Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Кравець М.С. Тенденції розвитку місцевих фінансів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
4-05-2016, 15:33

Кравець М.С. Тенденції розвитку місцевих фінансів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

Місцеві фінанси – це важлива складова фінансової системи країни. Центральне місце в системі місцевих фінансів посідають місцеві бюджети. За рахунок місцевих бюджетів фінансується багато сфер суспільного і економічного життя регіону. Тому, важливим є забезпечення достатніх доходів місцевих бюджетів, зокрема, в умовах реформування місцевих фінансів особливо актуальним є питання фінансової самодостатності місцевих бюджетів.
У вітчизняній економічній науці дану проблематику висвітлювали у своїх працях ряд науковців, такі як: Волохова І.С., Євтушенко Н.М., Кульчицький М.І., Левченко В.С., Федосов В.М. та ін. Вони достатньо широко розглядають проблеми формування та розвитку сфери місцевих фінансів, однак, зважаючи на постійні процеси реформування, зокрема, податкової системи, яка впливає на формування доходів місцевих бюджетів, дані питання потребують подальшого дослідження.
Україна, приєднавшись до Європейської хартії про місцеве самоврядування у 1996 році, взяла на себе обов’язок виконувати її основні стандарти (принципи). Як зазначають фахівці, Європейська хартія про місцеве самоврядування – це перший багатосторонній правовий акт, який визначив принципи місцевої автономії, де були сформульовані основні вимоги щодо формування та розвитку місцевих фінансів.
Стаття 9 хартії визначає основні положення щодо формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування, суть яких полягає у наступному:
- органи місцевого самоврядування мають право на достатні власні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися у межах наданої їм компетенції. Також обсяг фінансових ресурсів місцевого самоврядування повинен бути адекватним обсягу завдань, які на нього покладені;
- частина фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування має надходити за рахунок місцевих податків чи зборів, ставки яких ці органи визначають у межах закону;
- в країні повинні бути створені такі умови, щоб органи місцевого самоврядування мали б можливість вибору тієї чи іншої моделі місцевої фінансової системи;
- кошти, що використовуються для цілей фінансового вирівнювання та допомоги органам місцевого самоврядування, мають вилучатися і надаватися лише за погодженням з органами місцевого самоврядування;
- з метою фінансування інвестицій місцеві органи самоврядування повинні мати право на доступ до внутрішнього ринку позичкового капіталу.
Україна взяла на себе зобов’язання будувати власну систему місцевих фінансів відповідно до принципів Європейської хартії про місцеве самоврядування, яка повинна базуватися на принципах фінансової автономії, фінансової незалежності та фінансової самостійності всіх рівнів місцевої влади.
Місцеві доходи у структурі зведеного бюджету України займають досить значну частку. В динаміці останніх років спостерігаємо за зниженням ролі місцевих доходів у структурі зведеного бюджету України. Частка доходів місцевого бюджету у зведеному бюджеті у 2013 році становила 23,75%, у 2014 році – 22,17%, а у 2015 році – 18,48%.
Запровадження бюджетної децентралізації суттєво змінило якість фінансового забезпечення місцевих бюджетів. Зміни до бюджетного та податкового законодавства визначили нові підходи до формування дохідної частини місцевих бюджетів, унаслідок чого власні ресурси територіальних громад збільшилися. Зростання фінансового ресурсу пов’язано з введенням нових податків, зокрема податку на майно, земельного та транспортного податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, перерозподілом доходів державного та місцевих бюджетів (державного мита за видачу закордонних паспортів та плати за надання інших адміністративних послуг), оптимізацією системи міжбюджетних трансфертів, яка полягає у встановленні фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для розрахунку медичної й освітньої субвенцій.
Крім позитивних зрушень за наслідками проведення бюджетної децентралізації на сьогодні існує ряд проблемних питань. Поряд з розширенням одних статей доходів місцевих бюджетів, інші, які раніше забезпечували значні надходження, а саме податок на доходи фізичних осіб, значно скорочений, що негативно може позначитись не лише на виконанні доходної частини бюджету, але і реалізації місцевою владою покладених на неї функцій в результаті децентралізації.
Тому одними з основних напрямків підвищення ефективності бюджетної децентралізації можуть бути збільшення ролі та впливу органів місцевого самоврядування на формування податкових надходжень на конкретній території, вихід на національний фінансовий ринок, а також відміна обов’язкового вилучення коштів у разі перевиконання дохідної частини місцевого бюджету.

Список використаних джерел:
1. Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні [Монографія] / І. С. Волохова. – Одеса: Атлант, 2014. – 462 с.
2. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси. навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене/Мирослав Кульчицький. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 552 с.
3. Юрій С.І., Федосов В.М.. Фінанси : підручник. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с.
4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України
[ Електронний ресурс].– Режим доступу: http://treasury.gov.ua/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^