Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Караїм М.Б. Місце та роль комерційних банків у функціонуванні фінансового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-12-2015, 11:04

Караїм М.Б. Місце та роль комерційних банків у функціонуванні фінансового ринку України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

УДК 336
Караїм М.Б., 2015
ЛНУ ім. Івана Франка, ЕКфС-51


Місце та роль комерційних банків у функціонуванні фінансового ринку України


Під фінансовим ринком розуміють сукупність ринкових інститутів, що направляють рух потоків грошових коштів від власників до позичальників,механізм, за допомогою якого встановлюються відповідні правові та економічні взаємовідносини між підприємствами, корпораціями й іншими інституціями, що потребують фінансових коштів для свого розвитку, та організаціями і громадянами, що можуть їх запозичити на певних умовах та сукупність грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються під впливом попиту і пропозиції з боку різних суб'єктів економіки . На основі синтезу позитивних сторін наведених визначень, визначають фінансовий ринок як систему організації руху, розподілу та перерозподілу грошових коштів за посередництва фінансових інституцій, що охоплює сукупність усіх грошових ресурсів країни, які знаходяться у постійному русі та змінюються під впливом співвідношення попиту і пропозиції на дані ресурси зі сторони найрізноманітніших суб'єктів економіки [1, c. 35].
Для розкриття місця комерційних банків в організаційному забезпеченні фінансового ринку України, інституційних учасників поділено на таких, що безпосередньо або опосередковано приймають участь у фінансових операціях, таких, що покликані забезпечувати планування, регулювання та контроль за здійсненням даних операцій, та таких, що створюють відповідну інфраструктуру для основних учасників фінансово ринку [1, c. 30].
В інституційній структурі фінансово-кредитної системи колишнього СРСР був присутній лише один елемент - банківська система, й та обмежена і неефективна. Інших інституційних елементів, які можна було б трансформувати у ринкову систему фінансового ринку просто не існувало. За таких умов комерційні банки історично стали інституційною основою організацій фінансового ринку в Україні. Вони зайняли провідне місце на фінансовому ринку як універсальні посередники, що здійснюють фінансування у різноманітних формах та видах з використанням усіх можливих фінансових інструментів. У той же час комерційні банки знаходяться під впливом прискіпливого правового регулювання з боку держави у порівнянні з іншими учасниками фінансового ринку, що є однією з ознак їх особливого значення для організації та функціонування фінансового ринку України.
У 2014 році Україна пережила безпрецедентне поєднання політичної, фінансово-економічної та банківської криз. Конфлікт на сході України разом із накопиченими у попередні роки макроекономічними дисбалансами зруйнували макрофінансову стабільність держави. Дії Національного банку у цей складний період були радикальними і системними, цілком відповідали викликам важкої кризи. У 2014 році ВВП скоротився на 6.7% (за оцінками НБУ). Дефіцит Зведеного бюджету України (разом з НАК «Нафтогаз України») перевищив 10% від ВВП. Гривня знецінилася майже вдвічі. Інфляція зросла майже на 25%. Дефіцит зведеного платіжного балансу сягнув 13 млрд. дол. США. Золотовалютні резерви знизилися до критично низького рівня. Банківська система втратила третину депозитів.[2]
У 2015 рік банківська система Україна увійшла з невирішеними проблемами 2014 року. Значна девальвація гривні, спад в економіці, військові дії у східному регіоні та анексія АР Крим, недостатній рівень корпоративного управління зумовили погіршення якості кредитного портфелю банків. Унаслідок зростання рівня негативно класифікованої заборгованості банки змушені були створювати значні резерви за активними операціями, що неминуче негативно вплинуло на рівень капіталізації банківських установ. За рік банки здійснили відрахувань у резерви на суму 103 млрд. гривень. Це стало визначальним чинником повернення банківської системи до збитковості – за 2014 рік збитки банківського сектору склали майже 53 млрд. грн. Швидкому вирішенню проблеми накопичення негативно класифікованої заборгованості не сприяє існування низки невирішених питань, зокрема у податковій сфері. Інтенсифікації потребує процес реформування судової системи України та боротьби з корупцією. Зростання валютних ризиків для українських банків внаслідок наявності короткої відкритої валютної позиції та високого рівня доларизації є потенційною загрозою стійкості банківської системи.[3]
Викривлення окремими банками статистичної звітності ускладнюють можливості оцінки реальних масштабів кредитування банками пов’язаних осіб.Крім комерційних банків, елементами ринку капіталу можуть бути фондова біржа, страхові компанії, аудиторські організації, брокерські контори (компанії), державний страховий нагляд, державна інспекція з контролю за цінними паперами, Фонд державного майна, інвестиційні фонди, фонд загальнодержавних науково-технічних програм, стабілізаційні фонди, інноваційні фонди [3, c. 8]. Операцiї на мiжбанкiвському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб’єктам цього ринку, до яких належать Національний банк України, комерцiйнi банки та уповноважені кредитно-фiнансовi установи, якi отримали лiцензiю Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями, а також валютні бiржi.
Згідно з законом державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється Національним банком України (стосовно ринку банківських послуг), Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (стосовно ринків цінних паперів і похідних цінних паперів) та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (стосовно інших ринків фінансових послуг).
Отже, на сьогодні банківський сектор посідає чільне місце на фінансовому ринку країни. Можна сказати, що банки є найрозвинутішими учасниками цього ринку порівняно з іншими фінансовими посередниками, оскільки різноманіття послуг та інформація щодо їх діяльності дозволяють залучати найбільшу кількість споживачів послуг та інвесторів.

Список використаної літератури
1. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку / В. Кириленко // Банківська справа.– 2005.– No2.– С. 28.
2. http://www.bank.gov.ua
3. http://bankografo.com/

Посилання: комерційний банк, фінансовий ринок

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
^