Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Пуртак З.І. Банківський нагляд і регулювання в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1193
  • Автор: zoryana.purtak
  • Дата: 22-04-2016, 20:08
 (голосов: 0)
22-04-2016, 20:08

Пуртак З.І. Банківський нагляд і регулювання в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Актуальність теми. Формування та забезпечення економічного розвитку в будь-якій державі є першочерговим завданням. Без розвиненої банківської системи це є не можливим, адже вона виступає однією із головних структур в національній економіці.
Питання щодо проблем та перспективи розвитку банківської системи України, є предметом дослідження для таких науковців як Н. О. Задорожнюк, В. В. Коваленко, В. В. Лойко тощо. Проте незалежно від того в якому стані знаходиться банківська система, питання аналізу та перспектив розвитку залишатиметься актуальним.
Усі зміни, що відбуваються в економіці нашої держави, тісно пов’язані з банківським сектором, і можуть як позитивно, так і негативно на нього вливати. У період стабільної економіки в державі обсяги кредитів за період з 2010 р. кінця 2013 р. збільшились на 21 %, депозити – на 63 % відповідно. У 2014 р. ВВП зменшився на 6,7%. Дефіцит Зведеного бюджету України (разом з НАК «Нафтогаз України») перевищив 10% від ВВП. Гривня була знецінена майже у два рази, а інфляція збільшилась майже на 25% [1]. За таких умов, в результаті уповільнення бізнес-активності та відтоку депозитів населення доларовий еквівалент кредитів банківської системи у 2014 р. знизився на 20 %, а депозитів – на 26 % [3, c. 290]. Основні показники діяльності банків України у 2013-2016 рр. наведено у таблиці 1.
Табл. 1.
Основні показники діяльності банків України у 2013-2016 рр.

Назва показника 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Кількість банків, що діють: 176 180 163 117
з них з іноземним капіталом 53 49 51 41
у т.ч. зі 100% іноземним капіталом 22 19 19 17
Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, % 39.5 34.0 32.5 43.3
Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів, % 8.9 7.7 13.5 22.1
Рентабельність активів, % 0.45 0.12 -4.07 -5.46
Рентабельність капіталу, % 3.03 0.81 -30.46 -51.91
Джерело: [5].
За даними із табл. 1. в Україні спостерігається зменшення кількості банків та зниження їх ділової активності та прибутковості протягом останніх років, про що свідчать наведені показники рентабельності. Головною причиною цього є недовіра клієнтів до банківської системи. Важливим елементом зменшення кількості банків в Україні, це є запровадження «Базель-ІІІ», адже при його введені в банківську систему, досить велика кількість банків була ліквідована через нестачу власного та регулятивного капіталу. Відповідно до цієї угоди, на ринку мають залишитись найсильніші та найстабільніші банки. Так станом на сьогодні за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [6] в Україні налічуються:
-банки у яких введено тимчасову адміністрацію – 5;
- банки, що ліквідуються - 70;
-банки, які було продано інвесторам після введення тимчасової адміністрації - 1.
При цьому лише за вісім місяців 2015 року, за даними НБУ кількість банків, які мають банківську ліцензію зменшилась з 163 на 01.01.2015р. до 126 на 01.09.2015р., тобто на 37 банківські установи.
Недовіра населення, політична та економічна криза в країні призводить до відтоку капіталу з банківського ринку. Банкам все важче стає залучати на обслуговування клієнтів та зберігати депозитний портфель на безпечному та надійному, особливо це відображається на валютних депозитах, через нестабільність валютного курсу в Україні[4].
Також до проблем банківської системи варто віднести :
- недoстатній рівень капіталізації;
-недостатній рівень кваліфікації маркетингових відділів у банках, для формування ефективного іміджу та забезпечення конкурентоспроможності;
-відсутні інструменти для управління ризиками;
-низький рівень рентабельності активів банків;
- відсутність високого рівня обслуговування клієнтів та низька якість банківських продуктів[2, c. 86].
На сьогодні банківська система знаходиться на стадії перевороту, і як очікується НБУ прийме правильні та необхідні заходи, зокрема: для забезпечення стабілізації банківської системи, які передбачатимуть посилення ролі облікової ставки, як базової ставки монетарної політики; підвищення рівня підзвітності НБУ перед населенням; підвищення рівня капіталізації банків; здійснення оцінки якості активів банків для визначення потреби в додатковій капіталізації банківських установ; закриття установ які є неплатоспроможними, не дотримуються законодавства та проводять операції пов’язані з відмиванням грошей. [1].
Очікується, що поступово прийняті заходи Національним банком України відновлять показники ділової активності банків у 2016 році.
Висновки. Отже, на сьогодні банківська система України знаходиться у складному становищі. Це пов’язано, зі зниженням ділової активності, недовіра до банків з боку населення та рядом інших проблем. НБУ є центральним органом регулювання банківської системи України. Національним банком України було прийнято та розробляються ряд заходів, які зможуть врегулювати банківський сектор, подолати кризові явища та відновити показники ділової активності українських банків.

Список використаних джерел

1. Банківська система 2015: виклики та перспективи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=14741673.
2. Задорожнюк Н. О. Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора національної економіки України / Н. О. Задорожнюк // Молодий вчений. – 2015. – № 1(1). - С. 85-88.
3. Коваленко В. В. Трансформаційні напрями розвитку банківської системи України / В. В. Коваленко // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 286-295.
4. Лойко В. В. Банківська система України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Лойко, В. В. Павленко // Ефективна економіка. – №9. – 2015. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
5. Oсновнi показники діяльності банків України, за даними Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.
6. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/

Посилання: Банківський нагляд і регулювання в Україні, Пуртак З.І.

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^