Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2016 » Рисовська І. Роль кредитних послуг у фінансовому забезпеченні діяльності підприємств
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 845
  • Автор: i.rys
  • Дата: 1-04-2016, 16:55
 (голосов: 0)
1-04-2016, 16:55

Рисовська І. Роль кредитних послуг у фінансовому забезпеченні діяльності підприємств

Категорія: Фінанси підприємств 2016

Рисовська І.П.,2016
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-51с

Роль кредитних послуг у фінансовому забезпеченні діяльності підприємств


В умовах трансформаційних перетворень в економіці України все більшого значення набуває розвиток підприємництва як соціально-економічної основи ринкової економіки. За цих умов саме підприємства повинні стати у центрі подальших економічних реформ з метою створення функціонально ефективної, ічно зорієнтованої та демократичної економіки. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин відіграють важливу роль в системі фінансів суб’єктів господарювання та важливе їх значення для функціонування економічної системи. Головною умовою ефективного функціонування підприємницьких структур є можливість забезпечення своєї діяльності фінансовими ресурсами. З метою ефективного використання фінансових ресурсів підприємствами та реалізації процесу управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм. Основною складовою фінансового механізму є фінансове забезпечення, за допомогою якого забезпечується створення та використання на підприємствах грошових фондів, які сприяють безперебійному процесу відтворення [1].

Отже, фінансове забезпечення – це система джерел і форм фінансування розвитку економічної і соціальної сфер суспільства. Однією з форм фінансового забезпечення діяльності суб’єктів господарювання виступає банківське кредитування, що означає покриття частини витрат за рахунок позичених коштів [2].

Основними формами кредиту для фінансового забезпечення суб’єктів господарювання є:
• банківський – надається на умовах передбачених кредитним договором на основі принципів забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру;
• комерційний – є товарною формою кредиту, об’єктом якого можуть бути товари, виконані роботи, надані послуги [3].

Використання підприємством кредитних послуг дозволяє прискорити рух грошових і матеріальних ресурсів і підвищити ефективність виробничо-господарської діяльності. За рахунок кредитування досягають значної економії суспільного капіталу шляхом використання одних і тих же фінансових ресурсів різними суб’єктами підприємницької діяльності, а це прискорює фінансовий оборот і стимулює до підвищення ефективності господарювання. При цьому визначають умови надання кредитів, гарантії і терміни їх повернення, окупність та ефективність кредитів. Водночас кредит необхідний для підтримання безперервності кругообігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих товарів, що особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин.

Кредит сприяє економії витрат, що досягається за рахунок:
1) скорочення витрат з виготовлення, випуску, обліку і зберігання грошових знаків, бо значна частина готівки виявляється непотрібною;
2) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів;
3) скорочення резервних фондів.

Роль кредиту в різних фазах циклу не однакова. В умовах економічного підйому, достатньої економічної стабільності кредит виступає чинником зростання. Перерозподіляючи величезну грошову і товарну масу, кредит живить підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах перевиробництва товарів. Особливо помітний такий вплив в умовах інфляції. Нові платіжні кошти, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей [4].

Кредит для підприємства – це інвестиція, яку потрібно вкласти у виробництво чи іншу сферу з метою отримання прибутку. Лише за умови прибутковості підприємства можливе повернення кредиту та нарахованих відсотків. На сьогоднішній час, коли досить багато підприємств є збитковими, комерційні банки дуже обережно ставляться до видачі кредитів, тому що існує ризик неповернення кредиту та нарахованих відсотків по ньому.

Дана ситуація ускладнює відносини між комерційними банками і підприємницькими структурами. Поодинці вони цю проблему не вирішать, потрібно спільними зусиллями шукати вихід з цього становища, йти назустріч один одному. Комерційні банки, з метою вирішення даної ситуації, можуть надавати кредити під нижчу процентну ставку та на довший період. Підприємницькі структури, в свою чергу, повинні забезпечити беззбиткову діяльність і гарантувати (забезпечити) повернення кредиту та нарахованих відсотків.

Отже, сучасний стан виробничого сектору економіки України вимагає підвищення рівня кредитного забезпечення підприємств. При цьому від правильного визначення принципів і механізмів кредитного забезпечення підприємств залежатиме ефективність їх функціонування у довгостроковій перспективі. Однак суттєвою перешкодою є високий рівень кредитного ризику, як системного, так і індивідуального. Зазначене, у свою чергу, потребує удосконалення системи кредитного аналізу й оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників, а також відбору найбільш раціональних методів та інструментів кредитного забезпечення, з урахуванням особливостей виробничо-господарської діяльності підприємств. Окреслене коло завдань є основою для подальших наукових пошуків і розробок авторів.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Л. О. Механізми банківського кредитування в аграрній сфері: монографія. – Вінницький національний аграрний університет – 2013.
2. Зятковський І. В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: посібник / І. В. Зятковський. – Чернівці, 2007. – с. 274.
3. Еш С. М. Ринок фінансових послуг: підручник / С. М. Еш – К. : Центр учбової літератури, 2015. – с. 400.
4. Мочерний С. В.Основи підприємницької діяльності//Фінанси України. – 2007 – №7. – с.75
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^