Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2015 » Глемба К.С. Перспективи використання фінансових інструментів для залучення фінансових ресурсів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 962
  • Автор: rfnz22
  • Дата: 9-12-2015, 12:40
 (голосов: 0)
9-12-2015, 12:40

Глемба К.С. Перспективи використання фінансових інструментів для залучення фінансових ресурсів

Категорія: Фінанси підприємств 2015

Основними цінними паперами, за допомогою яких суб’єкти підприємницької діяльності залучають інвестиційні ресурси на фондовому ринку, є корпоративні облігації та акції.
Потенційним джерелом додаткових фінансових ресурсів на підприємствах є емісія облігацій. Корпоративні облігації є альтернативою банківському кредитуванню. Їхніми перевагами є те, що вони є більш дешевими та довготривалими інструментами фінансування розвитку підприємств. Цей вид цінних паперів дозволяє диверсифікувати заборгованість за рахунок доступу до широкого кола інвесторів, адаптувати структуру позики під власні фінансові потоки. Для підприємств такий спосіб залучення коштів є вигідним, оскільки дозволяє залучати додаткові ресурси без делегування кредиторам повноважень із контролю за діяльністю підприємства.
Також емісійні боргові цінні папери, зокрема, найпоширеніший їх вид — облігації, посідають надзвичайно важливе місце серед фінансових інструментів емісійної політики корпорацій. Облігації є інструментом фінансового ринку, до яких належать фінансові документи, що мають грошову вартість, та за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку. Відповідно до основної характеристики, залежно від виду фінансово ринку, облігації належать до інструментів фондового ринку. Окрім того, за характером фінансових зобов’язань облігації належать до боргових фінансових інструментів. Відповідно до українського законодавства, облігація — цінний папір, що засвідчує вкладення її власником грошових коштів, а також підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість такого цінного паперу в передбачений у ньому строк із виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску) [ ].
Перевагою використання корпоративних облігацій є те, що разом із залученням додаткового капіталу до управління корпорацією не залучаються нові власники, що існує в разі емісії неборгових цінних паперів (акцій).
Адже при використанні неборгових цінних паперів (акцій) необхідно зважити, чи доцільним буде залучення нових акціонерів та порушення чинного балансу в управлінні корпорацією або залучення додаткових коштів чинних акціонерів. Натомість при використанні облігацій необхідно визначити, як вплине збільшення суми боргу та його обслуговування на фінансовий стан корпорації, її фінансову стійкість та прибутковість, розмір дивідендного фонду. Окрім того, в обох випадках необхідно враховувати рівень ризику інвестиційного проекту, під реалізацію якого здійснюється емісія. У разі використання боргових цінних паперів, рівень ризику достатньо сильно впливає на діяльність корпорацій у короткостроковому періоді, тоді як використання неборгових цінних паперів практично нівелює ризик для короткострокового періоду (хоча зростає ризик довгострокового періоду).
Облігації є привабливим інструментом емісійної політики корпорації також у силу різноманітності їх видів, можливості розповсюдження, методів погашення.
Основними причинами незначного використання корпоративних боргових цінних паперів, зокрема облігацій, для акумулювання капіталу можна назвати:1.Відсутність законодавчого стимулювання використання корпоративних облігацій для залучення капіталу, значна законодавча неврегульованість використання цього фінансового інструмента. 2.Відсутність стимулів залучення додаткового капіталу у формі грошових ресурсів для фінансування поточної діяльності та розвитку підприємства, які необхідно повертати також грошовими коштами в силу поширення бартерних операцій. 3.Фактичну незахищеність інвесторів у цей вид цінних паперів. 4. Недостатню ліквідність українських корпоративних облігацій.
5. Недостатню ефективну інфраструктуру фондового ринку України. 6. Перевищення реальних темпів інфляції над прогнозованими в економіці України до 2001 року та постійне очікування фінансової кризи протягом цього періоду. 7. Низький рейтинг кредитоспроможності України, і, як наслідок, відсутність приросту пропозиції інвестиційних ресурсів з боку іноземних інвесторів.
Отже, сьогодні основними передумовами прискорення розвитку ринку корпоративних облігацій України можна вважати:
1) позитивні зрушення в економіці, що сприяють зростанню обсягів фінансових ресурсів юридичних осіб та грошових накопичень населення, котрі можна (і необхідно) використати для інвестування;
2) постійне зниження темпів інфляції, порівняно тривала стабілізація курсу національної валюти, що сприяє зростанню депозитних внесків населення (а отже, інвестиційних ресурсів банківської системи — потенційного інвестора), постійне зниження ставки рефінансування Національного банку України, внаслідок чого значно зростає обсяг банківських інвестиційних ресурсів;
3) зростання виробництва та покращання фінансових результатів діяльності підприємств безпосередньо впливають на підвищення попиту на інвестиційні ресурси та розширення методів та фінансових інструментів їх залучення, поступовий позитивний розвиток інфраструктури фондового ринку України, удосконалення його законодавчого регулювання;
4) намагання вітчизняних корпорацій диверсифікувати джерела акумуляції капіталу, а також використовувати всі доступні для цієї мети фінансові інструменти.
Список використаних джерел:
1. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанаси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. Федосова В.М. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.
2. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18 червня 1991 р. № 1201—ХІІ.
3. Горілей О.С. Облігації — інструмент залучення позичкових коштів підприємств // Фінанси України. — №11 — 2001. — с. 30—33.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^