірвіна. Їх апробація показала, що лише біржовий ринок ПФІ показав ознаки самоорганізації та саморегуляції [1, c. 95-96].
Отже, основним пріоритетом розвитку вітчизняних ринків похідних фінансових інструментів є гарантування його безпечного функціонування, яке ґрунтується на аналізі механізму впливу ендогенних та екзогенних факторів, оцінка яких дає можливість попередити розвиток кризових явищ у діяльності суб’єктів фінансового ринку.

Список використаних джерел:
1. Коваленко Ю. М. Структуризація сучасного фінансового ринку // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 91–99.
2. Коваленко Ю. М. Фінансові інструменти в сучасному вимірі // Науковий вісник: зб. наук. пр. – Ірпінь: НУДПСУ, 2010. – Вип. 2 (49). – С.84–90.
3. Похідні інструменти: поняття, види та значення. Ф’ючерсні контракти. Опціонні контракти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://slv.com.ua/book/82/5825.html.
4. Шапран В.М. Инвестиционная отрасль США: тенденции в развитии [Электронный ресурс] / В. Шапран. – Режим доступу : http://www.reglament.net / bank/banking/2006_1_article.htm.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^