Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції державних фінансів 2011 » Терлецький А.І. Вплив місцевих податків і зборів на формування доходів органів місцевого самоврядування
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
11-06-2011, 15:53

Терлецький А.І. Вплив місцевих податків і зборів на формування доходів органів місцевого самоврядування

Категорія: Сучасні тенденції державних фінансів 2011

УДК 336
© Терлецький А.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфМ-53с

Вплив місцевих податків і зборів на формування доходів органів місцевого самоврядування

Виникнення місцевих податків і зборів зумовлене необхідністю розмежування джерел доходів між бюджетами різних рівнів. Це розмежування здебільшого має політичне забарвлення і свідчить про те, наскільки центральний уряд довіряє місцевим органам влади. З іншого боку, це розмежування свідчить про рівень розвитку демократії в державі, бо надмірна централізація фінансових ресурсів завжди приховує небезпеку встановлення фінансової диктатури.
Сьогодні ведуться значні наукові і практичні дискусії навколо питань зміцнення фінансової незалежності місцевих бюджетів, наукового обгрунтування концепції розмежування доходів і витрат різних ланок бюджетної системи, взаємовідносин між місцевими бюджетами і Державним бюджетом. Усі ці питання тією чи іншою мірою знайшли своє відображення у Бюджетному кодексі. Проте реформування бюджетної системи залежить від того, який рівень самостійності і незалежності буде надано місцевим Радам. Самостійність місцевих Рад повинна мати в своїй основі законодавче закріплений розмір доходів, що надходять до місцевих бюджетів залежно від обсягу створюваних і використовуваних фінансових ресурсів на певній території [1, с. 138].
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок місцевих податків і зборів, неподаткових доходів, надходжень із бюджетів вищого рівня. Співвідношення між цими джерелами залежить від функцій, що покладені на регіональні органи управління, від потенційних можливостей отримання ними місцевих податків, а також від можливостей вищих органів влади надавати фінансову підтримку територіям.
Податки є головним джерелом місцевих бюджетів. В свою чергу всі податки, що надходять до місцевих бюджетів, поділяють на дві групи: місцеві податки і надходження із бюджетів вищого рівня.
Складність формування місцевих бюджетів і особливо при розподілі і перерозподілі їх витрат на потреби місцевого спрямування показує, що у більшості випадків місцеві органи самоврядування фактично не мають повної самостійності у використанні коштів, що спрямовуються до місцевого бюджету.
У структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 97,0 % належить податковим надходженням. Їх обсяг у вересні 2010 року склав 46,9 млрд. грн., що на 12,3 % більше, ніж аналогічний показник 2009 року (у січні - вересні 2009 року відзначалось зменшення на 1,1 %). Порівняно з даними звітного періоду 2009 року суттєвих змін не відбулося.
Від місцевих податків і зборів отримано 614,1 млн. грн., що практично відповідає обсягам звітного періоду 2009 року. Їх частка у структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів продовжила демонструвати спадну тенденцію і склала лише 1,3 %.
Для нашої країни, де місцеве самоврядування перебуває на етапі становлення, співвідношення джерел формування місцевих бюджетів викликане об’єктивною потребою ефективного впливу держави на розвиток місцевого самоврядування [2, c. 17].
Передбачені чинним законодавством України місцеві податки і збори не відіграють істотної фіскальної ролі, а ті загальнодержавні податки, що традиційно зараховуються до дохідної частини місцевих бюджетів, не віднесені до місцевих.
Таким чином, удосконалення системи місцевих податків і зборів, зростання їхньої фіскальної ролі як фундаментального напряму зміцнення місцевих бюджетів сприятиме підвищенню ефективності регіональної фіскальної політики. Ефективне використання інституту місцевих податків і зборів є важливим способом зміцнення всієї фінансової системи держави.

Список використаних джерел:
1) Романенко О.Р., Огородник С.Я. Фінанси// — К.: КНЕУ, 2009. — 387 с.
2) Бюджетний Моніторинг: Аналіз виконання бюджету за січень – вересень 2010 року /[Щербина І. Ф., Рудик А. Ю., Зубенко В. В. та ін.]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., : 2010. – 141 c.
3) Бюджетний кодекс України. Закон України від 08.07.2010 №2456-VI// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 50-51.

Посилання: місцеві податки і збори

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^