Стратегічні орієнтири » Якість фінансових послуг та інструментів » Довганик О.В. Види біржових індексів, їх місце на фондовому ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
8-12-2015, 10:48

Довганик О.В. Види біржових індексів, їх місце на фондовому ринку

Категорія: Якість фінансових послуг та інструментів

Для якісної оцінки становища ринку цінних паперів і кількісної оцінки його динаміки зручно використовувати індекси, які є індикаторами ринку і відображають макроекономічні процеси. Під час нестабільності в економіці індекси падають, якщо ж спостерігається економічний ріст - індекси ростуть [2].
Індекси вже більше ста років використовуються для інтегральної оцінки стану фінансового ринку. Інвесторів цікавить не лише динаміка цін на акції певної компанії, а й загальна тенденція всього ринку. При продажу й купівлі акцій на фондових біржах індекси є основними показниками, що визначають активність фондового ринку [3].
Розроблялися індекси для різного роду фінансових інструментів: акції, боргові цінні папери, іноземна валюта тощо, проте індекси на акції є найбільш відомими. Більшість з них характеризують середньозважену ціну певного набору акцій, що характеризує динаміку і стан фондового ринку.
Звідси можна сформулювати визначення: біржові фондові індекси – це середні показники курсу цін на акції, що характеризують стан, динаміку і основні тенденції ринку цінних паперів.
Індекс являє собою відношення порівнюваної величини до певної величини, яку приймають за базу. Кожен індекс має такі характеристики: список індексу (набір акцій-представників); метод зведення до середнього; види ваг до курсових вартостей акцій; базисне значення індексу; статистична база [2].
Індекси можуть бути галузевими, регіональними, зведеними і глобальними. Класифікуються вони й за іншими факторами. Більша половина фондових індексів належить до однієї з двох груп: капіталізовані і цінові індекси.
Капіталізовані індекси - це тип індексів, які вимірюють загальну капіталізацію підприємств, цінні папери яких використовуються для розрахунку індексу на конкретну дату. (Капіталізація - це добуток ринкової вартості цінних паперів і їх чисельності, що перебуває в обігу). До капіталізованих індексів належать індекси "Standart and Poors", зведений індекс Нью-Йоркської фондової біржі, індекси газети "Mos-kow News" тощо [2].
Цінові індекси вираховуються як середнє арифметичне вартості акцій компанії, що входять у базовий список індексу. До цінових індексів відносять індекс Доу-Джонса ("Dow-Jones"), індекс фондової біржі у м. Токіо (Японський індекс Nikkey-225), Американської фондової біржі - АМЕХ та ін. [2].
Основними функціями фондових індексів є: діагностична, індикативна і спекулятивна. Виходячи з функцій індексів, можна описати їх місце на фондовому ринку:
- індикатор стану економіки;
- інструмент аналізу і прогнозування кон’юнктури ринку ЦП;
- основа для інструментів хеджування.
Як індикатор стану економіки (діагностична функція) індекс характеризує стан та динаміку розвитку як національної економіки в цілому, так і окремих її складових.
Механізм зміни індексу дуже простий - зростання або зниження рентабельності виробництва в галузі миттєво відображається на котирувальній ціні відповідних акцій, що, у свою чергу, позначається на рівні біржового індексу галузі. Індекси є засобом демонстрації темпу просування ринку. Вони дають змогу інвесторам і торгівцям бачити тенденції, які складаються на ринку, і простежувати швидкість розвитку цих тенденцій [1].
Як інструмент аналізу кон’юнктури ринку ЦП (індикативна функція) індекс дає об’єктивну оцінку цінової ситуації на фондовому ринку дає точку відліку для оцінки поведінки великих інвестиційних фондів, окремих інвесторів і портфельних менеджерів. Це дає змогу інвестору обґрунтувати правильність обраної ним стратегії та змінювати свою поведінку на ринку за необхідності.
Як основа інструментів хеджування (спекулятивна функція) індекс виступає базовим активом при укладанні ф'ючерсних контрактів та купівлі опціонів.
Щоб спекулювати на такому ринку, можна взагалі не володіти цінними паперами, укладаючи термінові угоди при зміні значення індексу протягом дня або іншого короткострокового періоду [1].
Таким чином, біржові фондові індекси є важливою складовою фондового ринку, що значно спрощує вибір інвестора. Вивчення динаміки індексів допомагає учасникам біржових торгів розуміти вплив на котирування тих чи інших подій. Також, індекс допомагає зрозуміти загальний тренд руху сегмента ринку без необхідності оцінки положення безлічі розрізнених компаній. Порівняння індексів між собою дає розуміння як на ринку торгуються різні сектора економіки в порівнянні один з одним.
Список використаних джерел:
1. Види індексів та їх місце на фінансовому ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finansystam.ru/uk/content/vidi-indeksiv-ta-yih-misce-na-finansovomu-rinku
2. Еш С. М. Фінансовий ринок. Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.
3. Сутність, класифікація і характеристики біржових індексів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukr.vipreshebnik.ru/birzheva-diyalnist/2433-sutnist-klasifikatsiya-i-kharakteristiki-birzhovikh-indeksiv.html

Посилання: індекси, фондовий ринок, фондові індекси

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
^