Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Мельник Х.В. Довіра до банків як необхідна умова їх ефективного функціонування
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1300
  • Автор: Khrystyna
  • Дата: 31-03-2016, 22:05
 (голосов: 0)
31-03-2016, 22:05

Мельник Х.В. Довіра до банків як необхідна умова їх ефективного функціонування

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Мельник Х.В.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Довіра до банків як необхідна умова їх ефективного функціонування

Нормальне функціонування фінансової сфери суспільства неможливе без активного залучення заощаджень широких верств населення в оборот спеціалізованих фінансових установ, створення однакових умов доступу підприємств до джерел фінансування. Одним із напрямів забезпечення ефективного функціонування фінансової системи суспільства є активний розвиток фінансово-економічної довіри, яка супроводжує практично всі фінансові процеси: кредитування, інвестування, довірче управління, страхування життя та ін.
В умовах військового конфлікту, економічної кризи, мінливості середовища та існування різноманітних негативних впливів як всередині країни, так і на рівні світової економіки, актуальним є питання підтримки стабільності фінансового сектора країни. Суттєву роль в ньому відіграє саме банківська система, що тісно переплітається з усіма елементами економічного життя країни [1].
Актуальність проблеми формування довіри до банків, як до основних представників фінансової системи, пояснюється тим, що зараз відбувається збільшення кількості банків, які потребують ресурсного підкріплення своєї діяльності в умовах фінансової нестабільності. Переважна більшість банків не приділяє достатньої уваги питанням формування кредитних ресурсів, і як результат, на сьогодні в Україні відбувається найбільший в Європі відтік вкладів населення, спричинений, перш за все, кризою довіри. Отже головна проблема українських банків полягає у нестачі живих грошей, що породжує проблему ліквідності.
Слід зазначити, що ліквідність банків підтримується завдяки балансу строків та сум надходження та витрачання грошових коштів у процесі своєї діяльності. Будь-які дисбаланси спричиняють потенційні загрози нормальному функціонуванню банківської установи та можуть призвести до її краху. Враховуючи значні відтоки грошових коштів фізичних осіб, що впливають на платоспроможність та ліквідність банків, питання довіри населення до банків набуває особливості актуальності на сучасному етапі розвитку [3, с.140].
Виходячи з цього, на сучасному етапі для банківської системи України одним із пріоритетних завдань є забезпечення стабільного функціонування банків та банківської системи в цілому. Фінансова стабільність банків – необхідна передумова ефективного управління економікою та є основою для зростання економіки України.
Кошти населення є важливим джерелом формування банківських ресурсів. Від їх обсягів і структури багато в чому залежать можливості банків розширювати активи, формувати доходи і прибуток, підтримувати ліквідність на необхідному рівні. Між тим, сьогодні банки мають проблему, пов’язану із масовим вилученням коштів приватними вкладниками, що значно погіршує їх ліквідність [2, с.76].
Масове вилучення банківських вкладів, як правило, визначається як панічна дія, яка виникає у зв’язку з втратою довіри до конкретного банку або банківської системи в цілому, побоюванням неплатоспроможності або банкрутства банку, падінням курсу національної валюти негативно впливають на ліквідність банківської системи України.

Мельник Х.В. Довіра до банків як необхідна умова їх ефективного функціонуванняЗа результатами аналізу ми бачимо, що протягом 2013 - 2015 років депозитний портфель банківської системи зростає, хоча тільки протягом 2013 року відбулося значне його збільшення – на 100, 6 млн. грн. ( або 17, 7% ). Протягом 2014 – ІІІ кварталу 2015 року депозити зазнають збільшення, хоча воно є незначним та більше пов’язане зі зростанням вкладів юридичних осіб ( 99, 2 млн. грн. або 49, 1% починаючи із 2013 року). В той же час кошти фізичних осіб стрімко знижуються : протягом 2014 року – на 24, 9 млн. грн. або 5, 7 %, до 01.10.2015 року – на 45, 1 млн. грн. або 10, 3 % порівняно з показником 2013 року.
Додатковим фактором, що спонукає процес відтоку депозитів з банківської системи, є оподаткування доходів за депозитами з 01.08.2014 р., оскільки ті відсотки, що нараховуються, не покривають рівня офіційної інфляції.
Змінилась і структура депозитного портфелю з точки зору власників коштів. Так, на початок 2013 року частка коштів фізичних осіб становила 64, 4% від загального обсягу, а на 01.10.2015 – лише 56,6%. Це ще раз демонструє вразливість депозитного портфелю фізичних осіб до структурних дисбалансів в економічній та фінансовій сфері на противагу коштам юридичних осіб [4, с. 92].
За результатами аналізу можна констатувати загальне зниження рівня довіри населення до банків, яке було викликане дією таких чинників, як:
- Політична нестабільність в країні;
- Знецінення національної грошової одиниці;
- Масове банкрутство банків;
- Довготривала процедура відшкодування вкладів фізичних осіб вкладникам збанкрутілих банків, фінансові збитки населення;
- Обмеження щодо зняття гривневих та валютних резервів;
- Невпевненість у завтрашньому дні.
Для відновлення довіри клієнтів до банківської системи та банків зокрема, рекомендується :
- Проводити прозору грошову-кредитну політики;
- Оперативно вживати заходи впливу за порушення банківського законодавства;
- Підвищувати рівень фінансової грамотності населення;
- Удосконалити існуючий механізм виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам збанкрутілих банків;
- Банкам надавати вичерпну консультацію населенню стосовно банківських продуктів та послуг;
- Налагоджувати механізм співробітництва населення та банків шляхом проведення дня відкритих дверей, міських ярмарків тощо.
Отже, можна зробити висновок, що довіра населення до банків – неодмінна складова стабільного функціонування банківської системи країни в цілому. Тому кожному банку потрібно докласти максимум зусиль для налагодження співпраці з населенням для відновлення довіри до нього та сприяння стабільної банківської діяльності.
Звісно, депозитна активність зростатиме при поліпшенні добробуту наших співгромадян і реальних позитивних змін в економіці. Але дуже важко сказати, коли це справді відбудеться. Тому залишається інший шлях вирішення цього складного завдання. Шлях, що ґрунтується на зміцненні репутації українських банків як надійних кредитно-ощадних компаній та відновленні довіри до них.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. АНДРІЙЧЕНКО Ж.О., АРЕХОВА Л.В. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОВІРИ ДО БАНКІВ, [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik
2. Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України.- 2012.- № 3.- C.74-80.
3. Трегуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України.- 201.- № 10.- C.139-144.
4. Чібісова В. Ю. Довіра до банків як необхідна умова підтримання їх ліквідності //Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни : теорії та пропозиції.-2015, -С. 91-94
5. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання, 2008.- 311 c.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^