Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Майдан Ю. Сучасні проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 406
  • Автор: Юлі
  • Дата: 31-10-2016, 17:44
 (голосов: 0)
31-10-2016, 17:44

Майдан Ю. Сучасні проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Майдан Юлія Аркадіївна, 2016
ЛНУ ім. І. Франка, Екф-42с

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Ринок цінних паперів України виступає однією з найважливіших складових української економіки, яка є показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й всієї фінансової системи країни. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в Україні під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх, тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх років[2].
Варто зазначити, що сучасний стан розвитку розвитку ринку цінних паперів України є досить важливим питанням, оскільки ефективно функціонуючий ринок міг би стати фундаментом для забезпечення економічної стабільності та проведення структурних реформ в Україні, що є досить актуально у такий складний час для України.
На ринку цінних паперів спостерігаються значні проблеми для досягнення остаточної інтеграції у міжнародний ринок цінних паперів. Майже 90% акцій, що циркулюють на фондовому ринку України, належать іноземцям. Пояснити такий стан справ можна зокрема тим, що в українських інвестиційних фондів недостатньо грошей, щоб вкладати їх у цінні папери. Недержавні пенсійні фонди теж поки що слабкі. До того ж більшість українських компаній (не кажучи про пересічних громадян) не розуміють, як працює цей ринок, вважають його непривабливим або ж просто не довіряють йому свої кошти [1].
Існують такі проблеми розвитку ринку цінних паперів в Україні:
1) надмірна кількість фондових бірж (окремі біржі здійснюють операції нерегулярно і в незначних обсягах);
2) висока фрагментарність біржової та депозитарної структури, відсутність досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною системою та єдиних стандартів проведення розрахунків і клірингу;
3) ринок цінних паперів не приносить прибутку торговцям, що нівелює їх зацікавленість та знижує ліквідність ринку;
4) обмежена кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів публічних акціонерних компаній ;
5) низький рівень гарантії повернення інвестицій для іноземних інвесторів через недосконалість валютного регулювання;
6) недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), що не сприяє прозорості й відкритості ринку, а отже знижує довіру до вітчизняних цінних паперів [1].
Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запо- бігання порушенню законодавства на ринку цінних паперів [3].
Держава повинна створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних паперів, має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою його формування, а також впорядкувати низку нормативно-правових актів. Так, створення єдиної біржової фондової системи та централізованого клірингового депозитарію на сучасному етапі розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником підвищення його ефективності [3].

Список використаних джерел:
1. Краснова І. В. Фондовий ринок в Україні: стан та перспективи розвитку / І. В Краснова // Проблеми економіки. - 2014.- № 1. - C. 129-134
2. Малишенко К.А. Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / К.А.Малишенко // Ефективна економіка. – 2014. - №7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ op=1&z=3175.
3. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку - К. : Криниця, 2013 – с. 170 – 172.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^