Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Коханчук Н.С. Державне регулювання фінансових ринків в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 880
  • Автор: Kokhanchuknadia
  • Дата: 31-10-2017, 12:20
 (голосов: 0)
31-10-2017, 12:20

Коханчук Н.С. Державне регулювання фінансових ринків в Україні

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Коханчук Н.С. 2017р
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-41с
Державне регулювання фінансових ринків в Україні
Функціонування будь-якого ринку в сучасних умовах неможливо собі уявити без законодавчої бази регулювання та впливу держави. Саме держава визначає і контролює правові основи ринкових відносин, насамперед права власності, установлює базові правила економічних відносин учасників ринку.
Уряд у будь-якій країні регулює фінансовий ринок через законодавче забезпечення його функціонування, регулювання і визначення правил емісії та обігу цінних паперів, ліцензування професійної діяльності учасників і посередників фінансового ринку, контроль за здійсненням їх професійної діяльності, захист прав інвесторів, контроль за виконанням антимонопольного законодавства та системою ціноутворення на фінансових ринках.
Державне регулювання фінансового ринку та його складових - це об'єднання в єдину систему певних методів і прийомів, що дозволяють упорядкувати діяльність усіх його учасників і операцій між ними шляхом встановлення державою певних вимог та правил задля підтримки рівноваги взаємних інтересів усіх учасників.
Основна мета державного регулювання - це здійснення державою комплексних заходів щодо:
-створення умов для ефективної мобілізації та розміщення на ринку вільних фінансових ресурсів;
-захисту прав інвесторів та інших учасників фінансового ринку;
-контролю за прозорістю та відкритістю ринку;
Серед сфер фінансового ринку, що обов'язково повинні регулюватися державою, слід виділити такі:
-допуск цінних паперів до публічних торгів;
-розкриття інформації емітентами;
-функціонування організаторів торгівлі (фондових бірж та торговельно інформаційних систем);
-регулювання діяльності професійних учасників ринку, насамперед брокерів і дилерів, та їх відносин з клієнтами;
-реклама на ринку цінних паперів;
-заборона маніпулювання цінами.
Головним завданням державного регулювання є узгодження інтересів усіх суб'єктів фінансового ринку через встановлення необхідних обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах через непряме втручання у їхню діяльність.
Важливим елементом державного регулювання фінансового ринку є правове регулювання, яке за своїм характером є загальнообов'язковим, субординаційним і ґрунтується на можливості застосування примусу
Державно-правове регулювання - це регулювання відносин на всіх сегментах фінансового ринку, яке здійснюється уповноваженими державними органами країни шляхом створення нормативно-правових актів, їх використання, встановлення контролю за дотриманням цих актів всіма суб'єктами ринку.
Законодавчою базою регулювання фінансового ринку в Україні є:
-Конституція України.
-Укази президента щодо регулювання фінансового ринку.
-Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів, міністерств та інших органів виконавчої влади, що стосуються окремих напрямів регулювання.
-Конституційний Суд України.
-Господарський суд.
-Закони України, що регулюють фінансовий ринок, прийняті Верховною Радою України: «Про господарські товариства» (1991), «Про приватизаційні папери» (1992) ,«Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (1997),«Про лізинг» (1997) ,«Про банки і банківську діяльність» (2000), «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (2001), «Про обіг векселів в Україні» (2001), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом» (2002) ,«Про цінні папери та фондовий ринок» (2006) . Декрет КМУ «Про довірчі товариства» (1993), Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку України» (1995), Рішення ДКЦПФР «Про затвердження Положення про функціонуваня фондових бірж» (2006).

Висновки. Підвищення ролі держави у регулюванні фінансового ринку має визначатися розробкою довгострокової політики дій щодо відбудови ринку та його поточного регулювання. Має здійснюватися усвідомлений вплив на пропорції сукупного попиту та пропозиції, на спрямування руху грошових ресурсів, що дасть можливість здійснювати узгоджену політику щодо грошово-кредитного регулювання, застосувати широкий арсенал адміністративних заходів, обмежити вплив міжнародних фінансових інститутів і світових фінансових спекулянтів.
Регулювання фінансового ринку України має здійснюватися на принципах створення гнучкої та ефективної системи управління, надійно діючого механізму обліку і контролю, запобігання і профілактики зловживань і злочинності на ринку цінних паперів на основі відповідної законодавчої бази. При визначенні ступеня втручання держави в ділове життя учасників фінансового ринку слід уникати екстремальних позицій і знаходити правильні зважені рішення, оскільки, як переконує світовий досвід, надмірне втручання обмежує свободу підприємництва, а надмірне невтручання створює середовище для зловживань.
На сучасному етапі у світі нагромаджено значний досвід регулювання фінансових ринків як розвинутих, так і таких, що розвиваються. Питання для України полягає в тому, як правильно і раціонально використати цей досвід. Для України принципово важливо будувати своє законодавство стосовно регулювання фінансового ринку відповідно до міжнародних рекомендацій.Список використаних джерел
1. Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. //Вісник НБУ. -2000-№5.
2. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник / О.Ю. Смолянська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державного регулювання”.

Посилання: Коханчук Н.С. Державне регулювання фінансових ринків в Україні

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Декабрь 2021 (4)
Ноябрь 2021 (6)
Октябрь 2021 (69)
Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
^