Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2017 » Мельник В. Міжнародний досвід оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-06-2017, 22:31

Мельник В. Міжнародний досвід оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб

Категорія: Державні фінанси 2017

У світовій практиці державного регулювання підприємницької діяльності спектр адміністративних та ринкових інструментів. Такі фінансові методи, як цільове бюджетне фінансування, допомога у формуванні стартового капіталу, пільгове кредитування; преференційне оподаткування, лізинг, франчайзинг, протекціонізм в інвестиційній та експортній політиці, пріоритетне субсидіювання, інформаційне забезпечення тощо вбачаються дієвими. Податкові серед них є найбільш вагомими, оскільки в період фінансової нестабільності можливості держави і комерційних банків щодо адресної допомоги малому бізнесу значно обмежені. Отже, “акцент його комплексного патронажу зміщується у бік опосередкованого стимулювання через податкову систему” [1, с. 38].
Аналіз досвіду країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку свідчить про широке використання різноманітних інструментів податкового регулювання, а також варіантів їхнього поєднання з метою створення сприятливих умов для розвитку індивідуального підприємництва. При цьому у країнах з розвиненими економіками більш розповсюджене застосування комплексу податкових пільг у поєднанні зі спрощенням процедури реєстрації, ведення обліку, складання звітності. Малі підприємства перебувають на загальній системі оподаткування, а, отже, сплачують усі визначені податковим законодавством податки. Водночас вони мають право користуватися встановленими для них податковими пільгами стимулюючого та підтримуючого характеру. Стимулюючі пільги заохочують дії платників податків, що спрямовані на вирішення загальнодержавних завдань. Підтримуючі пільги зменшують податковий тягар для малих підприємств, що забезпечує більш сприятливі, порівняно з іншими платниками податків, умови оподаткування.
У трансформаційних економіках перевагу віддають спеціальним податковим режимам, які поліпшують умови функціонування малого бізнесу, надаючи можливість отримати значну економію за рахунок зниження податкового тягаря і скорочення управлінських витрат. Особливістю податкового регулювання у країнах Центрально-Східної Європи, які приєдналися до Європейського Союзу, є застосування спеціальних податкових режимів у поєднанні з податковими пільгами для суб’єктів малого бізнесу. Масштабне реформування податкових систем у цих країнах було важливим елементом стратегії вступу до ЄС та процесу соціально-економічної трансформації. Після приєднання до ЄС ці держави створили достатньо розвинені системи оподаткування. У сфері державної підтримки малого бізнесу країни ЄС повинні дотримуватись вимог Акта про підприємництво для Європи (Small Business Act for Europe) та Структурної програми конкурентоспроможності та інновацій (Competitiveness and Innovation Framework Programme). Положеннями цих нормативних актів встановлено головний принцип: Європейський Союз має стати найкращим місцем для ведення малого бізнесу. Єврокомісія допомагає державам-членам розробляти політику, спрямовану на підтримку малих підприємств на всіх стадіях розвитку та створення умов доступу до глобальних ринків. Задля цього широко використовуються різноманітні засоби державної підтримки: спрощення процедури державної реєстрації, пом'якшення вимог щодо розміру статутного капіталу, спрощення процедури державних закупівель на товари і послуги суб'єктів малого бізнесу. Особлива увага приділяється фінансовій підтримці, зокрема спрощенню умов отримання позик та наданню державних гарантій за позиками, виданими приватними банками. Важливою формою державної фінансової підтримки є надання податкових преференцій [2, с. 210-214].
У більшості країн, що недавно приєдналися до ЄС, податкові преференції для суб’єктів малого підприємництва реалізуються шляхом наданням податкових пільг та запровадженням у податкові системи спеціальних податкових режимів. Винятком є Словаччина та Естонія, які відмовились від застосування спеціальних податкових режимів та суттєво обмежили практику надання податкових пільг. Зараз податкові правовідносини в цих країнах ґрунтуються на принципах рівності та відносної одноманітності умов оподаткування для всіх категорій платників податків. У Словаччині всі типи та суми доходів оподатковуються за єдиною ставкою (19 % для податку з доходів громадян, податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість). При цьому було скасовано майже всі винятки із загальних правил оподаткування, що зробило їх значно простішими та прозорішими, а також усунуло можливості застосування схем, спрямованих на сплату податків за меншими ставками [3, с. 26]. В Естонії доходи фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність, оподатковуються прибутковим податком за загальною ставкою 21 % [4].
Отже, для підвищення ефективності оподаткування фізичних осіб необхідно адаптувати міжнародний досвід до умов національної економіки.
Список використаних джерел
1. Квасовський О. Р. Оподаткування малого бізнесу в Україні: фіскальний і стимулюючий потенціал : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : 08.04.01 / О. Р. Квасовський ; Терноп. академія народ. госпва. ‒Т., 2003. ‒ 20 с.
2. Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування / Т. І. Єфименко, С. Л. Лондар, Ю. Б. Іванов [та ін. ]; ДННУ “Акад. фін. управління”. ‒ К., 2011. ‒ 246 с.
3. Досвід країн Центральної Європи у здійсненні економічних реформ: ідеї та рекомендації для України. ‒ К. : МЦПД, 2005. ‒ 43 с.
4. Estonian Tax and Customs Board [Electronic resource]. ‒ Access mode : http://www.emta.ee
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
Апрель 2022 (1)
Март 2022 (1)
^