Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
11-06-2011, 15:09

Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Терлецький А.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів

Особливої актуальності в умовах ринкової трансформації української економіки набувають питання формування доходів місцевих бюджетів та виявлення резервів їх зростання. Діюча система акумулювання доходів бюджетів України характеризується низьким рівнем частки власних доходів місцевих бюджетів. Реальні фінансові можливості місцевих органів влади значно обмежені, що, в свою чергу, є негативним фактором демократичних перетворень у державі. У зв'язку з цим постає проблема у поглибленому дослідженні концептуальних засад доходів місцевих бюджетів та обґрунтуванні системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення.
Проблеми формування доходів місцевих бюджетів досліджуються в наукових працях таких вітчизняних науковців, як К. Павлюка, І. Луніної, В. Піхоцького, О. Крайник, Т. Міхєєнка, О. Тулай, Є. Жемеренка, М. Кульчицького, С. Слухай, О. Гончаренка, Н. Здерка та інші.
Що стосується місцевих податків і зборів, то до позитивних моментів треба віднести: запровадження податку на нерухоме майно та відмову від неефективних місцевих податків і зборів.
Податковим кодексом передбачено скорочення місцевих податків і зборів з 14 до 5, серед яких податок на нерухоме майно, єдиний податок та три збори: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Таким чином, скасовано майже всі місцеві податки і збори, включаючи комунальний і ринковий податок [2, c.278].
Багато авторів до заходів підвищення ролі місцевих бюджетів відносять введення нових податків, перерозподіл частини загальнодержавних податків на місцевий рівень та зміну принципів планування і виконання доходів місцевих бюджетів. Але не має достатньої наукової розробленості питанню про підвищення рівня самодостатності місцевих бюджетів.
У зв'язку з дефіцитом коштів місцевих бюджетів в занепаді знаходиться господарство, соціально-культурна сфера, погіршується стан доріг різного призначення та інших комунікацій місцевої інфраструктури.
Недостатність дослідження та важливість проблеми забезпеченості дохідної бази місцевих бюджетів посилюють її актуальність в сучасних умовах.
В Україні одночасно використовуються різноманітні форми наповнення місцевих бюджетів шляхом розподілу загальнодержавних фінансових ресурсів: постійна нормативна основа поділу загальнодержавних податків і зборів між бюджетами; система трансфертів, що вирівнюють; право місцевих органів влади самостійно встановлювати місцеві податки і збори.
Обсяги коштів, які спрямовуються до Державного бюджету України, сягають 71,5 % зведеного бюджету, та лише 28,5 % припадає на близько 12 тисяч місцевих бюджетів, що свідчить про мізерність дохідної бази адміністративно - територіальних формувань, відсутність реальних механізмів забезпечення зростання фінансової незалежності регіонів та розвитку демократії [1, с. 112].
На сьогоднішній день гостро постає питання децентралізації бюджетної системи України, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими потребами і уподобаннями.
Доречним є підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів. Активізація роботи органів місцевого самоврядування направлена на підвищення ефективності використання бюджетних коштів буде дійсно проведена після впровадження механізму моніторингу й оцінки ефективності здійснення органами місцевого самоврядування їх повноважень.
Таким чином, гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов'язані, і жоден із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших [3, c.112].
Для удосконалення формування доходів місцевих бюджетів необхідно врахувати всі економічні дослідження місцевих бюджетів їх роль в економічних та соціальних процесах розвитку регіонів, необхідно також врахувати міжнародний досвід у вирішення питання місцевих бюджетів.

Список використаних джерел:
1. Хілобок Ю.А. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України/ Ю.А. Хілобок // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010 . - № 1(9) . – С.111-115.
2. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Липа // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − №. 20.10 . – С.278-282.
3. Попова С.П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів/ С.П. Попова// Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. - №17 . – С.112-115

Посилання: доходи місцевих бюджетів

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2023 (6)
Январь 2023 (27)
Декабрь 2022 (6)
Ноябрь 2022 (19)
Октябрь 2022 (83)
Июнь 2022 (30)
^