Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Сивцева М.В. Роль ринку фінансових послуг у забезпеченні фінансової рівноваги підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-03-2016, 22:32

Сивцева М.В. Роль ринку фінансових послуг у забезпеченні фінансової рівноваги підприємства

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Сивцева М.В., 2016
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКфМ-51с

Роль ринку фінансових послуг у забезпеченні фінансової рівноваги підприємства

Фінансова стабільність безпосередньо пов’язана із можливістю забезпечення необхідного рівня платоспроможності, тобто здатності підприємства своєчасно і в повному обсязі погашати свої зобов’язання, що в сучасних умовах господарювання є запорукою успішної діяльності і формування позитивного ділового іміджу.
В свою чергу нестійкий фінансовий стан підприємств може призводити до ряду негативних наслідків, що в кінцевому підсумку спричиняє зниження ефективності фінансово-господарської діяльності та становить загрозу фінансовій безпеці підприємства.
Тема є актуальною, оскільки фінансова рівновага є основним індикатором потенціалу фінансової стабільності підприємства. Саме вона є необхідною передумовою зростання ринкової вартості підприємства в майбутньому. Розробка дієвого механізму управління фінансовою рівновагою є однією з важливих проблем сьогодення, вирішення якої дозволить запобігти виникненню негативних тенденцій, які формуються під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, та обмежити їх можливий вплив на підприємство [3]. Висвітленню питань, пов’язаних з економічною рівновагою, присвячені чисельні праці західних і вітчизняних науковців.
Загалом серед найбільш ґрунтовних робіт слід виділити праці:
М.Д. Білик , І.О. Бланка , А.А. Вехоревої, Л.Т. Гіляровської , А.В. Грачова , М.О. Кизим,Л.А. Костирко, Г.В. Савицької, О.О. Терещенка .
Однак, різноманітність підходів щодо окреслення сутності, чинників формування фінансової рівноваги, потребує їх узагальнення.
Метою даної роботи є дослідження впливу ринку фінансових послуг на фінансову рівновагу підприємства.
Серед сучасних науковців немає одностайності у визначенні поняття «фінансова рівновага» проте більшість з них характеризують її як співвідношення між власними і позиковими засобами, відповідність обсягів формування і використання фінансових ресурсів, рівновага між активами та пасивами балансу.
В умовах забезпечення фінансової рівноваги підприємств важливим є визначення факторів впливу на неї, їх поділ на внутрішні (організаційні, ресурсні, виробничі, кадрові, ринкові, фінансові) та зовнішні (економічні, політичні, демографічні, науково-технічні).
Також слід враховувати , що забезпечення фінансової рівноваги підприємств залежить від специфічних факторів, які притаманні для окремих галузей. Врахування цих особливостей дозволить підприємствам галузі своєчасно приймати виважені управлінські рішення щодо забезпечення фінансової рівноваги.
Фінансова рівновага передбачає, що грошові надходження підприємства дорівнюють або перевищують потребу в капіталі для виконання поточних платіжних зобов'язань .
Базова модель фінансової рівноваги має вигляд:
початковий стан резервів ліквідності + виручка від реалізації продукції + надходження від інвестиційної діяльності + надходження від фінансової діяльності = поточні виплати в рамках операційної діяльності + інвестиції + погашення заборгованості (основна сума, відсотки) + виплата дивідендів + кінцевий обсяг резервів.
Якщо фінансовий менеджмент підприємства неправильно розрахував строки залучення та використання капіталу або якщо вони порушені в результаті погіршення умов діяльності підприємства (зменшення обсягів реалізації, неврахування інфляції під час формування відпускних цін, високий рівень невиправданої дебіторської заборгованості, непередбачені штрафи за порушення податкового законодавства тощо), то фінансова рівновага порушується і підприємство не в змозі виконати свої платіжні зобов'язання. [5]
На ринку фінансових послуг ринок позик займає одне із провідних місць оскільки формує кредитну політику підприємства.
Серед фінансових послуг, що здійснюються на ринку позик, провідне місце належить кредитуванню.
Як фінансова послуга сутність кредиту полягає у фінансовій операції щодо передачі позичальником у користування грошових коштів, товарів або майна на засадах платності, строковості, повернення та цільового характеру їх використання [4].
Участь кредиту у системі товарно-грошових відносин зумовлюється рядом обставин, у тому числі:
- потребою у додаткових коштах для формування основних виробничих фондів та обігових коштів;
- тимчасовою (сезонною) потребою у коштах, спричиненою великою тривалістю виробничого процесу;
- потребою у фінансових ресурсах між періодами виготовлення продукції, відвантаження її та оплати споживачем тощо.
Надання кредитних послуг регламентується кредитними договорами, які укладаються в письмовій формі і визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін [2].
Найбільший обсяг кредитних послуг надається банками, для яких кредитування є основним видом активних операцій. У сучасних умовах саме банкам належить провідна роль у кредитуванні суб'єктів господарювання.
Законодавством України забороняється надання кредитів на покриття збитків господарської діяльності позичальника та на формування або на збільшення статутного капіталу банків та інших господарських товариств [1].
Таким чином, фінансова рівновага є важливою складовою забезпечення ефективної діяльності підприємства, яка зумовлює рівень їх фінансової стійкості та платоспроможності на основі формування оптимальної структури капіталу та його ефективного використання.

Список використаної літератури:
1) Гусар О. Роль ринку фінансових послуг у економічному розвитку країни [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/44-348-1
2) Еш С.М. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pidruchniki.com/2015060964895/finansi/rinok_finansovih_poslug
3) Захарова Н.Ю. Оцінка умов забезпечення і стану фінансової рівноваги аграрних підприємств Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №6
4) Сисой Ю.В. Планування зовнішнього обсягу фінансування підприємства .-Вісник Хмельницького національного університету 2014, № 2. Т. 2
5) Ящук В.В., Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку//Фінанси України. – 2010 - № 1. - С.115-121

Посилання: Сивцева М.В Роль ринку фінансових послуг у забезпеченні фінансової рівноваги підприємства

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^