Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Новочинська О.Р. Функціонування облігацій місцевих позик в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-04-2016, 15:08

Новочинська О.Р. Функціонування облігацій місцевих позик в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

Новочинська О.Р.
ЛНУ ім. Івана Франка
ЕкфМ-52с
Функціонування облігацій місцевих позик в Україні

У процесі своєї діяльності органи місцевого самоврядування часто стикаються з проблемою браку фінансових ресурсів. Ця проблема може бути розв'язана шляхом отримання місцевих позик або здійснення запозичень. Відбувається це шляхом випуску облігацій місцевих позик.
Місцева позика — різновид державної позики, метод мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів влади. Буває у формі заставних чи муніципальних облігаційних позик. Емісію цих позик здійснюють місцеві органи влади під державним контролем. Держава регламентує випуск місцевих позик, зокрема видає санкцію на випуск, установлює граничний розмір позики, загальний ліміт міс­цевого боргу на одного мешканця або частку заборгованості в місцевому бюджеті. Фіксує граничний рівень процентної ставки. Погашення заборгованості й оплату процентів за місцеві позики здійс­нюють за рахунок надходжень від місцевих податків або включаючи суму боргу до вартості комунальних платежів [4].
Облігації місцевих позик — облігації, емісійні цінні папери, що розміщуються на підставі рішення Верховної Ради Автономної республіки Крим або міської ради відповідно до вимог, установлених бюджетним законодавством.
Не дивлячись на те, що у визначенні облігацій місцевих позик є слово "папери", проте у паперовому вигляді вони не існують. Обіг облігацій здійснюється виключно в електронному вигляді. Облігації місцевих позик є інструментом залучення грошових коштів для потреб місцевого розвитку.
Емітентом облігацій місцевих позик може бути Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада, що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками облігацій [2].
Номінальна вартість облігації визначається в національній валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення облігацій, в іноземній валюті.
Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету у формі розміщення (випуску) облігацій не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу. До облігацій місцевих позик належать облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик.
Облігації місцевих позик можуть розміщуватись як: відсоткові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені [1].
Рішення про емісію цінних паперів може приймати виключно Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада, які і виступають емітентами. Саме вони затверджують Проспект емісії. Проведення емісії цих облігацій потребує надання висновку Міністерства фінансів України.
Емітент може здійснювати відкрите (публічне) та закрите (приватне) розміщення облігацій. В будь-якому разі допускається самостійне розміщення або із залученням андеррайтера [5].
В разі надання згоди Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення емісії, розміщення цінних паперів здійснюється на підставі Тимчасового свідоцтва, виданого цією комісією. Після завершення емісії видається Свідоцтво про реєстрацію випуску облігації.
Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку. Національна комісія здійснює реєстрацію випуску облігацій місцевих позик в Державному реєстрі випусків цінних паперів.
Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
Погашення облігацій здійснюється грошима відповідно до умов розміщення облігацій. Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення.
Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, установленим Національним банком України на дату початку погашення облігацій [3].
Список використаних джерел:
1. Пилипенко, І. І.,Жук О.П.: Цінні папери в Україні: навчальний посібник. ІВЦ Держкомстату України, 2001
2. Тимошенко О. Вплив державного регулювання на становлення і розвиток ринку облігацій місцевих позик України / О. Тимошенко // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №11-12, 25-30 c., 26 с.
3. Бюджетний кодекс України від від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
4. Гапонюк М.А., Яцюта В.П., Буряченко А.Є., Славкова А.А.:Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/76/12/
5.Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^