Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Ванько С.І. Стан та перспективи розвитку факторингу в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1346
  • Автор: Софія
  • Дата: 7-11-2016, 19:31
 (голосов: 0)
7-11-2016, 19:31

Ванько С.І. Стан та перспективи розвитку факторингу в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Ванько С.І., 2016
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Факторинг є одним із найперспективніших видів банківських послуг. Це ризикований, але високоприбутковий бізнес, ефективне знаряддя фінансового маркетингу, одна з форм інтегрування банківських операцій, що найбільше пристосована до сучасних процесів розвитку економіки. Проте, незважаючи на те, що факторингові операції є основним інструментом управління дебіторською заборгованістю, обмеженість його використання обумовлена їх високою ризикованістю.
Постановка проблеми. Ринок факторингових послуг є відносно новим та перспективним для української економіки, проте через нестабільність економічної ситуації та інфляційні процеси він і досі не набув належного розвитку. Зважаючи на те, що фінансове ресурсозабезпечення економічного розвитку в умовах ринкової економіки неможливе без використання сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних відносин, дослідження розвитку факторингових послуг в Україні є надзвичайно актуальним.
Виклад основного матеріалу. Термін «факторинг» походить від англійського «посередник, агент». В основі факторингових операцій лежить купівля банком розрахункових документів постачальника на відвантажену продукцію і передання постачальником банку права вимоги боргу платника зобов’язань за продукцію [5].
За допомогою факторингу компанія може отримати 50–95 % суми боргу без оформлення кредиту й надання застави. Одним із головних призначень факторингових послуг є зменшення неплатежів, прискорення товарообігу й створення стабільної системи фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємств, а це у свою чергу позитивно позначається на розвитку економіки, а отже, і країни в цілому [2].
На відміну від розвинених країн в Україні факторинговими операціями здебільшого займаються не спеціалізовані компанії, а банки (понад 90% ринку).
Серед проблем розвитку ринку факторингу в Україні виділено ключові:
- домінування банків, для яких факторинг займає лише частину портфелю серед інших послуг, в той час як для спеціалізованої факторингової компанії цей вид операцій є профільним;
- великий розмір плати за здійснення факторингової операції. У розвинених країнах вартість факторингу становить у середньому близько 1,5-2% від суми постачання. На вітчизняному ринку комісія встановилася на рівні 0,5–3% від вартості рахунків-фактур, проте комерційні банки визначають розмір плати за домовленістю з конкретним клієнтом за кожним договором, тому ставка плати за обслуговування може виявитися і вищою (5% і більше).
- недосконалість вітчизняного законодавства. Існує декілька законів України, які були прийняті у різний час і які дають визначення поняття «факторинг» та встановлюють певне регулювання. До їх складу відносяться Закон України «Про банки і банківську діяльність», Господарський та Цивільний кодекси України. Зазначені вище визначення неузгоджені між собою, а відповідне регулювання незадовільне та суперечливе, часто навіть у межах одного законодавчого акта.
- високі витрати. Факторингова операція трудомістка і головне, дорога з точки зору собівартості. Окупитися ці витрати можуть тільки за умов дуже великого обороту. Відповідно дрібні факторингові компанії завжди будуть збитковими, тому відбувається концентрація бізнесу у великих банків і не багатьох факторингових компаній [1].
На основі проаналізованої інформації для забезпечення розвитку ринку факторингу в Україні необхідно створити передумови для формування спеціалізованих факторингових компаній, котрі зможуть професійно здійснювати факторинг як комплексну операцію: фінансування, інформаційно-аналітичне обслуговування, робота з дебіторами клієнта, направлена на дотримання умов договору щодо строків оплати за рахунок кваліфікованих кадрів з питань факторингу та вузької спеціалізації таких фінансових установ [3].
З метою збільшення привабливості саме факторингових компаній, а не банківських установ слід:
- впровадити більш лояльну відсоткову політику викупу заборгованостей;
- розширення сфери додаткових послуг, що надаються;
-регулювання діяльності ринку факторингових послуг відповідними нормативно-правовими актами;
- заборона некредитним фінансовим установам залучати кошти третіх осіб для надання факторингового фінансування клієнтам. Обмеження ресурсної бази лише власним капіталом ставить у нерівне становище факторингові компанії, порівняно з банками, які також працюють у відповідному фінансовому секторі, а також стримує розвиток «небанківського» факторингу в Україні [4].
Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати, що факторинг є порівняно новою для нашої країни системою поліпшення ліквідності і зниження фінансового ризику при організації платежів. Факторинг - дуже ефективна форма кредитування обігових коштів постачальників, так як за своєю суттю він включає інкасування дебіторської заборгованості постачальника, гарантію від кредитних ризиків, від появи сумнівних боргів.
Таким чином, факторингові операції можна визначити як гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних відносинах покупців та постачальників, який максимально враховує інтереси сторін. Для подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне прийняття заходів законодавчо-нормативного характеру стосовно регламентування здійснення факторингових операцій, а саме стосовно факторингових операцій як об’єкту оподаткування ПДВ, а також створення пільгових умов для вже діючих та новостворених фінансових компаній, що надають факторингові послуги в сфері оподаткування. Такі заходи дозволять зменшити вартість факторингових послуг і сприятимуть залученню більшої кількості клієнтів.
Список використаних джерел:
1. Апарова О.В. Фінансово-економічна характеристика факторингу в Україні / О.В. Апарова, Ж.В. Кудриць- ка // Ефективна економіка. – К., 2012. – С. 18–29.
2. Смачило В.В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В.В. Смачило, Є.В. Дубровська // Фінанси України. – 2007. - №7. – С. 35-45.
3. Смачило В., Дуброська Є. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах // Персонал. – 2007. - № 4. - С. 75-78.
4.Стаття: Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua
5. Сутність факторингу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
^