Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Жук Ю. Ринок облігацій в Україні: аналітичний огляд та ключові тенденції розвитку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-10-2016, 01:16

Жук Ю. Ринок облігацій в Україні: аналітичний огляд та ключові тенденції розвитку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Ринок облігацій - один із найбільш давніх та популярних в світі інструментів залучення капіталу та інвестування на фіксований проміжок часу. Згідно зі ст. 7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» облігація - це «цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення» [1].
Аналітичний департамент НРА «Рюрік» проаналізував статистичну інформацію ринку облігацій України за результатами І півріччя 2016 року.
За даними статистики, обсяг торгів на фондових біржах України за І півріччя 2016 року становив близько 109,55 млрд. грн., що на 72% менше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2015 року.
Січень-червень 2016 р. виявився найбільш успішним для ФБ Перспектива, на якій було здійснено близько 60% загального обсягу угод (переважно угоди з ОВДП). Частки ФБ ПФТС та УБ в загальному обсязі біржових угод склали відповідно 37% (переважно угоди з ОВДП) та 1% (переважно угоди з акціями). В цілому, на ТОП-3 організатори торгівлі припадало близько 99% загального обсягу контрактів на організованому ринку.
У січні-червні 2016 р. обсяг контрактів з ОВДП порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротився зі 172 млрд. грн. (91% торгів) до 92 млрд. грн. (85% торгів). Натомість обсяг операцій з депозитними сертифікатами НБУ, які в січні-червні 2015 р. не торгувались на біржах, за підсумками січня-червня 2016 р. склав 11 млрд. грн. або 10% сукупного обсягу торгів.
Зважаючи на скорочення платоспроможного попиту з боку інвесторів, підвищення вартості боргових ресурсів та загальне зростання рівня кредитного ризику, питома вага операцій з корпоративними бондами протягом І півріччя 2016 року скоротилась з 4,68% до 2,85%.[2]
Протягом січня-грудня 2015 року зареєстровано 155 випусків облігацій підприємств на суму 12,43 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 16,58 млрд грн. [2]
НКЦПФР протягом І півріччя 2016 року зареєструвала 69 випусків облігацій підприємств на суму 4,43 млрд. грн. (155 випусків на 13,18 млрд. грн. в 2015 р.). Середній обсяг облігаційного випуску за підсумками січня-червня 2016 року складав 66 млн. грн. [3]. Таким чином, можемо зробити висновок, що обсяг випуску облігацій зменшується з кожним роком, що є результатом зменшення активності підприємств через кризу економіки та критичність стану фондового ринку України.
За результатами січня - лютого поточного року спостерігалася консолідація торгівлі облігаціями переважно на двох фондових біржах – ПАТ «Перспектива» та ПАТ «Фондова біржа ПФТС» – 96,90 % від загальної вартості біржових контрактів. Зокрема, найбільший обсяг торгів на цих фондових майданчиках зафіксовано з державними облігаціями України (19,55 млрд грн) та депозитними сертифікатами Національного банку України (8,47 млрд грн) [3].
Сьогодні облігації майже єдині цінні папери, що мають фундаментальну вартість, і саме на них базується фондовий ринок України, а відтак, і перспективи його розвитку. Оздоровлення економіки України значною мірою залежить від становлення та налагодженого функціонування ринку цінних паперів, регульованого державою та інтегрованого у світові фондові ринки. Для того, щоб посприяти розвитку ринку облігацій та зацікавити іноземних інвесторів, необхідно звернути увагу на вирішення таких проблем:
-можливість отримання прибутків від інвестування, принаймні не нижчих, ніж в країнах, що розвиваються; захист прав інвесторів;
-забезпечення справедливого ціноутворення та вирішення проблеми постійної підтримки ліквідності ринку; створення умов для швидкого і надійного обліку та засвідчення переходу права власності на цінні папери; ----забезпечення надійної та безперешкодної системи грошових розрахунків за угодами купівлі-продажу облігацій. [3].
Ринок облігацій підприємств як один із сегментів ринку цінних паперів є невід‘ємним елементом ринкової економіки України. Його розвиток та ефективне функціонування сприятимуть економічному зростанню, збільшенню розмірів залучених фінансових ресурсів тощо. Проте, варто звернути увагу на ряд негативних факторів, що стримують його розвиток та сприяють зниженню рентабельності виходу на нього вітчизняних емітентів. Адже лише подолання цих явищ дасть новий поштовх для функціонування та розширення ринку корпоративних облігацій.
Таким чином, беручи до уваги поточні проблеми та перспективи розвитку ринку облігацій України, НРА «Рюрік» вважає, що в 2016 році [2] , незважаючи на деяке зниження активності, головним драйвером розвитку ринку буде державний борговий сегмент, в той час як у сегменті корпоративних облігацій обсяг реалізації нових запозичень буде значно нижчим, ніж обсяг викуплених та погашених випусків.


Список використаних джерел:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Національне рейтингове агентство «Рюрік» [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1188
3. Сайт НКЦПФР [Електронний ресур]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^