Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Купровська Л.Р. Банки як гаранти забезпечення сплати митних платежів
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1191
  • Автор: Lilia Kuprovska
  • Дата: 4-04-2016, 22:29
 (голосов: 0)
4-04-2016, 22:29

Купровська Л.Р. Банки як гаранти забезпечення сплати митних платежів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Купровська Л.Р., 2016
ЛНУ ім. Івана Франка
ЕкфМ-52с

БАНКИ ЯК ГАРАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ
У зовнішньоекономічній торгівлі для обох ділових партнерів часто виникає однакова проблема: продавцеві важко оцінити платоспроможність покупця, а останньому нелегко оцінити готовність постачальника виконати зобов'язання, його професійні та фінансові можливості. Тому одним із найпоширеніших способів забезпечення виконання зобов’язань є гарантія, зокрема банківська [1].
Банківська гарантія − самостійне і незалежне письмове зобов’язання банку-гаранта виплатити грошову суму в розмірі, визначеному в гарантії, бенефіціару гарантії у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання з боку третьої особи (принципала) [5].
Банківська установа, яка має намір одержати від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику повноваження гаранта, повинна відповідати таким критеріям:
1) мати відповідну чинну ліцензію (дозвіл, витяг з реєстру) Національного банку України;
2) мати доведену за останні три календарні роки платоспроможність шляхом підтвердження виконання встановлених нормативів, які забезпечують безумовне виконання платіжних зобов’язань перед державним бюджетом;
3) протягом останніх трьох календарних років не бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу за порушення нормативів (критеріїв) у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів діяльності, примусової реорганізації установи, призначення тимчасової адміністрації;
4) мати можливість формування в повному обсязі грошових резервів для відшкодування можливих втрат у розмірі визначеної ними самими суми усіх одночасно наданих органам доходів і зборів фінансових гарантій;
5) мати електронну систему накопичення і обміну інформацією з органами доходів і зборів, яка забезпечує захист цієї інформації від несанкціонованого використання, копіювання та/або модифікації, зокрема, систему застосування та передачі електронного гарантійного документа незалежного фінансового посередника чи листа банку в єдину автоматизовану інформаційну систему органів доходів і зборів України тощо [3].
Переваги і умови надання гарантії:
 ефективний спосіб забезпечення виконання фінансових/контрактних зобов’язань і страхування ризиків;
 недорога форма фінансування в розрізі її безресурсного характеру;
 консультування з питань складання контракту і умов гарантії, що в найбільшій мірі відповідає інтересам клієнтів;
 прийняттю рішення про надання банківської гарантії передує аналіз фінансово-господарської діяльності принципала, визначення його платоспроможності;
 термін дії банківської гарантії визначається за згодою сторін і обумовлюється в договорі про надання банківської гарантії.
Банківські гарантії досить популярні. Крім уже сказаного це пояснюється також їхньою високою надійністю й швидкістю реалізації. З погляду банків видача гарантій вигідна тим, що:
- по-перше, за надання даної послуги вони вправі стягувати комісійні (розмір яких цілком зіставимо з розміром відсотка за кредит);
- по-друге, видача гарантії не вимагає відволікання коштів з обороту, як це має місце при видачі кредиту [1].
Банківська гарантія в міжнародній торгівлі часто видається у формі гарантійного листа, що адресується, безпосередньо бенефіціару гарантії, а іноді банкові, постійним клієнтом якого є бенефіціар.
У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії [4].
Різновидом банківської гарантії є митна гарантія (гарантія митного очищення, тимчасового ввезення). Вона видається банками за дорученням підрядників для забезпечення безмитного тимчасового ввезення обладнання або матеріалів, необхідних для будування об’єктів чи проведення інших робіт. Зазвичай таке обладнання після закінчення робіт має вивозитись. Якщо воно не буде вивезене, гарантія митного очищення забезпечить отримання або виплату митного збору [1].
Митні гарантії забезпечують виконання клієнтом-принципалом:
 сплату митних платежів (наприклад, у випадках відстрочення та розстрочення);
 виконання своїх зобов'язань:
- як власника митного складу або складу тимчасового зберігання: банківська гарантія забезпечує належне виконання власником митного складу своїх зобов’язань зі сплати митних зборів, податків відносно товарів, що зберігаються на митному складі, в разі їх втрати або видачі без дозволу митного органу, а також митних зборів;
- як митного брокера: банківська гарантія забезпечує належне виконання митним брокером перед митними органами своїх зобов’язань по сплаті сум митних платежів, можливих відсотків і пені, що виникають при здійсненні принципалом діяльності в якості митного брокера;
- як митного перевізника: банківська гарантія забезпечує належне виконання митним перевізником своїх зобов’язань по сплаті сум митних платежів, можливих відсотків і пені, що виникають при здійсненні принципалом діяльності в якості митного перевізника;
- при внутрішньому транзиті: банківська гарантія забезпечує сплату митних платежів для отримання дозволу на перевезення товарів за процедурою внутрішнього митного транзиту.
Отже, гарантія є додатковим забезпеченням фінансових інтересів сторін у зовнішньоекономічних операціях, і при спрощенні розрахункових операцій використання банківської гарантії при банківських переказах та документарних інкасо дозволяє усунути недоліки останніх форм розрахунків [2].
Список використаних джерел:
1. Божидарнік Н. В. Валютні операції: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 698 с.
2. Глібко С. Банківська гарантія як фінансова послуга / С. Глібко // Вісник Академії правових наук України. – 2012. − № 4. – С.222-232.
3. Митний кодекс України від 13.02.2012 № 4495- VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
5. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/712/46/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^