Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Синенко В. Аналіз тенденцій відсоткових ставок на фінансовому ринку
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
2-11-2016, 02:50

Синенко В. Аналіз тенденцій відсоткових ставок на фінансовому ринку

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Синенко В.М.
студент групи ЕКФ-43с
ЛНУ ім. І. Франка


Аналіз тенденцій відсоткових ставок на фінансовому ринку


Аналіз відсоткової ставки є постійним об’єктом наукових досліджень українських економістів. На сьогодні є проблема чіткого окреслення діючого механізму формування відсоткової ставки, визначити взаємозв’язок в межах єдиної системи відсоткових ставок, що і стало метою до написання тез.
Для визначення величини проценту використовується відносна вели- чина норма проценту, яка вимірюється порівнянням суми прибутку до вели- чини позичкового капіталу. Норма процента залежить від середньої норми прибутку, від співвідношення попиту і пропозиції на позичковий капітал на грошовому ринку, від економічної кон'юнктури, рівня інфляції тощо [1].
Державне регулювання відсоткової ставки відбувається в тактичному вигляді, тобто лише на короткотерміновій основі. В Україні нажаль, не можливо впливати на довготермінову відсоткову ставку, оскільки відсутня чітка інвестиційна політика і не має визначених пріоритетів технічних інновацій.
Згідно з кейнсіанською теорією, відсоткова ставка є власне грошовим явищем і є винагородою за відмову від ліквідності. Грошова відсоткова ставка у сучасних економіках є основним інструментом впливу на економічні процеси. Одночасно грошова відсоткова ставка є об'єктом у більшості напрямів державного регулювання економіки. За таких обставин грошова відсоткова ставка та реальна відсоткова ставка, коли порушуються принципи ринкової рівноваги, можуть не збігатися.

Обсяг грошових коштів завжди є елементом багатства. Щоб володіти грошовими коштами можна використати альтернативу у вигляді норми доходу від інших напрямів використання багатства. Арбітражні операції на грошових фінансових та товарних ринках приводять до вирівнювання норми доходу за всіма видами активів. Так, результатом стає формування єдиної ринкової відсотковою ставки. Пропозиція грошей та ринкова кон'юнктура задає динаміку ринкових відсоткових ставок.
У структурі відсоткових ставок грошового ринку найбільш вагоме місце займає облікова ставка центральних банків. Центральні банки працюють у ролі кредиторів комерційних банків, надаючи їм позики у ситуації, коли виникає загроза порушення їх фінансової стійкості. Короткотермінові позики надаються комерційним банкам, що мають достатньо стійке фінансове положення, яке може бути порушене непередбаченими обставинами. Комерційні банки сплачують проценти за позику центральному банку, згідно відсоткової ставки, яку називають обліковою або дисконтною ставкою. Центральні банки, використовуючи надання позик комерційним банкам, домагаються двох основних цілей [2].
Перша – Центральний банк контролює обсяги грошової пропозиції, надаючи можливість комерційним банкам збільшувати власні резерви.
Друга – таким чином центральний банк може і контролювати відсоткові ставки комерційних банків. Проте одночасно здійснювати контроль грошової маси і відсоткових ставок центральні банки неспроможні.
Аналіз облікової ставки НБУ представлений на рис.1.
Синенко В. Аналіз тенденцій відсоткових ставок на фінансовому  ринку


Рис.1. Аналіз облікової ставки НБУ за 2010-2015 рр.

Завдяки фінансовим інститутам, банкам і фінансовим компаніям, на грошовому ринку формується величезний попит на грошові кошти. Відсоткові ставки приносять дохід на грошовому ринку, який виплачують на кінець дії позички, яку оформляють на період від 1 дня до 1 року.
На фінансових ринках, де тривалість терміну позики перевищує 1 рік, відсотковий дохід сплачують протягом всього терміну позички. Ринкові відсоткові ставки формуються на міжбанківському ринку при проведенні операцій між банками з надання короткотермінових кредитів для балансування поточної ліквідності. На міжбанківському грошовому ринку існує система відсоткових ставок, яка є базовою для всієї системи відсоткових ставок грошового ринку. Комерційні банки використовують міжбанківську відсоткову ставку для встановлення своєї власної базової відсоткової ставки або "прайм-рейт" (prime rate) [1].
Таким чином, становлення механізму формування відсоткових ставок в Україні, зокрема в розрізі їх структури, вимагає підходу до відсоткової ставки не тільки як до грошового явища, але як і до реального явища, що зумовлено процесами трансформації як структури реальної економіки України, так і її фінансованої системи.
Перспективним напрямком подальших досліджень може бути специфіка взаємозв'язку різних за своєю структурою відсоткових ставок в Україні та розвинених країнах в аспекті їх динаміки, взаємоузгодженості коливань, абсолютної та відносної різниці.

Список використаних джерел

1. Килипенко Н.Є. Структура відсоткових ставок у грошово – кредитній системі. Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/
2. Миллер Р.Л., Вам-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. – М.: Информ, 2012. – С. 435.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
^