Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Земба М. РОЛЬ КРЕДИТУ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 992
  • Автор: mariana07
  • Дата: 7-04-2016, 15:09
 (голосов: 0)
7-04-2016, 15:09

Земба М. РОЛЬ КРЕДИТУ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

РОЛЬ КРЕДИТУ У ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансова безпека підприємства – це визначений якісно та кількісно рівень фінансового стану підприємства та діяльність, направлена на досягнення даного стану, який характеризується збалансованістю і якістю використання фінансових інструментів економічної системи та забезпечує її здатність реалізувати свою місію й забезпечувати стабільний розвиток, витримуючи негативний вплив зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих факторів [1]
Основна мета забезпечення фінансової безпеки випливає із сутності фінансової безпеки підприємства і полягає у безперервному й сталому підтриманні такого стану фінансової діяльності, який характеризується збалансованістю і якістю всіх фінансових інструментів, технологій і фінансових послуг, які використовуються підприємством, стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також – розвиток цієї системи. [2, c. 208]
Ризик виступає однією з форм небезпеки, а саме:
а) можлива небезпека невдачі дій, що вживаються, або самі дії, пов'язані із такою небезпекою;
б) існування або можливість виникнення ситуації, за якої формуються пе- редумови протидії реалізації цінностей, інтересів і цілей забезпечення безпеки;
в) можливість, яка спричиняє чи може спричинити невдачі запланованих дій та погіршити становище підприємства або спричинити його банкрутство (фінансовий ризик безумовно пов'язаний з управлінням підприємством і прийняттям для підприємства кардинальних рішень: будь-яке управлінське рішення – це вже ризик його реалізації і наслідків) [2].
Фінансова безпека – це стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової систем, а також системи ціноутворення, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю запобігти зовнішній фінансовій експансії, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання [3]
В економічній думці не мало сказано про роль кредиту в розвитку економіки держави на макрорівні та фінансів підприємства на мікрорівні. Питанням кредитування підприємств свої дослідження присвятили як вітчизняні, так і зарубіжні вчені: О. В. Пернарівський, Л. О. Примостка, М. І. Савлук, В. М. Суторміна, П. А. Дмитренко, А. Зайцева, Л. Гітман, Б. Едвард, Г. Марковіц, Дж. Маршалл, П. Роуз, Дж. Сінкі, Ф. Фабоцці, У. Шарп та інші.
Але більшість досліджень присвячені фінансовій безпеці з погляду ризиків неповернення банківського кредиту. Ураховуючи фінансову кризу в Україні та світі, ми розглянемо загрозу безпеці підприємства з погляду відсутності або обмеженого банківського кредитування.
Основними наслідками глибокої економічної кризи в Україні є [4]:
1. Тенденція стрімкого підвищення рівня інфляції. Зростання індексу споживчих цін з близьких до нуля значень на початку 2014 року прискорилося у лютому 2015 року до 34,5%.
2. Зниження ВВП у IV кварталі 2014 року прискорилося до 14,8% у річному вимірі.
3. Різке зниження експорту товарів та послуг (на 31%) внаслідок напруженої ситуації на сході України та торговельних обмежень з боку Росії.
4. Ведення військових дій на сході України спричинило порушення традиційних виробничих зв’язків у базових галузях промисловості.
Ці та інші наслідки економічної кризи призвели до тяжкого фінансового стану більшості суб’єктів підприємництва. Стабілізувати фінансовий стан підприємств могло таке джерело фінансових ресурсів, як банківський кредит.
Однак загострення військового конфлікту на сході країни спричинило нову хвилю політичної невизначеності, яка поступово переростала в економічну. Це, у свою чергу, посилило недовіру до банківської системи та обумовило скорочення її ресурсної бази, що разом із погіршенням кредитоспроможності позичальників призвело до подальшого зниження кредитної активності банківських установ.
З початку року НБУ вже двічі підвищував облікову ставку (з 06.02.2015 – до 19,%; з 04.04.2015 – до 30% річних). У результаті зниження обсягів кредитування прискорилось як у IV кварталі 2014 року, так і на початку поточного року. І хоча загальний залишок за кредитами зріс за рахунок курсової переоцінки його валютної складової через значну девальвацію національної валюти, без урахування курсового ефекту залишки за кредитами продовжували зменшуватися.
Зниження кредитної активності банків за період, що аналізується, обумовлювалося скороченням кредитування як юридичних осіб, так і населення. Зокрема, залишок кредитів наданих суб’єктам господарювання в національній валюті, у річному вимірі на кінець 2014 року зменшився на 8,2% (на 8,5% у січні 2015 року), у той час як на кінець ІІІ кварталу зниження становило 0,8%. Також прискорилися темпи скорочення залишків і в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) з 7,7% станом на кінець ІІІ кварталу 2014 року до 21,6% та 21,8% у річному вимірі станом на кінець 2014 року та січень 2015 року відповідно [5].
Таким чином, недостатні обсяги кредитування спричинили загрозу фінансової безпеки підприємств. Щоб уникнути банкрутства, менеджерам підприємств необхідно:
- знайти альтернативу збільшення фінансових ресурсів за рахунок банківського кредиту;
- зменшити витрати підприємства за рахунок впровадження нових технологій та енергозберігаючих заходів;
- зменшити залишки запасів сировини, матеріалів, готової продукції
Список використаних джерел:
1. Пономаренко О. Е. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємств / О. Е. Пономаренко. – Економіка розвитку. – 2010. – №1 (53) – С. 77–80.
2. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посібник. – К.: Європ. ун-т, 2003. – 208 с.
3. Барановський О. І. Фінансова безпека держави / О. І. Барановський // Фінанси України. – 1996. – № 11. – С. 19–34.
4. Ревак І. О. Механізм забезпечення фінансової безпеки України: теоретичний аспект / І. О. Ревак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №2. – 2009. – С. 241.
5. Національний банк України. Інфляційний звіт. Березень 2015 року.

Посилання: фінансова безпека

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^