Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2015 » Баб’як Я.Б. Оцінка кредитоспроможності підприємства та напрями її підвищення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1213
  • Автор: Бабяк Я.Б.
  • Дата: 13-12-2015, 13:51
 (голосов: 0)
13-12-2015, 13:51

Баб’як Я.Б. Оцінка кредитоспроможності підприємства та напрями її підвищення

Категорія: Фінанси підприємств 2015

Баб’як Я.Б.
ЕкфМ-61с

Оцінка кредитоспроможності підприємства та напрями її підвищення

На сучасному етапі у підприємств усіх форм власності за обмеженості їх власних ресурсів все частіше виникає необхідність залучення позикових коштів для здійснення своєї діяльності і отримання прибутку. Найбільш розповсюдженою формою залучення коштів є отримання банківського кредиту.
При наданні кредитів будь-якому банку обов’язково необхідно оцінити кредитоспроможність позичальників. Від результатів здійсненої оцінки залежить в якому обсязі позичальнику буде наданий кредит і чи буде він наданий взагалі, тому для підприємств оцінка кредитоспроможності також є важливою. Кредитоспроможне підприємство має гарну ділову репутацію як серед кредиторів, так і серед інвесторів, контрагентів та інших зацікавлених юридичних та фізичних осіб.
Нині в банках України застосовується вельми широкий спектр методик визначення кредитоспроможності, тобто спроможності позичальника при конкретних умовах кредитування в повному обсязі та у визначений кредитною угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов'язаннями. Кожен банк розробляє власну систему оцінки, враховуючи певні особливості кредитної політики, технологічний потенціал, спеціалізацію, конкретні умови кредитного договору тощо. Методики оцінки кредитоспроможності позичальників відображаються у внутрішньобанківських документах [1].
Аналіз кредитоспроможності проводиться з метою отримання інформації для прийняття рішення про можливості й умови надання позики. Глибина аналізу залежить від наявності або відсутності в минулому кредитних відносин банку з конкретним позичальником, від результатів його фінансово-господарської діяльності, обсягу та строків надання кредиту. В умовах ринкової економіки кредитоспроможність клієнта-позичальника є базовою характеристикою, яка визначає можливість встановлення кредитних відносин між банком та контрагентом.
Методика передбачає підключення суб’єктивних факторів, що формуються на підставі заповнення анкет, а також об’єктивних даних, які отримують на основі фінансової звітності. Це забезпечує єдиний підхід, визначеність та оперативність при вирішенні питань оцінки доцільності видачі позик. Застосування методики сприяє обґрунтованому вибору більш надійних позичальників для видачі кредитів і, таким чином, сприяє зменшенню загальних обсягів простроченої та пролонгованої заборгованості.[3]
Найважливішою інформаційною базою аналізу кредитоспроможності є бухгалтерський баланс.
При аналізі дебіторської заборгованості необхідно звертати увагу на терміни її погашення, оскільки надходження боргів може стати для позичальника одним із джерел повернення запитуваного кредиту.
При розгляді пасивної частини балансу найпильнішу увагу має бути приділено вивченню розділам, де відображаються кредити та інші позикові кошти: необхідно зажадати кредитні договори з тих позиках, заборгованість за якими відображена в балансі і не погашена на дату запиту про кредит, і переконатися, що вона не є простроченою. Наявність простроченої заборгованості за кредитами інших банків є негативним чинником і свідчить про явні прорахунки і зриви в діяльності позичальника.
При оцінці стану кредиторської заборгованості необхідно переконатися, що позичальник в змозі вчасно розплатитися з тими, чиїми коштами в тому чи іншому вигляді користується.[2]
Важливим позитивним чинником є наявний досвід кредитування даного позичальника банком, на підставі якого можливо судити про перспективи погашення запитуваного зараз кредиту. У тому випадку, якщо запитуваний кредит є черговим у низці попередніх, своєчасно погашених кредитів, то при прийомі заявки від даного позичальника він може не предоставляти в банк свої юридичні документи, але з обов’язковим повідомленням банку про всіх внесених до них змін.
З метою об’єктивної оцінки фінансового стану позичальника і прогнозування можливості повернення кредиту необхідно враховувати наступні дані: наявність бізнес-плану, наявність висновків аудиторських перевірок, термін функціонування підприємства та його форму власності.
Метою оцінки кредитоспроможності є: мінімізація ризиків при кредитуванні, забезпечення ліквідністі банку, поліпшення ефективності використання кредитних вкладень.
Висновок. Об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства та врахування можливих ризиків виступають ключовими факторами ефективного управління кредитоспроможністю, що дозволяє запобігти невиправданому залученню позикового капіталу, забезпечити своєчасне і повне повернення позичок, знизити ризик неплатежу і, тим самим підвищити ефективність господарювання. Управління кредитоспроможністю на підприємстві повинно здійснюватися безперервно, на основі ґрунтовного аналізу цільової сумісності діяльності підрозділів, наукових підходів до методів ефективного обстеження та управління.
Список використаної літератури
1. Дутченко, О. О. Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку [Текст] /О. О. Дутченко // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія "Економіка та менеджмент". Випуск 5/1 (39). – 2010. - С. 113-120.
2 Методическое пособие «Анализ финансовой деятельности предприятия».[Текст] - К.: Знання, 2008. – с.89-146.
3 Филимоненков О.С., «Финансы предприятия». [Текст] - К.: Знання, 2009. – с.289-346.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (14)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^