Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Костюк М. Роль облігацій на ринку цінних паперів України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2016, 18:34

Костюк М. Роль облігацій на ринку цінних паперів України

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

РОЛЬ ОБЛІГАЦІЙ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Безумовно важливим сегментом ринку цінних паперів є ринок, на якому відбувається обіг боргових зобов’язань – облігацій. Визначено, що облігації — один із найдавніших цінних паперів та способів залучення грошових коштів чи покриття дефіциту бюджету. Тобто, облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення). [1] Практично, випуск облігацій являє собою внесення пропозиції емітента щодо надання йому грошової позики на визначений період часу, під конкретну ціль або проект і на певних умовах, а також щодо встановлення позикових відносин між емітентом та інвесторами. [2] Як і інші цінні папери, облігації купуються, продаються, закладаються на фондових біржах. До фінансових інструментів ринку облігацій належать корпоративні, муніципальні та державні облігації. Головною метою дослідження даного питання є визначення ролі кожного з видів облігацій, які є в обігу на ринку цінних паперів в Україні. Зважаючи на те, що облігація є одним з найпоширеніших інструментів боргу, емітентами облігацій можуть виступати держава та підприємства всіх передбачених законом форм власності. Причому облігації можуть емітувати не тільки підприємства різних форм власності, а й об'єднання підприємств, акціонерні та інші товариства.
Облігації підприємств або корпоративні облігації є вагомим, успішно функціонуючим елементом ринку, який безпосередньо впливає на стан і розвиток вітчизняного ринку цінних паперів. Він характеризується стрімкими темпами розвитку, оскільки саме випуск корпоративних облігацій є одним з найнадійніших способів залучення великих обсягів довгострокового позикового фінансування. Корпоративні облігації характеризуються як цінні папери з гарантованою та стабільною виплатою доходу. Підприємства за рахунок облігацій можуть акумулювати необхідні кошти не лише для вирішення тимчасових проблем, а й для впровадження довгострокових програм. Особливо треба відмітити, що емісія облігацій не впливає на структуру власного капіталу і не призводить до втрати контролю над підприємством, вони не забезпечують права голосу для їхніх власників на загальних зборах акціонерів. Головною умовою випуску облігацій для підприємства є обов’язкова державна реєстрація, а також вимоги до прозорої діяльності підприємства.
Іншим важливим видом облігацій є державні облігації. Український фондовий ринок протягом останніх декількох років демонструє суттєве розширення сегменту державних боргових зобов’язань. [3] На сьогодні ринок державних облігацій відіграє одну з ключових ролей у формуванні бюджетної політики держави і при ефективному їх використанні державні облігації можуть стати дієвим інструментом, який може позитивно впливати на інвестиційні процеси в Україні. [4] Державні облігації виступають інструментом державних запозичень, дозволяючи залучати необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах для держави, тому рівень доходу за державними облігаціями меншими від рівня доходу за корпоративними облігаціями. Метою випуску державних облігацій є :
- залучення позикових коштів дає змогу вчасно проводити соціальні виплати, фінансувати державні проекти;
- через випуск державних облігацій збільшується приплив іноземної валюти;
- стримування інфляції через вилучення коштів з обігу.
Державні облігації України – є вигідний варіант вкладення вільних коштів, повернення яких із приростом гарантовано державою. Державні цінні папери – найнадійніші серед боргових паперів, оскільки вважається, що держава гарантує виконання своїх забов’язань за випущеними нею облігаціями усім своїм майном. Державні облігації України поділяють на облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП), облігації зовнішніх державних позик України (ОЗДП) та цільові облігації внутрішніх державних позик України. Емісія державних облігацій України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емісія державних облігацій України регулюється законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик та цільових облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.
Щодо муніципальних облігацій (облігації місцевої позики ), їх ринок залишається перспективним, але слабо розвиненим сегментом українського фондового ринку. Цей вид облігацій є досить привабливим інструментом залучення інвестицій для українських муніципалітетів. Місцеві облігації випускаються для забезпечення потреб місцевих бюджетів, як правило, з метою спорудження та утримання низки об’єктів, функціонування яких має важливе значення для даної місцевості (школи, парки, університети, лікарні), а також фінансування різного роду місцевих проектів – будівництва мостів, насосних станцій , очисних споруд , адміністративних будівель, тощо. Реєстрацію випуску облігацій місцевих позик здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Таким чином, на ринку цінних паперів одночасно можуть знаходитися різні види облігацій, що дає можливість для інвесторів формувати портфель облігацій з метою зниження ризику інвестицій та отримання стабільного прибутку. Основними фінансово-кредитними інститутами, які формують портфель облігації, є інвестиційні та пенсійні фонди, комерційні банки, страхові та інвестиційні компанії. Портфель облігацій, формується на основі принципів дохідності, надійності, ліквідності, а також враховує параметри виплат доходів за різними облігаціями. Безумовно ринок облігацій є одним із головних джерел довгостророкових інвестицій.


Список використаних джерел:
1. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»;
2. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посіб. /— К., 2006. — 490 с.;
3. Національне рейтингове агентство «Рюрік»: Аналітичний огляд ринку облігацій України за І півріччя 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_2_kv_2016.pdf
4. Річний Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1473066406.pdf

Посилання: облігації, цінні папери, фондовий ринок, Ринок цінних паперів

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^