Стратегічні орієнтири » Фінансування інновацій 2016 » Сеник О.І. Суть та особливості ринку фінансових інновацій
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
16-12-2016, 21:51

Сеник О.І. Суть та особливості ринку фінансових інновацій

Категорія: Фінансування інновацій 2016

Сеник О.І., ЛНУ ім. Івана Франка, Екф-43с

Суть та особливості ринку фінансових інновацій

Стрімке зростанням фінансових ринків у всьому світі прийшлось на другу половину ХХ ст. та початок ХХІ ст., відбувалась їх глобалізація та створенням дедалі більшої кількості інноваційних фінансових інструментів, метою яких є задоволення потреб їхніх власників у прибутковому інвестуванні та захист таких інвестицій від ризиків в умовах волатильності ринку. Проблема фінансових інновацій є дуже актуальною серед вчених, адже спостерігається тенденція до їх збільшення фінансових інновацій, а їх роль для світової економіки виявилася доволі неоднозначною.
Метою даної роботи є дослідження передумов створення, особливостей формування і розвитку ринку фінансових інновацій і його впливу на фінансовий ринок загалом.
Відповідно до досліджень В. Федоренка, фінансові інновації являють собою процеси конструювання й запровадження в обіг нових фінансових інструментів, технологій фінансового інвестування [4].
Фінансові інновації на сучасних ринках капіталів упроваджуються для залучення ресурсів на економічний розвиток. Виникнення таких продуктів зумовлене посиленням конкуренції за фінансові ресурси на світових валютних, кредитних, фондових та страхових ринках. Щоб зацікавити потенційних інвесторів, фінансово-кредитні інститути вдосконалюють традиційні фінансові інструменти. На нашу думку, фінансові інновації- це поява нових ідей чи продуктів на фінансовому ринку, чи розвиток старих задля отримання прибутку.
Виокремлюють інновації фінансових інструментів або продуктів та інновації фінансових технологій. До порівняно нових фінансових інструментів належать забезпечення пулом іпотек, брокерські рахунки управління готівкою процентні свопи, конвертовані облігації з правом дострокового погашення, звільнені від податку облігації з плаваючою ставкою. Розвиток фінансових інноваційних технологій завжди базується на певній стратегії, пов’язаній з поточним станом фінансової системи, її технічним та фінансовим підґрунтям [18]. До інновацій фінансових технологій відносять інновації в економічній і фінансовій теоріях, математичних та статистичних методах, обізнаність про нові фінансові розробки, комп’ютерні та телекомунікаційні технології.
За цільовою ознакою можна виділити такі види фінансових інновацій як кризові інновації, що спрямовані на подолання організаційної, виробничої, економічної або фінансової кризи певного суб’єкта господарювання; та інновації розвитку, які пов’язані з перспективними прогнозами господарської діяльності, наприклад, втрати конкурентоспроможності, товару, погіршення іміджу суб’єкта господарювання, чи його можливого банкрутства.
Виокремлюють такі особливості ринку фінансових інновацій [5]:
- обов’язковість продажу нового фінансового продукту саме на ринку фінансових інновацій
- обов’язковість реалізації фінансової інновації на ринку або всередині суб’єкта господарювання
- первинний характер цього ринку, оскільки фінансовий продукт як новий товар продається на ньому лише один раз
- залежність фінансової інновації від часу
- ознаки, притаманні конкретному фінансовому продукту (наявність одиничного або ж масового попиту на нього; лімітованість певного продукту; форма існування.
Ринок фінансових інновацій як самостійний сектор загального фінансового ринку має чітку специфіку, що проявляється в [1]:
- монополізації, зумовленій установленням монополії на нововведення
- бурхливих темпах розвитку
- ризикованості інвестицій у фінансові інновації
Висновки. Пoявa іннoвaційнoго фінансового продукту або технолoгії зумовлена багaтьма чинниками, насамперед вартісними та ціновими, в основі яких - прагнення споживача інновацій скоротити витрати при користуванні капіталом. Також важливу роль відіграє прагнення до дивер- сифікації ринкових ризиків в умовах високої волатильності світових фінансових ринків. Бурхливий розвиток ринку фінансових інновацій став можливим завдяки створенню нових технологій та комунікаційних можливостей. варто зазначити, що ринок фінансових інновацій динамічно розвиватиметься у майбутньому, адже його головне завдання – реагувати на зміну потреб фінансового ринку.

Література
1) Балабанов І. Т. Інноваційний менеджмент: підручник / І. Т. Балабанов. – 2001. – С. 50.
2) Лавров Р. В. Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій / Р. В. Лавров // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 3. – С. 92–94.
3) Карпенко Г. Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни / Г. Карпенко, А. Данькевич // Фінанси України. – 2008. –№ 9 (154). – C. 111–118.
4) Федоренко В. Г. Інвестознавство : підручник / В. Г. Федоренко. – 3-тє вид., доповн. – К. : МАУП, 2004. – 480 с.
5) Иванова О. В. О сущности банковских инноваций / О. В. Иванова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия: Инновационная экономика: человеческое из- мерение. ВГТА. – 2010. – № 3. – С. 21–25.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^