Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Опришко У.І. Вплив податкового стимулювання на розвиток інвестиційних процесів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
9-06-2011, 10:05

Опришко У.І. Вплив податкового стимулювання на розвиток інвестиційних процесів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
Опришко У.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Вплив податкового стимулювання на розвиток інвестиційних процесів в Україні

У сучасних умовах господарювання підвищується значення впливу держави на інвестиційну діяльність. Одним з основних засобів такого впливу є оподаткування. Однак в Україні податкові методи регулювання економіки використовуються недостатньо ефективно, податкова система не виконує регулюючої (стимулюючої) ролі в достатньому обсязі. Теоретичні дослідження дозволили встановити, що податки мають вплив як на попит, так і на пропозицію інвестиційних ресурсів. За цією ознакою вони можуть бути поділені на дві групи: податки, що збільшують витрати на інвестиційну діяльність, та податки, що впливають на розмір ресурсів, які можуть бути інвестовані у виробництво. Цей підхід дозволяє визначити сукупність інструментів та методів впливу на інвестиційну активність промислових підприємств, що їх необхідно застосовувати на даному етапі розвитку економіки .
Інвестиційна активність регулюється не тільки податковим механізмом управління економікою країни, а також податковим механізмом управління діяльністю підприємства, що являє собою сукупність засобів і методів впливу на економічну діяльність підприємства, визначається діючим податковим законодавством та розробляється відповідно до податкової стратегії підприємства [1].
Податкова стратегія підприємства чи інших фінансових установ – це узагальнена модель його поведінки в рамках діючого податкового законодавства, що забезпечує підвищення ефективності діяльності установи шляхом оптимізації податкових платежів. Використання запропонованих термінів дозволяє розкрити сутність впливу оподаткування на процес управління підприємствами, у тому числі, їх інвестиційною діяльністю.
Для оцінки податкового механізму управління діяльністю підприємства запропоновано використання системи показників, що включає три підсистеми: узагальнюючі показники рівня податкового тиску, локальні показники рівня податкового тиску та показники ефективності податкового менеджменту. Це дає змогу виявляти переваги та недоліки податкового механізму на мікрорівні та приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі, стосовно вибору пільгового режиму оподаткування інвестиційної діяльності .
Серед існуючих в Україні форм податкового стимулювання інвестиційної діяльності на особливу увагу заслуговують виокремлення двох режимів пільгового оподаткування інвестиційної діяльності та застосування спеціально розроблених відносних показників оцінки ефективності спеціального режиму інвестиційної діяльності, яке дозволило встановити, що надання „податкових канікул” підприємствам є значно ефективнішим, ніж зменшення ставки податку на прибуток [2].
Економічний ефект від надання податкових пільг значною мірою залежить від галузевих особливостей підприємств (частки експорту продукції, трудомісткості виробництва, рентабельності продажу). Це зумовлено тим, що зміна ставок різних податків для підприємств різних галузей призводить до різних наслідків.
Банківська система покликана акумулювати істотні фінансові ресурси держави. Водночас інтенсивний розвиток банківської системи та статистична інформація свідчать про високу прибутковість банківського сектору. З точки зору ж оподаткування до банків як платників податків, висувається ціла низка зауважень. Хоча це питання певною мірою відобразилось в економічній літературі, проте залишається чимало відкритих питань щодо вирішення даної проблеми з урахуванням як специфіки перехідної економічної системи України, так і високих потреб в її кредитуванні. Тому важливим завдання є узагальнення теоретико-методологічних основ банківського оподаткування, потреб інвестиційно-інноваційного розвитку економіки та світового досвіду, запропонування низки напрямів, які б дозволили на офіційному законодавчому рівні перерозподілити податкове навантаження на банківську систему з перспективою розвитку довгострокового кредитування реального сектора економіки [3] .
Гострим залишається питання стосовно впливу непрямих податків на інвестиційну активність. У нинішніх умовах за відсутності конкуренції та достатньої кількості на ринку товарів вітчизняного виробництва, при розбалансованому фінансовому господарстві непрямі податки ведуть до загального підвищення цін і є суттєвим чинником інфляції, бо переважно включаються в ціну товару як надбавка до неї (ПДВ, акцизи) або відносяться до витрат виробництва. Те, що в Україні непрямі податки переважають над прямими, можна пояснити такими причинами. По-перше, низьким рівнем податкової культури, що призводить до приховування прибутків, існування тіньової економіки. По-друге, тим, що низький рівень доходів переважної більшості населення не дає можливості перемістити центр ваги на прибуткове оподаткування громадян, бо існує закономірність між рівнем доходів громадян та співвідношенням прямих і непрямих податків. Чим вищі доходи населення, тим більше поширені прямі податки, а отже, менше поширені непрямі, і навпаки.
У країнах з ринковою економікою застосовують стандартну, підвищену, занижену та нульову ставки ПДВ. Для підвищення стимулюючої ролі ПДВ в Україні необхідно запровадити його з диференціацією ставок для чіткого отримання пріоритетів розвитку, а також для більш раціонального розподілу товарів за соціальними групами населення. Зниженню цін на товари і послуги, підвищенню інвестиційної активності може сприяти поступова трансформація вартості товарів у бік підвищення частки оплати праці та у бік скорочення частки внесків на обов'язкове соціальне страхування і до Пенсійного фонду з подальшою переорієнтацією цих платежів з категорії непрямих у категорію прямих. У перспективі це дасть змогу перенести тягар окремих складових соціального забезпечення з бюджету на самих громадян.
Інвестиційний податковий кредит, який широко використовують у західних країнах, є ефективним засобом стимулювання оновлення основних фондів. За своєю суттю інвестиційний податковий кредит є фінансуванням приватного бізнесу, а за змістом — це податкова знижка. Інвестиційний податковий кредит розраховується в процентах від вартості обладнання і віднімається від суми податку або доходу, що оподатковується [3].
В Україні законодавством не передбачено застосування ні інвестиційного податкового кредиту, ні податкового кредиту на дослідження. Було запроваджено пільги стосовно прибутку, який оподатковується у розмірі 50 % від діючої ставки податку протягом перших трьох років, від реалізації інноваційної продукції, якщо вона такою визнана відповідними установами.
Можливість отримання податкових пільг повинна визначатися окремим законодавчим актом для всіх господарюючих суб'єктів. Кількість податкових пільг потрібно істотно скоротити. Податкові пільги можуть надаватися лише з метою стимулювання виробничої та інвестиційної діяльності на початку становлення підприємств або в разі реалізації ними інвестиційних проектів.
Таким чином, можна констатувати, що реформування податкової політики в Україні треба спрямувати на створення конкурентоспроможного податкового режиму, який забезпечить збереження власного капіталу в межах держави, активізацію використання вільних коштів юридичних і фізичних осіб, а також взаємовигідні умови для залучення іноземного капіталу. Рекомендації щодо підвищення якісного рівня податкового режиму інвестиційної діяльності охоплюють два основних напрямки .
Реалізація зазначених напрямків податкової реформи дасть змогу створити сприятливі умови для здійснення інвестиційної діяльності і виробничих процесів загалом.


Примітки
1. Борисов О. Проблемы налогового стимулирования инвестиционной деятельности банков// Вопросы экономики. – 2005, № 5. – С. 76-88.
2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 47 – XII
3. Сколотяний Ю. Оподаткування банків: діалог без консенсусу/ Дзеркало тижня – 2005, № 38. – С. 8 – 19.

Посилання: вплив податків на інвестиційну діяльність

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
^