Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Буряник Н.О. ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1251
  • Автор: buryanyk2
  • Дата: 30-10-2017, 19:31
 (голосов: 0)
30-10-2017, 19:31

Буряник Н.О. ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Буряник Н.О., 2017
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-42с
Тема:"ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ"
В умовах економічної кризи такий фінансовий інструмент як лізинг сприяє стимулюванню інвестиційного попиту. Збільшення кількості лізингових угод і розширення їх масштабів в основних галузях економіки (добувній, енергетичній, металургійній, транспортній) забезпечує підвищення їх технічної оснащеності, перехід на інноваційні технології, що в кінцевому підсумку призводить до подолання сформованих диспропорцій в економіці.
Лізинг є однією з перспективних форм оновлення матеріально-технічної бази підприємств усіх галузей економіки. Перспективи розвитку ринку лізингу в Україні багато в чому залежать від формування попиту на послугу, яка досить гнучко і своєчасно відповідає макроекономічним тенденціям.
Сьогодні в Україні існує група фінансових посередників, що називають себе лізинговими компаніями. Так, станом на 31.12.2016 до Переліку юридичних осіб, які мають право надавати фінансові послуги та перебувають на обліку в Нацкомфінпослуг, внесено інформацію про 202 юридичні особи-лізингодавці та до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 428 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу. При цьому, за підсумками 2016 року спостерігається збільшення кількості договорів фінансового лізингу в 1,2 рази (5041 одиниць) порівняно з відповідним періодом 2015 року. При цьому, вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 56,9% (на 3560,7 млн. грн.) [1, c. 11]. Отже спостерігаємо тенденції збільшення обсягів лізингової діяльності в країні.
Роль лізингу в економіці країни зумовлюється впливом ряду факторів, до яких відносяться наявність податкових пільг для лізингу, рівень розвитку банківської системи та фінансової сфери в цілому, галузева структура економіки і рівень зношеності основних засобів.
Відзначимо основні особливості, які притаманні фінансового лізингу:
1) право вибору майна і його виробника належить лізингоодержувачу;
2) майно безпосередньо поставляється лізингоодержувачу, оминаючи лізингодавця, приймається в експлуатацію лізингоодержувачем.
3) користувач майна достроково або після закінчення терміну договору придбає його у власність.
До головних переваг лізингу слід віднести його більшу, у порівнянні з банківським кредитуванням, фінансову безпеку, оскільки, фінансовий лізинг унеможливлює нецільове використання фінансових ресурсів.
Використання основних засобів, отриманих в лізинг, дозволяє бізнесу збільшити пропозицію і асортимент товарів та послуг. Відносна доступність лізингу, в порівнянні з іншими способами інвестування в основний капітал, стимулює зростання попиту на засоби виробництва, що призводить до виникнення мультиплікативного ефекту і ланцюгової реакції зростання попиту на продукцію багатьох як виробничих, так і інфраструктурних галузей. Одночасно з цим утворюються нові робочі місця, зростає рівень зайнятості та, відповідно, загального добробуту населення.
До переваг лізингу також можна віднести мінімальний обсяг вкладень на інвестиційній стадії, можливість реалізації проекту «під ключ» від розробки технічного завдання до передачі готового об'єкта, введеного в експлуатацію.
Для сегменту малого та середнього бізнесу фінансовий лізинг є інструментом інвестицій в основний капітал за рахунок його доступності. У сегменті великого бізнесу актуальним можна назвати зміщення акценту з надання фінансування до надання повнофункціонального лізингу – послуги з ефективного управління активами.
Попит на об'єкт лізингу визначається цілою низкою чинників, серед яких найбільш значущими є: ціна майна, податкові пільги для учасників лізингових відносин, платоспроможність потенційних лізингоодержувачів, ставка банківського відсотка як альтернатива придбанню основних засобів.
Основними перешкодами в розвитку ефективного ринку лізингових послуг є нестача довгострокових коштів лізингодавців та низька платоспроможність більшості потенційних лізингоотримувачів. Саме це значно підвищує ризикованість лізингових відносин.
Велике значення для подальшої активізації ринку лізингових послуг має:
– формування сприятливої нормативно-законодавчої бази;
– створення державних програм стимулювання лізингу;
– зниження вартості лізингових послуг до рівня, який би не перевищував 20% річних, для забезпечення ефективності лізингових операцій;
– підвищення платоспроможності споживачів лізингових послуг;
– розвиток інфраструктури ринку лізингу;
– розвиток системи гарантій і страхування предметів лізингу;
– розробка комплексу заходів для збільшення іноземних інвестицій під програми лізингу;
– підвищення рівня кваліфікації персоналу та обізнаності з питань лізингу серед громадян та представників малого та середнього бізнесу [2, с. 208].
Таким чином, вивчивши стан і перспективи розвитку фінансового лізингу в сучасних умовах, можна сказати, що лізинг стає гнучким та перспективним економічним важелем. Лізингові відносини сприяють піднесенню виробництва, залученню капіталу в життєво важливі галузі економіки, забезпеченню реальної підтримки малому бізнесу і підприємцям-початківцям, розширенню сфери діяльності підприємств, як способів зменшення підприємницьких ризиків і можливості отримання доходу від вкладення коштів.

Список використаних джерел
1. Підсумки діяльності фінансових компаній, ломбардів та юридичних осіб (лізингодавців) за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/FK_4%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf.
2. Бутар Г. М. Розвиток ринку фінансового лізингу в Україні / Г. М. Бутар // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1 (36). – С. 207–210.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
Май 2022 (25)
^