Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Климусь Р.Р. Специфіка оподаткування сектору фінансових послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 995
  • Автор: Рома
  • Дата: 1-04-2016, 20:41
 (голосов: 0)
1-04-2016, 20:41

Климусь Р.Р. Специфіка оподаткування сектору фінансових послуг в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

Климусь Р. Р.
ЛНУ ім. Івана Франка
ЕкфМ-51с
Специфіка оподаткування сектору фінансових послуг в Україні

Процеси глобальної інтеграції фінансових ринків зумовлюють необхідність вирішення важливих завдань щодо створення та забезпечення сприятливих умов функціонування конкурентоспроможних ринків фінансових послуг як складової фінансового ринку. Система оподаткування ринку фінансових послуг є важливою складовою національної ії розвитку фінансового сектора України, що забезпечує інтеграцію держави до світового економічного простору.
Згідно з Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” [1] , фінансова послуга – операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.
Згідно із Податковим кодексом України [2], фінансові установи, залежно від специфіки своєї діяльності, та майна , що перебуває у їх власності, сплачують такі податки: податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, транспортний податок, податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
Дотримання загальних принципів ефективного оподаткування у галузі фінансових послуг є задачею, важливість якої постійно зростає.
Найретельнішої уваги при розробці податкового законодавства в сфері фінансових послуг потребує збереження принципу економічної нейтральності. Специфіка полягає в тому що, на відміну від інших секторів економіки, основні види фінансових послуг історично розвивались відокремлено один від одного — як правило, під наглядом різних регулюючих органів та з застосуванням відмінних систем бухгалтерського обліку. Однак цей розділ між видами фінансових послуг стрімко зникає протягом останніх років, оскільки:
• фінансові інструменти перетворюються на майже цілковиті взаємозамінники. Скажімо, поліси зі страхування життя сьогодні безпосередньо конкурують із довготерміновими банківськими депозитами та, особливо, з пенсійними планами;
• у більшості країн постійно слабшають обмеження на одночасне надання різних видів фінансових послуг. Таким чином, одні і ті ж установи можуть пропонувати ринкові прямо конкуруючі види фінансових послуг;
• різниця між кредитними ризиками та ризиками інших фінансових установ також зменшується, оскільки страхові компанії сьогодні можуть спеціалізуватися на досить вузько визначених ризиках (прикладами можуть бути страхування ризиків коливання валютних курсів або невдалого сільськогосподарського врожаю).
Зростаюча економічна рівноцінність і взаємозамінність окремих видів фінансових послуг означає, що податкова система також повинна тлумачити відповідні послуги рівномірно. Іншими словами, трансакції однакового економічного змісту повинні оподатковуватись на однакових умовах і в однаковому обсязі [3].
Інша специфіка оподаткування фінансового сектору пов’язана з його технічними особливостями, які не дозволяють застосовувати для фінансових посередників звичні підходи прямого оподаткування корпоративного прибутку. Технічні особливості полягають у відмінних системах обліку фінансового посередництва, які повинні відбиватися не лише у правилах бухгалтерського обліку, але і у розрахунку податкових зобов’язань. Наприклад, на відміну від звичайної підприємницької діяльності, для якої видатками можуть вважатись лише фактичні видаткові зобов’язання кожного звітного періоду, страховим компаніям може дозволятись списувати з прибутку ті видатки, зобов’язання за якими ще не виникли фактично, але виникли умовно, враховуючі майбутні ризики за страховими угодами [4].
Отже, при встановленні норм оподаткування фінансових установ, необхідно враховувати специфіку діяльності фінансового ринку. Здійснивши аналіз чинного законодавства України в частині оподаткування ринку фінансових послуг, можна стверджувати, про необхідність вдосконалення чинного податкового законодавства. Існує низка норм, що потребує коригування, доповнення або гармонізації з рештою правового поля.
Список використаних джерел:
1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275517
3. Сич Є. М. Ринок фінансових послуг [текст] : навчальний посібник / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко –К.: Центр учбової літерутури, 2012. –428 с.
4. Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятамбор О. А. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Вид-2ге, доп. і перероб.: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
Март 2020 (6)
Декабрь 2019 (1)
^