Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Яремик М. Використання кредитних дефолтних свопів в Україні у системі перерозподілу кредитних ризиків
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1246
  • Автор: Mariya
  • Дата: 12-12-2015, 22:55
 (голосов: 0)
12-12-2015, 22:55

Яремик М. Використання кредитних дефолтних свопів в Україні у системі перерозподілу кредитних ризиків

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

© Яремик М.М., 2015
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Використання кредитних дефолтних свопів в Україні у системі перерозподілу кредитних ризиків


Оцінка кредитного ризику є одним із основних елементів інвестиційного процесу, що в умовах динамічного розвитку фінансових ринків та економіки в цілому, потребує появи та розвитку нових інструментів його управління. Поряд із такими методами мінімізації кредитних ризиків, як страхування, управління активами і пасивами є хеджування, що може здійснюватися за допомогою кредитних деривативів, які дозволяють не тільки перерозподіляти та зменшити цей вид ризику, але й торгувати ним. За кількістю угод, що укладаються, та їх питомої ваги в загальному обсязі ринку кредитних деривативів, найбільш поширеними видами даних деривативів є кредитні дефолтні свопи.

Проблеми мінімізації кредитних ризиків через механізм функціонування кредитних дефолтних свопів досліджено в працях провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема: Блека Ф., Дуффі Д., Лобанова А., Майєра М., Крайніков І, Підвисоцького Я., Солодкої О., Шаврук В. та інших.

Кредитний дефолтний своп (CDS) – кредитний дериватив (своп), угода, згідно з якою покупець (як правило комерційний банк) на основі разових або регулярних внесків сплачує премію за кредитний ризик емітентові (хеджери, страхові компанії, пойові інвестиційні фонди, інвестиційні банки, спекуляти), який бере на себе зобов'язання погасити виданий покупцем кредит третій стороні у разі неможливості погашення кредиту боржником (дефолт третьої сторони). Покупець отримує цінний папір, який гарантує обов'язкове повернення суми виданого кредиту або придбаного боргового зобов'язання. У разі дефолту, покупець передає емітентові боргові папери (кредитний договір, облігації, векселі), а в обмін отримує від емітента компенсацію на суму боргу плюс несплачені проценти, а також ті, що повинні бути нараховані до дати погашення. Існує дві форми компенсації: грошова компенсація або фізична поставка активу. Перша форма передбачає покриття емітентом збитку покупця в розмірі різниці між номінальною та реальною вартістю активу. У разі фізичної поставки, емітент CDS зобов'язаний відкупити визначений у контракті актив за визначену ціну. Таким чином, ризик щодо несприятливої зміни ціни активу переходить на емітента [7].

Таким чином, CDS з одного боку дуже схожий на банківську гарантію, а з іншого – на договір страхування, хоча фактично ними не є. Процес страхування передбачає сплату покупцем визначеної суми премії, що гарантує, у випадку настання страхової події, зазначеної у контракті, одержання визначеної суми грошей. Таким чином, отримавши страховий поліс, страхувальник, як правило, очікує настання страхової події. Разом з тим, покупець CDS не отримує базові цінні папери, не використовує ніякі форми кредитних вкладень і не несе втрат від ненастання дефолту. Страховики управляють ризиками, встановлюючи резерви збитків [2]. Вартість CDS менша, ніж традиційний страховий поліс, оскільки у страхових організацій законодавство вимагає створення відповідних резервів, а для емітентів дефолтних свопів таких вимог немає. Слід зазначити, що операції з кредитно-дефолтними свопами не регулюються спеціальним законодавством, а торгівля здійснюється поза біржами, на неорганізованому ринку. Окрім того, завдяки відсутності вимог по підтримці відповідних зобов'язанню активів, дефолтні свопи також можуть використовуватися і для спекуляцій. Вочевидь, що можливість спекуляцій з CDS призводить до того, що об'єми дефолтних свопів, випущених на один базовий актив, можуть в десятки разів перевершувати величину цього активу. У зв’язку з цим видатні економісти Уоррен Баффет, Джордж Сорос та багато інших одноголосно стверджують, що кредитні деривативи, і, особливо, дефолтні свопи, є «фінансовою зброєю масового знищення», та можуть бути чи не найголовнішою причиною світової фінансової кризи [4].

Яремик М. Використання кредитних дефолтних свопів в Україні у системі перерозподілу кредитних ризиків


Канонічною формою CDS є двостороння угода між двома сторонами, як правило, строком 5 років, за яким відбувається своп (обмін) періодичних платежів на виплату обумовленої в контракті суми у випадку, якщо станеться кредитна подія за деякими фінансовими активами зазначеного боржника [4]. Теоретично, базовими активами CDS можуть бути різні інструменти або, навіть, обставини, якщо існує ймовірність їх ненастання, а саме: цінні папери, портфелі активів, окремі компанії або держави, товари, валюта, процентні ставки, рівень інфляції, офіційна статистична інформація тощо [7]. Кредитною подією може бути як оголошення дефолта позичальником або пов’язаними з позичальником емітентами за своїми зобов'язаннями перед кредитором, так і зміна суверенного або корпоративного кредитного рейтингу. CDS номінуються в іншій валюті, відмінній від національної, як правило, в доларах США чи євро. Вартість CDS вимірюється в базисних пунктах спреда; в разі п'ятирічного CDS вартість покриття ризику дефолта на 1 млн. дол. США при спреді по CDS в 10 пунктів складає 1 тис. дол. США [4].

Оскільки цей фінансовий інструмент не контролюється ні біржами, ні державними структурами, точних відомостей про обсяг обороту кредитних дефолтних свопів немає. Однак оцінкою обсягу ринку CDS займаються декілька інстанцій, зокрема за даними Банку міжнародних розрахунків, на кінець 2014 року обсяг світового ринку CDS становив $16 трлн. [5].

CDS є індикаторами зміни оцінки ризику інвестицій в той чи інший актив та показником фінансової безпеки країни. Найбільш ліквідними в СНД є CDS на 5 р. - "CDS 5Y". Публікуються середні значення між покупкою та продажем. Рівень понад 1000 б.п. характеризує проблемний борг (такий, що емітований організаціє ю чи країною, яка оголосила або може оголосити найближчим часом дефолт).

CDS на вітчизняні єврооблігації емітуються крупними іноземними банками, незалежно від того, хто є андерайтером єврооблігацій України, з 2004 р. Ріст індексу CDS означає негативні очікування інвесторів стосовно України й дозволяє припустити зниження рейтингу українських позичальників. За повідомленням «Інтерфакс-Україна» від 23 березня 2015 року, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитні рейтинги двом українським державним банкам "Укрексімбанку" та "Ощадбанку" – через заяву Міністерства фінансів про реструктуризацію суверенного боргу країни, а також компанії мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК - через загрозу дефолту компанії у зв'язку зі слабким рівнем її ліквідності [3]. Це відображає різке зростання індексу CDS (рис. 1) з березня 2015 р. 5-річні CDS України з 1789,2 пунктів до 4166,98 пунктів, сигналізує про неминучий дефолт України за єврооблігаціями. Однак, починаючи з квітня 2015 року спостерігається позитивна тенденція до зменшення індексу CDS, і станом на 10.01.2015 року він складає 1050 пунктів. Це означає, що за останній рік вартість п’ятирічної страховки державного боргу України від дефолту зростала на протязі року і зараз опустилася до мінімального річного показника. Тобто, страховка кожних 10 млн. євро українських державних зобов’язань коштуватиме інвесторам приблизно в 1,05 млн. євро на рік.

Яремик М. Використання кредитних дефолтних свопів в Україні у системі перерозподілу кредитних ризиків

Рис. 1. Динаміка котирувань індексу CDS 5Y на українські облігації за 2015 рік у базових пунктах [1]


Кредитні деривативи, не зважаючи на високий рівень ризикованості та низьку ліквідність, є ефективними інструментами управління кредитними ризиками і мають значні перспективи розвитку та використання в Україні. CDS є ринковим інструментом оцінки кредитного ризику в режимі реального часу, оскільки їх одночасно і безупинно оцінюють сотні учасників ринку, які беруть до уваги не лише звітність компанії та її кредитні рейтинги, а й всю поточну актуальну ринкову інформацію. Тому, з метою їх ефективного застосування в Україні потрібно створити необхідну інфраструктуру для їх обігу та вирішити проблему оцінки вартості CDS.

Список використаних джерел:
1. Financial cbonds information [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua.cbonds.info/
2. Гончаренко І.В., Фомічов О.Ю. Основні причини світової кризи 2008 року та її зв’язок з сучасними процесами в світовій економіці / І.В. Гончаренко, О.Ю. Фомічов // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 240. — С. 37-39. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/59099
3. Двом державним банкам України та компанії Ахметова загрожує дефолт – Fitch. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/dvom-derzhavnim-bankam-ukrayini-ta-kompaniyi-ahmetova-zagrozhuye-defolt-fitch-417017.html
4. Крайніков І. М. Індекс CDS як показник фінансової безпеки країни / І. М. Крайніков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук праць / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми, 2010. – Вип. 29. - С. 177 – 186ю [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/171
5. Найбільші банки світу заплатять майже $2 млрд за позовом у США. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/news/1401795-najbilshi-banki-svitu-zaplatyat-majzhe-2-mlrd-za-pozovom-u-ssha
6. Підвисоцький Я. В. Застосування механізму кредитно-дефолтних свопів у реальній економіці / Я. В.Підвисоцький // Актуал. проблеми економіки. - 2011. - № 5. - С. 232-239. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uarisk.com/images/CDS_Article.docx
7. Солодка О.О. Кредитний дефолтний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику/ О.О. Солодка // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – Випуск 2 (167). – 2015. – С. 85-91. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/kreditniy-defoltniy-svop-u-mehanizmi-pererozpodilu-kreditnogo-riziku

Посилання: кредитний дефолтний своп, кредитний ризик

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^