Стратегічні орієнтири » Державні фінанси 2017 » Біда І.О. Вплив економічної кризи на ринок страхових послуг в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1219
  • Автор: irabida
  • Дата: 27-10-2017, 12:26
 (голосов: 0)
27-10-2017, 12:26

Біда І.О. Вплив економічної кризи на ринок страхових послуг в Україні

Категорія: Державні фінанси 2017

Стабільне функціонування усіх галузей національної економіки забезпечується завдяки страховому ринку, який є невід’ємною складовою фінансового ринку України. Успішний його розвиток забезпечується завдяки державному регулюванню його діяльності, розширенню переліку страхових послуг, удосконаленню системи податкового регулювання його діяльності, підвищення конкурентоспроможності та залученню страхового ринку до вирішення питань економічного розвитку. Подальший розвиток національної економіки України повинен забезпечуватись стабільним розвитком в тому числі й вітчизняного страхового ринку та підвищенням ролі страховиків, що позитивно впливатиме на зацікавленість іноземних інвесторів до розширення власного бізнесу в Україні
Страховий ринок – це особлива сфера грошових відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга – страховий захист, на яку формується попит та пропозиція [1, с. 76]. Без функціонування потужного ринку страхових послуг неможливе створення ефективної системи захисту майнових прав та інтересів у окремих груп громадян, збереження соціальної стабільності у суспільстві й економічної безпеки держави. Більше того, страхування є важливим джерелом акумулювання коштів для подальшого їх інвестування в економіку держави, адже воно значною мірою зменшує витрати бюджету на відшкодування збитків, спричинених внаслідок надзвичайних ситуацій, катастроф, катаклізмів, різноманітних природних лих, а також захищає бізнес від непередбачуваних ризиків та забезпечує соціальну підтримку громадян [2].
Зараз на страховому ринку України склалась така ситуація, коли у компаній фактично не залишається можливостей для значного інвестиційного доходу – його або зовсім немає, або він несуттєвий. При цьому об’єм зобов’язань страхових компаній в більшості випадків дорівнює об’ємам зібраний премій, що створює ситуацію, в якій діяльність основної частини малих страховиків ризикує завалитися в найкоротші строки.
Тому по аналогії з банківським сектором, на ринку страхових послуг відносно стабільно себе почувають лише компанії з іноземним капіталом, які вже давно працюють в Україні та готові підлаштовуватися під специфічні умови нашої країни. Та нажаль, таких компаній не багато, а новій глобальних гравців Український ринок не привертає [3].
Говорити про яку-небудь інвестиційну привабливість українського ринку страхових послуг зараз дійсно не доводиться. Адже попит на страхові продукти в нашій країні сильно впав, а вартість самих послуг істотно збільшилася.
Ще однією проблемою для вітчизняних страховиків є звуження ринку, коли кількість клієнтів скорочується, а ті які залишаються, вимагають більш високу якість страхових послуг.
Звичайно банківська криза не могла не вплинути на страхову сферу. Через проблеми в цій сфері багато страхових компаній не лише втратили розміщенні депозити, але й впустили частину клієнтів через падіння банківського кредитування.
До вже традиційних проблем сектору варто віднести обвал автомобільного ринку, що суттєво впливає на кількість угод по авто страхуванню, а також скорочення туристичних потоків. Природним чином також впливає і загальна нестабільність в економіці країни, коли інфляційні процеси не дають змогу компаніям проводити довгострокове планування своєї діяльності[4].
Хоча кількість страхових компаній на ринку з кожним роком зменшується, кількість страхових премій за останні роки збільшилося. У 2016 році ринок страхування, переживши незначний спад деяких показників у попередні роки, спричинений кризовою ситуацією в економіці держави, демонструє значний ріст валових страхових премій з усіх видів страхування, таких як: страхування життя (ріст на 39,9%); добровільне страхування відповідальності (ріст на 37,6%); добровільне особисте страхування (ріст на 26,3%) та інших [5]

Провівши аналіз розвитку страхового ринку України за останні роки можна зробити виснoвок, що економічна криза, що розпочалась у 2014 році і триває до сьогодні також вплинула і на ринок страхування. З року в рік ми бачимо скорочення кількості як страхових компаній що здійснюють страхування життя, так і страхових компаній, що здійснюють страхування видів відмінних від страхування життя. Відсутність єдиної державної стратегії щодо розвитку ринку страхових послуг в державі, нестабільність економічної ситуації в державі та низький рівень довіри до страховиків серед населення негативно впливає на розвиток страхування в Україні.
Вирішити ці проблеми можна було б наступним чином:
– формування єдиної ціленаправленої державної стратегії розвитку страхового ринку в Україні;
– приведення вітчизняного страхового законодавства відповідно до норм, правил та вимог країн Європейського союзу;
– здійснення ефективного контролю за діяльністю страховиків з боку держави;
– проведення роз’яснювальної роботи щодо переваг усіх видів страхування та популяризація страхового ринку серед населення.
Таким чином, вирішивши ці питання можна забезпечити щорічний стабільний ріст ринку страхових послуг в Україні, що дасть змогу зробити його потужним інструментом соціального захисту населення, а також стати джерелом надходження інвестиційних ресурсів у майбутньому та інструментом подолання кризи.

Список використаних джерел :
1.Осадець С.С. Страхування: Підручник / С.С. Осадець – К.: КНЕУ, 2002. – 599с.
2 .Вірбулевська О.В. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку регіонів України / О.В. Вірбулевська. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/statti/2006-5-1 (40)/143.pdf
3. Офіційний сайт Державної комісії по регулюванню ринку фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dgf.gov.ua
4. Тринчук В. Вступ України до СОТ як етап формування страхового ринку відкритого типу / В. Тринчук, С. Дідус // Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми єв-ропейської інтеграції і транскордонного співробітництва». — Луцьк: Вежа. — 2005. — С. 237-241.
5. Статистика страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/stat

Посилання: страховий ринок, Ринок фінансових послуг, криза

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^