Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2015 » Манюк Г.І. Характеристика коносамента
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1446
  • Автор: манюк
  • Дата: 17-12-2015, 20:38
 (голосов: 0)
17-12-2015, 20:38

Манюк Г.І. Характеристика коносамента

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2015

ЛНУ імені Івана Франка , Екф-41с

Характеристика коносамента

Важливу роль у міжнародній торгівлі відіграють товаророзпорядчі цінні папери. До них належать: коносамент, просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво.
Коносамент посідає вагоме місце серед «міжнародних» цінних паперів. Це товаророзпорядчий документ, який видається морським перевізником вантажу його відправнику. Він засвідчує прийняття вантажу до перевезення і містить зобов’язання доставити вантаж до пункту призначення і передати його одержувачу.
Коносамент як договір морського перевезення вантажу є самостійним видом господарського договору, що використовується у сфері торговельного мореплавства. Його специфіка полягає в особливостях складу та обсягу прав, що ним посвідчуються. Він є підтвердженням прав держателя цього документа на отримання вантажу в місці призначення та прав перевізника на тимчасове володіння товаром протягом терміну перевезення [3, с. 109].
Потрібно зазначити, що видача коносамента не призводить до розщеплення класичної «тріади» права власності шляхом відокремлення права розпорядження майном. Особливістю цього цінного папера є нерозривний зв’язок між ним та відповідним майном, передати право власності на яке у часовий проміжок між моментом видачі перевізником коносамента та моментом отримання цього майна держателем коносамента інакше як шляхом передачі коносамента неможливо. Будь-яке обтяження товаророзпорядчого цінного папера (особливо правом застави), означатиме встановлення обтяження також і на товар, який є предметом коносамента[1, c. 108].
Коносамент виконує такі основні функції:
1) доказ прийняття вантажу на борт судна;
2) товаророзпорядчий документ, який дає власнику коносамента право доступу до товару, зазначеному в ньому;
3) він підтверджує укладення угоди про перевезення вантажу морським шляхом і покладає на перевізника обов’язок доставити вантаж до місця призначення та видати отримувачу.
У коносаментi зазначаються:
1. Назва судна;
2. Назва перевiзника;
3. Мiсце приймання або навантаження вантажу;
4. Назва вiдправника;
5. Мiсце призначення вантажу чи мiсце призначення (направлення) судна;
6. Назва одержувача вантажу;
7. Найменування вантажу, його маркування, кiлькiсть, а в певних випадках – відомості про зовнiшнiй вигляд, стан та особливi властивостi вантажу;
8. Фрахт, iншi належнi перевiзнику платежi або iншому документi, що фрахт було повнiстю сплачено;
9. Мiсце та час видачi коносамента;
10. Кiлькiсть складених примiрникiв коносамента;
11. Пiдпис капiтана чи iншого представника перевiзника [5].
Зазвичай коносамент - це надрукований бланк, в який на принтері вносяться вищевказані відомості. На звороті коносамента наведені умови договору морського перевезення. Великі компанії по морським перевезенням мають свої фірмові бланки. У більшості випадків друкуються три примірники з тією самою інформацією та датою. Якщо за одним екземпляром товари видані, то інші примірники коносаменту втрачають свою силу.
Коносаменти залежно від підстави здійснення морського перевезення вантажу поділяють на:
- чартерні;
- лінійні коносаменти [4].
А в залежності від умов перевезення на:
- бортові;
- небортові коносаменти [4].
Коносаменти також можна класифікувати в залежності від умов навантаження на: чисті коносаменти та коносаменти із застереженням щодо кількості, якості, міри і стану вантажу[4].
Залежно від умов передачі їх розділяють на:
- іменні;
- ордерні коносаменти;
- коносаменти на пред’явника.
Отже, тривале використання коносамента як цінного папера, який видається морським перевізником вантажу його відправнику, вказує про високу ефективність цього фінансового інструменту у міжнародній торгівлі.

ЛІТЕРАТУРА
1. Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций; Учение о ценных бумагах: Науч. исслед. — М.: Издательство БЕК, 1994. — 349 с.
2. Виговський О. І. Питання уніфікації регулювання коносаментів у міжнародному приватному праві [Електронний ресурс] / О. Виговський // Вісник Академії правових наук України. - 2010. - № 3. - С. 232-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_3_22.pdf
3. Виговський О. І. Проблемні аспекти міжнародного обігу коносаментів [Електронний ресурс] / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 9. - С. 108-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2010_9_14.pdf
4. Клепікова О.В. Правове регулювання перевезень вантажів морським транспортом: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.В. Клепікова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
5. QD PROFESSIONAL профессионалам внешнеэкономической деятельности [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.qdpro.com.ua

Посилання: Характеристика коносамента

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^