Стратегічні орієнтири » Фінансові шахрайства » Зубік Н.В. Шахрайства у податковій сфері: способи ухилення від оподаткування
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
25-04-2017, 13:41

Зубік Н.В. Шахрайства у податковій сфері: способи ухилення від оподаткування

Категорія: Фінансові шахрайства

Шахрайства у податковій сфері: способи ухилення від оподаткування
Одним із видів злочинів у фінансовій сфері є ухилення від сплати податків. На даному етапі розвитку економіки України ця проблема є актуальною та потребує вирішення. Оскільки, ухилення від оподаткування призводить до недоотримання коштів державним бюджетом та місцевими бюджетами. Що є причиною збільшення дефіциту коштів у державі.
В Україні суб’єкти економіки використовують різноманітні способи оптимізації податкових платежів. Серед основних можна виділити:
• Податкове планування;
• Уникнення від оподаткування;
• Ухилення від оподаткування.
Економісти, а також публіцисти і політики, часто використовують терміни "ухилення від (сплати) податків" та "уникнення від сплати податків" як синоніми, а також розглядають "податкову оптимізацію" в широкому розумінні як тотожне першим двом поняттям [1].
Ухилення від оподаткування є наміром та діями платника податків спрямованих на скорочення обсягів його зобов’язань по податках.
Уникнення від сплати податків. Існують способи, за яких досягається законне зменшення податків, зборів та інших обов’язкових платежів. У даному випадку йдеться не про ухилення від сплати податків, а про таку організацію роботи, при якій знижується необґрунтована переплата податків і не нараховується пеня чи штраф, тобто платник податків використовує дозволені або незаборонені законодавством способи зменшення податкових платежів. Таким чином, дії платника не мають складу податкового злочину або правопорушення, а, отже, не тягнуть за собою несприятливих наслідків [2].
Планування або податкова оптимізація передбачає зменшення податкових зобов’язань в межах чинного законодавства.
Найчастіше в економіці України використовують наступні схеми ухилення від сплати податків:
1. Недобросовісне складання податкової звітності. Тобто платники податків не відображають реальні результати своєї діяльності в податковому обліку[3].
2. Штучне завищення валових витрат. Такий спосіб полягає в тому, що підприємства залучає до своєї діяльності фіктивних споживачів та постачальників. Оформлюючи операції таким чином щоб вартість придбання товарно-матеріальних цінностей перевищувала вартість реалізації. Тобто щоб завищити податковий кредит.
3. Ухилення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) і його відшкодування за операціями на території України. Існує декілька випадків :
А) Заниження ціни товарно-матеріальних цінностей. Відбувається коригування вартості таким чином, що закупівельна ціна є вищою ніж ціна реалізацію. Тоді підприємство претендує на відшкодування з ПДВ, у сумі яка дорівнює різниці між податковим кредитом (отриманого від придбання) та податковим зобов’язанням (сформованого під час реалізації).
Б) Операції які не супроводжуються реальною поставкою товару. Тобто платник ПДВ, за допомогою «фіктивних» або «транзитних» фірм здійснює покупку товару за певною ціною та здійснює його реалізацію теж «фіктивній» фірмі, але за ціною яка у декілька разів перевищує ціну придбання. Таким чином претендує на відшкодування з ПДВ або на зменшення свого податкового зобов’язання [3].
4. Ухилення від оподаткування при проведення імпортних операцій. Ця схема передбачає значне заниження ціни імпортних товарів. Її використовують для зменшення мита, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та мінімізації ПДВ. В схемі використовуються офшорні підприємства.
5. Незаконні експортні операції. Підприємство-експортер неофіційно купує товарно-матеріальні цінності за низькими цінами, оформлює ці покупки через підставні фірми вказуючи ціну придбання в рази вище від реальною. Продає їх фірмам-нерезидентам ( зазвичай в офшорних зонах). Підприємство-експортер претендує на відшкодування ПДВ або мінімізує своє податкове зобов’язання[3].
Використання всіх цих схем платниками податків свідчить про недосконалість податкового законодавства, великого податкового навантаження на економічних суб’єктів, відсутності дієвого механізму нагляду за справлянням податків, корупція та інші.
Щоб забезпечити розвиток економіки України та подолати ухилення від оподаткування необхідно провести ряд податкових реформ, створити якісне та стабільне податкове законодавство, впровадити заходи які б заохочували платників виконувати свої податкові зобов’язання, організувати взаємодію державних органів у сфері податкового нагляду.
Джерела:
1.Баранов С.О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки./ С.О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід.- 2016-№12.- С. 102-106.- Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2016/23.pdf
2. Мельник О.О. Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів/ О.О. Мельник// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).-2014-№ 2 (33).-С.122-125.-Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boz_2014_2_30.pdf
3.Сідельникова Л.П., Костіна Н.М.Податкова система: Навчальний посібник. Л.П. Сідельникова, Н.М. Костіна. - Київ: Ліра-К, 2013. - 579 с. - 2 - ге видання, перероб. і доп.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
Февраль 2022 (1)
Декабрь 2021 (4)
^