Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Сусляк В.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 105
  • Автор: LOKI
  • Дата: 29-10-2017, 12:08
 (голосов: 0)
29-10-2017, 12:08

Сусляк В.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Сьогодні фінансовий ринок України характеризується нестабільністю, суттєвим відтоком фінансових ресурсів, слабким розвитком фінансових посередників. Фінансова криза, занепад економіки країни, військовий конфлікт, різкі коливання курсів валют лише сприяли погіршенню стану вітчизняного фінансового ринку. Навіть доволі сильно розвинена банківська система отримала суттєві негативні наслідки від розгортання подій в країні. Не сприяє розвитку фінансового ринку і фінансова культура суспільства, що характеризується низькою депозитною активністю, високим рівнем неповернення кредитів, недовірою до запровадження новітніх інструментів та введення нових продуктів на ринку фінансових послуг. Однак без потужного фінансового ринку неможливий розвиток країни в цілому. Саме тому дослідження даної теми є надзвичайно актуальним та вкрай необхідним. Підкреслює актуальність теми зацікавленість в ній фахівців високого рівня. Проблемам і перспективам розвитку вітчизняного фінансового ринку присвячують свої праці: Онишко С. В, Єрмошкіна О. В., Олешко А. А., Кучер Т. Л. та ін. Останні дослідження науковців переважним чином присвячені інноваційним напрямам розвитку фінансового ринку України.
В наукових працях все частіше зустрічаються різні погляди щодо запровадження фінансових інновацій на ринку фінансових послуг. Йдеться про фінансові технології, здатні забезпечити більш раціональний перерозподіл фінансових ресурсів, ризиків та ліквідності, [1, с. 35]. Саме з причин низької фінансової культури населення та слабкого розвитку вітчизняного фінансового ринку виникає ускладнення щодо запровадження фінансових інновацій на вітчизняному ринку фінансових послуг.
Розвиток та запровадження фінансових інноваційних продуктів у вітчизняну практику вимагає наступних передумов:
- наявність інституціональної відповідності у процесах та правилах механізмам розробки, запровадження і контроль за функціонуванням фінансових інновацій (має бути узгоджена інституціональна та інфраструктурна відповідність);
- підготовка структури секторів економіки та домогосподарств до користування новими фінансовими послугами, інструментами та продуктами (повинен бути попит на фінансові інновації);
- розвиток фінансової культури у використанні традиційних та інноваційних фінансових інструментів, продуктів та послуг, [2, с. 144].
Важливим напрямом в зміцненні та розвитку вітчизняного фінансового ринку є формування належного рівня фінансової культури українського суспільства, що включає в себе: фінансову грамотність, фінансову відповідальність, культуру фінансового планування, стимулювання фінансової інноваційності, [2, с. 145-146].
Запровадження інноваційних фінансових інструментів в Україні буде сприяти зниженню вартості власного капіталу для вітчизняних підприємств корпоративного сектору, що сприятиме нарощенню прямих іноземних інвестицій в економіку країни, [3, с. 41]. Залучення іноземних інвестиції у вітчизняну економіку сприятиме зростанню частки інвестування у валовий внутрішній продукт України, що призводитиме до зростання економіки країни в майбутньому.
Отже, запровадження фінансових інновацій на вітчизняний фінансовий ринок потребує ретельної підготовки, дослідження та зважування всіх «за» та «проти». Сучасний стан ринку фінансових послуг в Україні переконливо свідчить про те, що для подальшого розвитку необхідні нововведення. Однак, вітчизняний фінансовий ринок та українське суспільство не готові до запровадження і використання фінансових інновацій.

Список використаної літератури
1. Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів: [монографія] / за заг. ред. д.е.н., професора С. В Онишко. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – 452 с.
2. Єрмошкіна О. В. Фінансові інновації як основа розвитку фінансового ринку України / О. В. Єрмошкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету [Текст]: науковий журнал. – Херсон, 2015. – Випуск 10, частина 2. – С. 141 – 146.
3. Кучер Т. Л. Вплив інноваційних інструментів фінансового ринку України на прямі і ноземні інвестиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: econa.org.ua/index.php/econa/article/download/937/pdf_595

Посилання: ЕКдМ-51с

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^