Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Леськів О.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
6-04-2016, 10:41

Леськів О.В. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

© Леськів О.В., 2016
ЛНУ імені Івана Франка , ЕкфМ-52с
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Казначейське обслуговування є системою контролю і системою, яка здійснює платежі. Для забезпечення органів місцевого самоврядування моніторингом і контролем за виконанням усіх трансакцій з коштами місцевих бюджетів в Україні впроваджено казначейську систему обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства. [7]
Варто зазначити, що це відповідає розвитку в країнах, які здійснюють бюджетну децентралізацію, а саме: надання місцевим органам влади додаткових бюджетних повноважень з одночасним посиленням контролю бухгалтерського обліку та звітності, платежів і методів запозичення. Створення органу контролю за бюджетними платежами забезпечує ефективну фіскальну політику в цілій в бюджетній системі.
Внесок у дослідження питання казначейського обслуговування місцевих бюджетів зображено у працях учених і практиків К. Огданського, П. Петрушка, В. Стоян, Н. Сушко, О. Чечуліної, С. Юрія, С. Булгакової та інших.
Метою даного дослідження є аналіз функціонування казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів України, забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України.
Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: :
• розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;
• контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов’язаннями;
• ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
• здійснення інших операцій з бюджетними коштами [4, с. 243].
Основним завданням органів Держказначейства в процесі обслуговування місцевих бюджетів є сприяння виконанню бюджетної політики місцевого самоврядування та здійсненні ефективного управління коштами місцевих бюджетів.
До позитивних нюансів казначейського об¬слуговування місцевих бюджетів необхідно віднести:
• функціонування казначейської форми обслуговування бюджетів усіх рівнів, що призвело до певної модернізації методу перерахування коштів із рахунків бюджетів на рахунки розпорядників коштів;
• розміщення бюджетних коштів на казна¬чейських рахунках та акумуляція їх на єдино¬му казначейському, що дає змогу виконувати своєчасно видаткову частину бюджету;
• концентрацію дохідної та видаткової час¬тини бюджетів, що надає можливість володі¬ти повною, достовірною та оперативною ін-формацією (у режимі реального часу з метою здійснення аналізу й прийняття управлінських рішень);
• формування органами Державної казначейської служби достовірних звітів про виконання бюджетів усіх рівнів та зведеного бюджету України в цілому за результатами кожного звітного пе¬ріоду [6].
Державна казначейська служба України посідає одне з провідних місць у структурі управління державними фінансами та державного контролю і, незважаючи на значні прогалини у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів, шляхи вирішення цих проблем розробляються і впроваджуються вже сьогодні. А це дозволить забезпечити якісне обслуговування бюджетів на всіх рівнях. Функціонування казначейської системи дозволяє на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування всіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету ефективнішим.[6]
Отже, застосування казначейської системи виконання місцевих бюджетів має ряд переваг над банківською системою касового виконання бюджету. Переваги полягають у тому, що казначейська система концентрує обидва потоки грошових коштів (дохідний та видатковий) у ході виконання місцевих бюджетів на одному рахунку, а це дозволяє значно прискорити процес фінансування. Крім того, казначейська система виконання бюджету дозволяє:
• підвищити ефективність використання бюджетних коштів завдяки цільовому, своєчасному та раціональному їх витрачанню;
• знизити витрати бюджету на обслуговування місцевого боргу за рахунок покриття тимчасових касових розривів, які надаються органами казначейства на безкоштовній основі;
• прискорити оборотність бюджетних коштів за рахунок скорочення кількості та тривалості кругообігів коштів від розпорядника до кінцевого отримувача.


Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws
2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (поточна редакція від 28.10.2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
4. Габа І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: переваги та недоліки / І. Габа // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №9. – С. 20-22
5. Казюк Я. Проблеми удосконалення механізму казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] .- Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-3/doc/3/04.pdf
6. Лютік О.М. , Струк Б.М. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] .- Режим достопу : http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/505
7. Юрій С. І. «Казначейська система» [Електронний ресурс].-Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/613/57/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^