Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2016 » Самотіс О.А. Причини та способи ухилення від сплати податків
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
31-12-2016, 00:05

Самотіс О.А. Причини та способи ухилення від сплати податків

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2016

Самотіс О.А., 2016
ЛНУ ім. І. Франка, ЕКФ-41с
Науковий керівник
К.е.н. , доц. Замасло О. Т.

Причини та способи ухилення від сплати податків

Умисне ухилення від сплати податків є одним із найбільш шкідливих господарських злочинів. Внаслідок цього руйнується формування фінансових надходжень у державний бюджет, соціальна сфера не отримує фінансового забезпечення, суб'єкти сплати податків отримують незаконний прибуток і мають змогу витиснути з ринку товарів і послуг законослухняних конкурентів. Ухилення від сплати податків – це протиправні дії по зменшенню податкових зобов'язань, наслідками яких може бути відповідальність за порушення податкового законодавства[5].
Податкова поведінка платника податків – це складна система пристосування особи до різноманітних умов реалізації в економічному та соціальному середовищі, активна форма перетворення соціальних відносин відповідно до об'єктивних можливостей, які надаються, а також можливостей, які вона самостійно відкриває для себе відповідно до рівня своєї податкової культури.
Низький рівень податкової культури, податковий та правовим нігілізм, недосконалість правової бази, дефективність сформованих в суспільстві соціальних відносин та інші причини зумовлюють небажання повної або часткової сплати податку, що призводить до правопорушень або податкових девіацій (від лат. Jeviailo – ухилення; de – від + via – дорога) – вчинення певних заходів, що суперечать загальноприйнятим, законодавчо встановленим нормам податкової поведінки [7].
Причини, що обумовлюють девіантність платника податку
• Загальносоціаьні причини:
1. Середовище, що формує дисгармонію або деформацію потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій конкретної особистості, які стають основою її криміногенної мотивації
2. Наявність самої криміногенної мотивації
3. Ситуації, в яких перебуває особистість у процесі формування життєдіяльності і безпосередньо в процесі вчинення злочину і які сприяють виникненню та реалізації криміногенної мотивації в поведінці
4. Толерантне ставлення суспільства до податкового нігілізму
5. Низький рівень податкової грамотності і несформованість податкової культури населення
6. Погіршення соціально-економічного самопочуття суспільства
• Економіко-політичні причини:
1. Високі ставки податків
2. Множинність податків
3. Надмірно жорстка податкова політика і дисципліна, що перешкоджає формуванню портфелів обігових коштів підприємств
4. Низькі імпортні мита на товари іноземних фірм-конкурентів і високий рівень контрабанди цих товарів
5. Витік валюти за кордон внаслідок надмірно ліберального валютного контролю та несприятливого інвестиційного клімату в країні
6. Розвиток натурального обміну продукцією і одночасно інтенсивного готівкового грошового обігу
7. Доступність послуг посередницьких фірм з відмивання грошей та здійснення фіктивних угод, розвиток рекету
8. Високий рівень корумпованості чиновників та політиків
9. Недовіра уряду
10. Незадоволеність обсягом і якістю державних послуг
11. Прагнення забезпечити конкурентноздатність своєї продукції
• Правові причини:
1. Низька якість і складність податкового законодавства
2. Нестабільність податкової системи
3. Існування апробованих схем ухилення від оподаткування
• Морально- психологічні причини:
1. Схильність до протиправної діяльності
2. Психофізіологічні і психологічні особливості особистості, що підсилюють її чутливість до криміногенних впливів ззовні і стимулюють перетворення їх у внутрішню позицію
3. Незнання або невиконання своїх посадових обов'язків
4. Невдала мінімізація податкових зобов'язань
• Інституційні причини:
1. Неефективні права власності
2. Нерозвиненість правоохоронної та судово-виконавчої систем
3. Низька ефективність контрольної роботи держави
4. Низька результативність антимонопольної діяльності держави
5. Високі адміністративні бар'єри входу на ряд ринків товарів та послуг
6. Превалювання інститутів неформальних відносин
7. Недостатність розвитку демократичних свобод[2, с. 409-410].
Ліквідація вказаних причин ухилення від сплати податків є основою упередження правопорушень у системі податкового адміністрування[3, с. 163].
Ухилення вiд сплати податків стало своєрідним каналом нелегального збагачення та однією із причин зростання тіньового сектору економіки України.
Тіньова економіка (англ. Black economy, Ghost economy, Shadow economy) – це господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці.
Вітчизняні вчені – економісти, виділяють три сфери тіньової економіки, які використовуються для ухилення від сплати податків:
- неофіційна економіка – легальні види економічної діяльності, у рамках яких має місце не фіксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховання цієї діяльності від податків;
- фіктивна економіка – хабарництво, приписки, спекулятивні угоди й інші види шахрайства, зв'язані з одержанням і передачею грошей, що враховуються при обчислені грошових зобов’язань по сплаті податків та зборів;
- підпільна економіка – усі заборонені законом види економічної діяльності, з яких не сплачуються податки та збори. Наприклад, заборонений в Україні гральний бізнес[1, с. 290-291].
Існує два напрями ухилення від сплати податків: перший пов'язаний з кримінальною діяльністю або використанням незаконних методів, другий полягає в легальному ухиленні через маневрування недосконалим податковим законодавством. У якості легальних методів скорочення податкового навантаження платники застосовують податкове планування та податкове маневрування. Тому в податковій практиці України способи ухилення від оподаткування поділяють на 2 основні групи. По-перше, здійснюється неправомірний бухгалтерський облік при врахуванні в ньому всіх існуючих коштів та їх оборотів. По-друге, використовуються специфічні способи приховування й заниження об’єктів оподаткування[9]. Це так звані юридичні та бухгалтерські методи ухиляння від сплати податків[6].
Найбільш поширеними способами ухилення від сплати податкових платежів є такі:
- неповідомлення про джерело доходів, що підлягає оподаткуванню в конкретному звітному періоді;
-заниження фактичної суми доходу, що підлягає оподаткуванню;
- неповідомлення контролюючим органам про свою присутність або діяльність у країні, в якій платник податку фактично знаходиться чи займається підприємницькою діяльністю;
- приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування, що означає незаконне користування пільгами;
- контрабанда;
- оформлення операцій з продажу як дарунок або благодійна допомога;
-завищення валових витрат підприємства;
- невиплата податковим органам податків, якими обкладається зарплата найманих працівників;
- використання офшорних механізмів.
Левова частка схем ухилення від оподаткування діє за участю посередницьких фіктивних фірм – так званих «податкових ям», на які переносять зобов’язання щодо сплати ПДВ. Останні навмисно їх не нараховують і не сплачують до бюджету. «Податкова яма» – це суб’єкт господарської діяльності, який використовують інші платники податків для отримання «податкової вигоди» у вигляді ухилення від сплати податків, незаконного відшкодування ПДВ з бюджету тощо.
Поширення практики уникнення оподаткування та ухилення від сплати податкових платежів негативно позначається на дієвості механізмів та інструментів управління економікою. Безумовно це призводить до негативних тенденцій в соціально-економічному житті суспільства будь-якої країни, а також до формування податкових загроз економічній безпеці держави[4].

Список використаних джерел:
1. Баранова, В.Г. Податкова система: навчальний посібник / Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.
2. Іванов Ю.Б.Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посібн. / під ред. Іванова Ю. Б., Майбурова І. А. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 492 с.
3. Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : монографія / М.І. Мельник, І.В. Лещух. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2015. – 330 с.
4. Cало Л. К. Сучасні аспекти ухилення та уникнення від сплати податкових платежів серед загроз економічній безпеці україни / Л. К. Cало. // Економічний простір. – 2014. – №87. – С. 193–204.
5. Томнюк Т. Л. Ухилення від оподаткування: сутність, методи реалізації та економічні наслідки / Т. Л. Томнюк // Сталий розвиток економіки: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький, 2011. – Вип. 3 – С. 279-282.)
6. Чайковський Р. Й. Напрями ухилення від оподаткування в прикордонному регіоні та шляхи подолання цього явища: європейський досвід й Україна / Р. Й. Чайковський. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – №7. – С. 232–238.
7. (Ярема, Б. П. Податковий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 224 с. )
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2019 (1)
Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
^