Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2016 » Ступак Т. Стан розвитку ринку державних облігацій в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
3-01-2017, 18:46

Ступак Т. Стан розвитку ринку державних облігацій в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2016

Ступак Тетянa, ЕКФ - 42с

Стан розвитку ринку державних облігацій в Україні

На сьогодні ринок державних облігацій відіграє одну з ключових ролей у формуванні бюджетної політики держави. Державні облігації виступають інструментом державних запозичень, дозволяючи залучати необхідні фінансові ресурси на прийнятних умовах. Державні облігації - це облігації, випуск яких здійснено від імені держави чи від імені будь-якого її органу. Емісія державних облігацій регулюється законом України про Державний бюджет на відповідний рік, яким встановлюються граничні розміри державного зовнішнього та внутрішнього боргу. Емісія державних облігацій є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню ДКЦПФР. Державні облігації в Україні можуть бути: довгострокові - понад 5 років; середньострокові - від 1 до 5 років і короткострокові - до одного року [1].
Незважаючи на те, що ринок державних облігацій України займає вагому частку на фондовому ринку, другий рік поспіль обсяг торгів державними облігаціями України на ринку цінних паперів знижується. У 2015 році обсяг торгів державними облігаціями України становив 283,36 млрд грн, що менше на 58,82% порівняно з 2014 роком [2].
Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів України показав, що він значно відстає від рівня його розвитку, як у промислово розвинених країнах, так і в країнах з перехідною економікою, не відповідає потребам економіки країни в цілому і не повністю задовольняє державні потреби. Невикористання акумулятивного потенціалу та неефективний перерозподільний ефект на фоні нерозвиненості національного фондового ринку стримує економічний розвиток, блокує структурну перебудову економіки та становлення якісних соціальних стандартів, знижує загальний імунітет від наднаціональних кризових явищ. Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні гальмується рядом проблем [3]:
- Недостатнє залучення портфельних інвесторів до операцій на ринку державних цінних паперів;
- Низький рівень знань та інформованості населення з питань функціонування фондового ринку;
- Переорієнтація уряду на відносно дешеві зовнішні джерела фінансування дефіциту бюджету;
- Недостатня диверсифікація вітчизняного ринку державних облігацій;
Для вирішення вище зазначених проблем доцільним є здійснення аналізу реальної економії не тільки зважаючи на індекс інфляції, а й на можливі зміни валютного курсу за умови зворотного викупу облігацій, номінованих в іноземній валюті. Крім того, перспективними є дослідження доцільності зворотного викупу, що фінансується за рахунок нової облігації, яка випускається на більший термін порівняно з тим, що залишився до погашення облігації, яка викуповується. Важливим є і здійснення постійної перевірки динаміки ринку цінних паперів та інших елементів фінансового ринку, узгодження політики у сфері формування прибутковості державних цінних паперів із загальними тенденціями ,які формуються на фінансовому ринку України, своєчасне вживання заходів з узгодження динаміки ринку державних облігацій та фінансового ринку в цілому.
Список використаних джерел:
1. Еш С. М. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] / С. М. Еш – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/18020424/finansi/obligatsiyi_vidi_rol_ekonomitsi
2. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1473066406.pdf.
3. Гарбар, Ж. В. Аналіз сучасного стану ринку державних цінних паперів в Україні / Жанна Володимирівна Гарбар // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 1. – С. 136-146. – ISSN 1993-0259.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2019 (26)
Октябрь 2019 (141)
Сентябрь 2019 (1)
Апрель 2019 (6)
Декабрь 2018 (18)
Ноябрь 2018 (49)
^