Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2017 » Назаренко В.С. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1184
  • Автор: mariya.rubakha
  • Дата: 3-06-2017, 17:13
 (голосов: 0)
3-06-2017, 17:13

Назаренко В.С. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів в Україні

Категорія: Державні фінанси 2017

Назаренко В. С.

ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів слід розглядати як необхідний елемент структурної перебудови наявних у суспільстві відносин між суб’єктами фінансової діяльності. Адже за допомогою казначейського механізму виконання доходів і видатків державного та місцевих бюджетів досягається максимально ефективне використання фінансів в інтересах усіх членів суспільства.
У сфері акумулювання доходів місцевих бюджетів України визначається наявність цілого комплексу проблем, що характеризуються низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів і, відповідно, високим нарощуванням обсягів міжбюджетних трансфертів. Реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежуються, що, у свою чергу, є гальмівним фактором демократичних перетворень у державі. За таких умов пріоритетом бюджетного менеджменту в країні має стати забезпечення формування «другого» кошика доходів місцевих бюджетів в такому розмірі, який здатен перетворити територіальні громади із дотаційних на суб’єктів, спроможних самостійно за рахунок власних ресурсів розв’язувати будь-які соціально-економічні проблеми. Тому, сьогодні питання розширення та оптимізації джерел наповнення місцевих бюджетів залишається актуальним, його вирішення сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування і якісному виконанню покладених на них завдань і функцій [2].
З огляду на це, погоджуємось із С. В. Березовською у тому, що одним із напрямів вдосконалення вітчизняної казначейської системи виконання бюджетів є запровадження прямих розрахунків за міжбюджетними трансфертами між Державним бюджетом та бюджетами територіальних громад всіх рівнів [1]
Запровадженню моделі перерахування міжбюджетних трансфертів при запровадженні прямих розрахунків у казначейську систему виконання бюджетів України має передувати реформування адміністративно-територіального устрою країни, а також оптимізація функціонування казначейської системи держави. Концепція реформування міжбюджетних відносин в Україні повинна враховувати систему економічних принципів та критеріїв розподілу функціональних повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування.
Наведені пропозиції дозволяють істотно підвищити ефективність казначейського обслуговування органами Державної казначейської служби України як доходів, так і видатків бюджетів всіх рівнів.
Разом з тим функціонування казначейської системи дозволяє на підставі чітко визначених обягів реальних потреб найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування усіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету ефективнішим.

Список використаних джерел:
1. Березовська С.В. Удосконалення механізму казначейського виконання місцевих бюджетів за доходами та міжбюджетними трансфертами [Електронний ресурс] / С.В. Березовська // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 14 (185). – Ч. 1. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua//VSUNU/2012_14_1/Beresovska
2. Божко Ю.М. Шляхи вдосконалення Державного казначейства України / Ю.М. Божко // Державне будівництво. – 2009. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/17.pdf
3. Висоцький В. Вдосконалення управління активами Єдиного казначейського рахунку в Україні / В. Висоцький, В. Калинчук, А. Савицька // Світ фінансів. – 2008. – № 3 (16). – С. 58-62.
4. Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/uk/index
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^