Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Камінська В.В. Управління портфелем цінних паперів в умовах розвитку фінансового ринку України
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
30-10-2017, 09:30

Камінська В.В. Управління портфелем цінних паперів в умовах розвитку фінансового ринку України

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Камінська В.В.
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-42с

[center][/center]УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Завдання щодо формування і управління інвестиційним портфелем виникло з появою самих фінансових інструментів і стало наслідком природного небажання інвестора повністю зв'язати свій фінансовий добробут з часткою тільки однієї компанії. Інвестори стикаються з необхідністю застосування портфельної теорії при формуванні портфелів цінних паперів в умовах ризикованого фондового ринку, що й визначає збільшення інтересу до даної тематики. Вони намагаються знайти найбільш прийнятний підхід до формування інвестиційного портфеля, що дасть бажаний результат.
Дослідження даної сфери фінансової діяльності обумовлено необхідністю удосконалення концептуальних підходів до управління портфельними інвестиціями в умовах розвитку фінансового ринку України.
Механізм управління портфелем цінних паперів та участі у ньому інвесторів присвячені роботи таких відомих вчених: Г.Александера, А.Кейна, Дж. Бейлі, М.Міллера, Я. Моссіна. Серед українських науковців, роботи яких присвячені дослідженням даних проблем, варто виділити І. Бланка, Ю.Коваленко, В.Корнєєва, Д.Леонова. Проте необхідністю є розкриття сутності портфельного інвестування, дослідження принципів і методів диверсифікації, можливості управління портфелем цінних паперів, перспективи його розвитку на українському ринку.
Необхідні додаткові заходи щодо зниження впливу негативних чинників інвестиційний клімат в Україні, серед яких досягнення національної згоди між різними соціальними групами, політичними партіями з приводу вирішення загальнонаціональної проблеми виходу України із економічної кризи; вирівнювання економічних показників та боротьби з інфляцією; розробка правової бази інвестування, створення конкретного механізму надання податкових пільг банкам, інвесторам на довгострокові інвестиції з метою компенсації втрат з уповільнення оборотного капіталу [1].
Україна потенційно може бути однією з провідних країн із залучення інвестицій, оскільки цьому сприяє її величезний внутрішній ринок. Проте цьому перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, через що Україну віднесли до групи країн з найбільш інвестиційним ризиком [2].
В умовах інтеграції економіки України до світової фінансової системи спостерігається підвищення рівня чутливості економіки країни до глобальних чинників. Підтвердженням цього є останні події на іпотечному ринку США, коли відбулося підвищення відсоткових ставок на валютні кредити в Україні та зменшення активності нерезидентів на вітчизняному ринку цінних паперів. Це демонструє певний рівень кореляції між фінансовою світовою системою та економікою України [3].
З іншого боку, є низка параметрів, котрі знижують вплив глобальних чинників на економіку України. Серед них:
1)нижчі ціни на енергоносії в Україні порівняно зі світовими;
2)відносно незалежна економічна політика, що проводиться державою;
3)достатній рівень золотовалютних резервів держави тощо.
Саме це визначає подальші переваги портфельного інвестування в економіку України з позиції як міжнародного, так і вітчизняного портфельного інвестування за умови подальшого ринку цінних паперів.
Дані за останні роки свідчать про мізерний рівень портфельного інвестування в Україні як вітчизняних суб'єктів господарювання, так і міжнародними портфельними інвесторами [4].
Для того щоб синхронізувати підвищення попиту і пропозиції цінних паперів з метою забезпечення розвитку портфельного інвестування в Україні, слід здійснити такі першочергові кроки:
1.Прийняти законодавчі акти, які сприяли б забезпеченню прав мінори тарних акціонерів та визначили статус портфельного інвестора.
2.Стимулювання розміщення пайових та боргових цінних паперів прибуткових підприємств на вітчизняному організованому ринку.
3.Провести подальшу популяризацію послуг небанківських фінансових установ серед населення та запропонувати гарантійні механізми захисту внесків фізичних осіб.
4.Стимулювати розвиток вторинного ринку державних цінних паперів в Україні.
5.Прискорити впровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення України.
6.Прийняття змін до законодавства з метою надання можливості інститутам спільного інвестування вкладати кошти, отримані від фізичних осіб, у венчурні проекти.
Отже, жоден із параметрів, необхідних для належного портфельного інвестування в Україні, не має достатнього рівня розвитку, тобто такого, що забезпечував би можливість вільно акумулювати заощадження населення, тимчасово вільні ресурси підприємства чи зовнішні фонди та вільно їх переливати у найефективніші галузі економіки країни чи забезпечувати державу достатніми грошовими ресурсами.

Список використаних джерел:
1.Гуткевич С.О Інвестування : теорія і практика : Навч. посібник - К. : Вид-во Європейського університету, 2006 р. - 234 с.
2.Залевська-Шишак А. Роль держави у стимулюванні інвестиційної активності в Україні // Світ фінансів. - 2006. - №4. - С. 170-175.
3.Пересада А.А., Онікієнко С.В., Коваленко Ю.М. Інвестиційний аналіз. // А.А. Пересада та ін. - Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К. : КНЕУ, 2003. — 134 с.
4.Пересада А.А., Шевченко О.Г., Коваленко Ю.М. Портфельне інвестування: Навч. посібник -К.: КНЕУ, 2004.-408с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^