Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Лужна Х.М. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1449
  • Автор: Christina_79
  • Дата: 29-10-2017, 19:41
 (голосов: 2)
29-10-2017, 19:41

Лужна Х.М. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Категорія: Фінансовий ринок 2017

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Актуальність теми. У складних умовах сучасної політичної та економічної ситуації в країні, коли держава не може забезпечити достатній рівень безпеки та матеріального добробуту громадян, страхування життя стає надзвичайно актуальним, адже дозволяє вирішити багато соціальних проблем. Тому дослідженню ринку страхуванню життя повинна відводитись особлива увага.
Постановка проблеми. Страхова діяльність забезпечує захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від різноманітних ризиків, сприяє підтриманню економічно-соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки держави. Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку страхування життя в Україні та виявлення проблем, що уповільнюють його розвиток.
Результати дослідження. Особливістю ринку страхування життя в нашій країні – є низький рівень проникнення. Причин кілька: відсутність культури страхування, нестабільність національної валюти, що зводить нанівець інвестиційну привабливість страхування [6].
За даними Держстату, населення України постійно скорочується. У 2013 році (станом на 01.01.2013) чисельність населення становила 45553,0 тис. осіб, у січні 2017 року (на 01.01.2017) – 42584,5 тис. осіб (скоротилося на 2968,5 тис. осіб), - без урахування даних на окупованих територіях. Такі цифри свідчать про несприятливий демографічний стан в Україні, через хвороби та особливо воєнні дії на сході країни, тому страхування життя набуває важливе значення для населення. Ситуація на Донбасі стала основною причиною зростання попиту на поліси ризикового страхування життя в останні три роки.
"Підвищений інтерес до страхування спостерігається у тих, хто так чи інакше пов'язаний з АТО на сході країни: військовослужбовців і членів їх сімей", – зазначає директор департаменту компанії зі страхування життя “МетЛайф” Дмитро Долецький.
Сучасний страховий ринок в Україні переживає зараз не найкращі часи, але не зважаючи на всі негативні зовнішні і внутрішні чинники, ринок страхування життя в Україні постійно розвивається. Вже сьогодні багато страхових компаній розробляють успішні стратегії реформування страхування, розраховані на період з 2015 по 2020 рік.
Основними компаніями, які займаються страхуванням життя в Україні є: СК «Юпітер Вієнна Іншуранс Груп», СК «МетЛайф», СК «ТАС Життя», СК «УНІКА Життя», СК «Ейгон Лайф Україна», СК «PZU Україна Страхування життя», СК «Граве Україна» [3].
Лужна Х.М. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Загальна кількість компаній страхування життя в Україні, які включені до Держреєстру станом на 30 червня 2017 року, склало 36 страхових компаній (їх кількість скоротилася за рік на 20%) (табл.1). Загалом за даними 2013-2017 років спостерігається скорочення кількості компаній зі страхування життя на 42%.
Лужна Х.М. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Водночас, спостерігається збільшення надходжень валових страхових платежів (табл.2). Якщо в 2013 році сума таких надходжень становила 1015,2млн. грн., то в 2017 році їхня кількість зросла до 1245,1 – на 22,65% (станом на 30.06.2013 р. та 30.06.2017 р. відповідно).
Лужна Х.М. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Збільшується сума валових надходжень від фізичних осіб та зменшується від юридичних осіб, протягом 2013-2017 років, проте у 2017 році обсяги валових надходжень від фізичних осіб скоротилися на 4,7%, а від юридичних осіб – на 16% (табл.3). У структурі валових надходжень страхових платежів значно більшу частку займають надходження від фізичних осіб: за 6 місяців 2017 року від фізичних осіб отримано 1184,7 млн. грн. (95,1%), від юридичних осіб – 60,4 млн. грн. (4,9%).
Протягом 2013-2017 років спостерігається збільшена страхових виплат (табл.2). Обсяг валових виплат зі страхування життя за 2016 рік скоротився на 84,4 млн. грн. (-29,9%). За 2017 рік цей показних зріс на 67,9 млн. грн. (34,3%), але є все ще менший за показник 2015 року. За 2013-2017рр. обсяг страхових виплат зріс на 209,1 млн. грн. (на 368,13%).
Лужна Х.М. СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Щодо кількості укладених договорів страхування життя, то спостерігається значна активізація у 2015 році : кількість укладених договорів страхування життя збільшилася на 327,1 тис. одиниць (до 447,2 тис. одиниць), в порівнянні з відповідним показником станом на 30.06.2014 (табл.4).
За 6 місяців 2016 року кількість таких договорів продовжувала збільшуватися, це свідчило про підвищення інтересу населення до цього виду страхування. Проте в 2017 році кількість укладених договорів страхування життя зменшилася на 305,5 тис. одиниць (до 201,2 тис. одиниць), в порівнянні з відповідним показником станом на кінець І півріччя 2016 року. Інтерес населення до цього виду страхування знову почав скорочуватися.
Висновки. Отже, дослідивши стан на ринку страхування життя України, спостерігається його незначне «пожвавлення», а населення починає проявляти більший інтерес до цього виду страхування, головною причиною чого є нинішні військові дії в нашій країні, що призводить до переоцінки життєвих пріоритетів та цінностей. Протягом 2014-2016рр. збільшувалась кількість укладених договорів страхування та сума страхових платежів. Проте в 2017 році знову спостерігається зниження цих показників і водночас зростають суми страхових виплат. Зменшення темпів зростання страхових премій свідчить про порушення збалансованості страхової діяльності, що загрожує фінансовій стабільності страховика, але водночас, зростання страхових виплат впливає на підвищення довіри населення до страхових продуктів, які пропонуються на ринку.
Страхування життя в Україні, ще не користується таким попитом, як в інших розвинутих країнах. Це значною мірою зумовлене неоднозначними тенденціями розвитку ринку страхування життя, відсутністю культури страхування, нестабільністю національної валюти, що зводить нанівець інвестиційну привабливість страхування, відсутність довіри до гравців фінансового ринку з боку населення.
Сучасне страхування життя цілком в змозі забезпечити українцям гідну старість і допомогу в найскладніших життєвих ситуаціях. Проте, ще багато треба зробити для його розвитку і подальшого вдосконалення, а у свідомості населення сформувати стійку і надійну модель національного страхування.

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Козьма І.І. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНИ// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія економічна. - Випуск 1 (42).-2014.-С.165-170
2. Страхування життя [Електронний ресурс] // ІНГО-Україна – Режим доступу до ресурсу: http://ingo.kiev.ua/ua/strakhovanie-zhizni.html.
3. Страхування життя в 2015 році [Електронний ресурс] // ВСЕ PRO ГРОШІ. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://vseprogroshi.com.ua/straxuvannya-zhittya-v-2015-roci.html.
4. Османов Ю. «В чому парадокс страхування життя в Україні?» [Електронний ресурс] / Юрій Османов // "Правова Консультація" – Режим доступу до ресурсу: https://www.pravoconsult.com.ua/v-chomu-paradoks-strahuvannya-zhittya-v-ukrayini/.
5. Михальчишина Т. Застрахувати життя на мільйон доларів, або Скільки коштують українці [Електронний ресурс] / Тетяна Михальчишина // Економічна правда. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/03/10/584677/.
6. Березецька Г. Ринок страхування життя в Україні: життя ледве жевріє [Електронний ресурс] / Ганна Березецька // FINANCE.UA. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://news.finance.ua/ua/news/-/349965/rynok-strahuvannya-zhyttya-v-ukrayini-zhyttya-ledve-zhevriye.
7. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне регулювання сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу до ресурсу: https://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2018 (15)
Ноябрь 2018 (49)
Октябрь 2018 (175)
Июнь 2018 (5)
Май 2018 (4)
Апрель 2018 (16)
^