Стратегічні орієнтири » Фінанси підприємств 2017 » Щудла Т.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 2480
  • Автор: taniashch
  • Дата: 29-10-2017, 23:17
 (голосов: 0)
29-10-2017, 23:17

Щудла Т.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні

Категорія: Фінанси підприємств 2017

Щудла Т.М., 2017
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-42


ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Актуальність теми. Пріоритетним напрямом розвитку в Україні виступає формування та розбудова ринку перестрахування, адже це забезпечує фінансову безпеку страхового ринку і, як наслідок, підвищує економічну стабільність у суспільстві. Крім цього, перестрахування підвищує надійність кожної страхової компанії на ринку та зміцнює довіру до неї страхувальників. Комплексне вивчення ринку перестрахування, теоретичних засад, механізму функціонування та розробка рекомендацій підвищуватиме його ефективність та забезпечить стійкий розвиток страхового ринку.
Постановка проблеми. Перестрахування – це фінансовий інструмент, котрий забезпечує вторинний розподіл застрахованого ризику між страховими компаніями. У разі неправильного використання цього інструменту, перестрахування може перетворитися у реальну загрозу для стабільного функціонування фінансової системи держави загалом, так і ринку страхування та страхової компанії зокрема. Тому необхідно проводити моніторинг його основних показників та загальних тенденцій розвитку в Україні [2, С. 76].
Результати дослідження. Станом на 30.06.2017 загальна кількість страхових компаній становила 300, у тому числі СК "life" – 36 компаній, СК "non-life" – 264 компанії. Можна простежити тенденцію до зменшення кількості страхових компаній (станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічною датою 2016 року, кількість компаній зменшилася на 43) [6].
Через відсутність сприятливого законодавчого та економічного середовища для існування спеціалізованих перестрахувальних компаній в Україні, перестрахуванням можуть займатися всі страховики, які отримали ліцензію на певний вид страхових послуг. Отже, при скороченні кількості страхових компаній, одночасно скорочується і кількість перестраховиків [2, С. 77].
Оскільки перестрахування відіграє важливу роль в діяльності страховика, варто розглянути основні дані щодо динаміки його розвитку (таблиця 1).
Таблиця 1
Основні показники перестрахової діяльності та їх динаміка

Щудла Т.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні

Джерело: [6].
Згідно з останніми статистичними даними зрозуміло, що обсяги перестрахування зростають, більшу частку серед видів страхування займають страхування вантажів та багажу (21,9%), майна (19,9%) і фінансових ризиків (18,2%). Найменшу частку в структурі вихідного перестрахування займає страхування кредитів (0,4%) і страхування від нещасних випадків (1,0%) (рис. 1).
Щудла Т.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні

Рис. 1. Структура вихідного перестрахування за видами страхування станом на 30.06.2017 (млн. грн.) [6].

Операції вихідного перестрахування у І півріччі 2017 року у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшилися з 5 729,8 млн. грн. до 9 771,0 млн. грн. внаслідок збільшення на 4 368,3 млн. грн. (130,6%) перестрахування в середині країни. При цьому, операції з перестрахування із страховиками-нерезидентами зменшились на 327,1 млн. грн. (13,7%) [6].
На рис. 2 представлено структуру перестрахування ризиків у нерезидентів станом на 30.06.2017.
Щудла Т.М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні

Рис. 2. Структура страхових платежів, яка належить перестраховику - нерезиденту станом на 30.06.2017 (млн. грн.) [6].

Структура вихідного перестрахування станом на 30.06.2017 порівняно з аналогічним періодом 2016 року зазнала змін на користь таких країн, як: Швейцарії (з 6,1% до 17,2%), Австрії (з 3,5% до 5,6%), Польщі (з 6,4% до 8,1%) за рахунок зменшення частки страхових платежів Індії (з 12,3% до 5,5%), Республіки Корея (з 7,5% до 3,0%), Китаю (з 11,2% до 7,1%), Сполучених Штатів Америки (з 4,0% до 2,3%) [6]. Отже, Україна все більше віддає перевагу європейським перестраховим компаніям.
Щодо розвитку вітчизняного ринку перестрахування, то він характеризується такими основними внутрішніми загрозами, як:
1. Низька місткість страхового ринку.
2. Відсутність професійних перестраховиків.
3. Нерозвиненість перестрахового посередництва.
4. Недостатній рівень професіональної підготовки андерайтерів.
5. Неузгодженість законодавчих положень в нормативно-правових актах, зарегульованість перестрахування.
Крім цього можна виділити також і зовнішні загрози:
1. Нестабільна політична і фінансова ситуація в державі.
2. Неприбутковий вітчизняний інвестиційний клімат.
3. Малорозвинені ринкові важелі, які мають вплив на попит і пропозицію перестрахової послуги.
4. Негативні наслідки глобалізації економіки [3, С. 135-136].
Щоб зміцнити конкурентні позиції вітчизняних перестраховиків, потрібно вирішити такі завдання:
– розширити ринок перестрахування, упровадивши новий страхових продукт;
– переглянути норматив ліміту власного утримання страховика;
– вдосконалювати нормативно-правові акти, що регулюють перестрахову діяльність [1, С. 516].
Загалом в Україні є можливість у подальшому розвивати перестрахову діяльність, її різні види та напрями, беручи до уваги ріст обсягів перестрахування.
Висновки. Значення перестрахування на сьогодні складно переоцінити, оскільки воно сприяє зростанню фінансових можливостей страховика та збільшенню місткості, а також надає можливість розділити відповідальність за покриття збитків з іншою страховою компанією.
Дивлячись на динаміку розвитку перестрахування, ситуація на страховому ринку поступово покращується. Але водночас скорочення страхових компаній свідчить, що багато із них не втримуються на ринку внаслідок неправильного розрахунку ризиків, недостатньої уваги фінансовій безпеці та неефективного використання переваг перестрахування.
Шляхами вдосконалення перестрахового ринку в Україні є зміни в законодавстві, вдосконалення нормативно-правових актів, забезпечення таких умов для страховиків, за яких частка страхових платежів, яка належить перестраховику-нерезиденту, здебільшого буде припадати на Україну, а не на інші країни. Це сприятиме зменшенню відтоку капіталу за кордон.
Список використаних джерел

1. Галущак В.В. Перестрахування як необхідна умова забезпечення фінансової стійкості та нормальної діяльності страховика / В.В.Галущак // Економіка та суспільство. – 2016. – №2. – С. 513–517.
2. Дігтяренко С. М. Тенденції розвитку перестрахування в Україні / С. М. Дігтяренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 76-80.
3. Третяк К.В. Удосконалення державного регулювання ринку перестрахування в Україні / К.В. Третяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №20. – С. 133-136.
4. Третяк К.В. Поняття ринку перестрахування та його організаційні засади / К.В. Третяк // Фінанси, облік і аудит. – 2014. – Вип. 1. – С.141-153.
5. Третяк К.В. Аналіз факторів впливу на розвиток українського ринку перестрахування / К.В. Третяк // Наука і сучасність: виклики глобалізації - Частина І (Економічні науки): зб. наукових праць Міжнародної конференції Центру наукових публікацій (25 травня 2013 р., м. Київ) – Київ, 2013. – С. 144- 146.
6. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nfp.gov.ua.

Посилання: перестрахування

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^