Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Соколюк С.М. Економічна суть іпотечних кредитів
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
12-06-2011, 12:33

Соколюк С.М. Економічна суть іпотечних кредитів

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Соколюк С.М., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, ЕкфС-51с

Економічна суть іпотечних кредитів

Постановка проблеми. Актуальність питання іпотеки пов`язане, з одного боку, зі стрімким розвитком іпотечного кредитування та задоволення потреб громадян та юридичних осіб, тобто надання їм доступних та довгострокових позичок, – а з іншого – з уведенням в обіг значних матеріальних ресурсів та необхідністю мінімізувати ризики кредиторів шляхом застави надійного та високоліквідного майна. Нерухомість завжди цінувалась у банківській справі як надійна гарантія повернення позики.
Аналіз та напрями досліджень. Сутність іпотеки досліджували у своїх роботах Колесніченко К., . Меркулов В.В., Паливода К.В., Савич В.І., Любунь О.С., Кудрявцев В.А., Кручук С.І., а також інші вітчизняні та зарубіжні вчені. Науковці досліджували сутність, види, механізм здійснення та не дивлячись на велику кількість таких наукових праць аспект даних питань залишається актуальним та потребує подальшого вивчення та розробки.
Метою дослідження є розкриття сутності іпотечного кредитування.
Іпотечний кредит – це особлива форма кредиту, пов'язана з наданням позик під заставу нерухомого майна – землі, виробничих або житлових будівель тощо. Іпотечні позики надаються на довгостроковій основі. Іпотечний кредит стає можливим лише за умови приватної власності на землю і нерухомість.
Згідно із Законом України «Про заставу» (розділ II) іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи. Предметом іпотеки може бути майно, пов'язане із землею – будівля, споруда, квартира, підприємство (його структурні підрозділи) як цілісний майновий комплекс.[1] Відповідно до законодавства України предметом іпотеки можуть бути також належні громадянам на праві приватної власності земельні ділянки та багаторічні насадження.
Іпотечний кредит має, як правило, чітке цільове призначення. Іпотечні позики в сучасних умовах найчастіше використовуються для фінансування придбання, побудови і перепланування житлових і виробничих приміщень, а також освоєння земельних ділянок. Особливістю іпотечного кредиту є те, що заставою для його надання може виступати та нерухомість, на купівлю якої він береться.
Юридичною та економічною передумовою виникнення іпотечного кредиту є наявність розвинутої системи права приватної власності на нерухомість і, насамперед, на землю. Без приватної власності на землю та інституціонального забезпечення її купівлі-продажу широкий розвиток іпотечного кредиту неможливий.
Суб'єктами іпотечного кредиту є:
• кредитори з іпотеки – іпотечні банки або спеціалізовані іпотечні компанії, а також універсальні комерційні банки;
• позичальники – юридичні та фізичні особи, які мають у власності об'єкти іпотеки, або мають поручителів, які надають під заставу об'єкти іпотеки на користь позичальника;
• продавці житла – фізичні і юридичні особи, що продають власне житло або житло, що належить іншим фізичним і юридичним особам за їх дорученням;
• ріелторські організації – продавці житла, що ліцензують, здійснюють продаж житла за дорученням інших учасників ринку, із власних житлових фондів, а також беруть участь в організації і проведенні торгів щодо реалізації житла, на яке накладено стягнення;
• страхові компанії – страхові компанії, що ліцензують, здійснюють страхування закладеного житла, страхування життя і працездатності позичальника і страхування цивільно-правової відповідальності учасників іпотечного ринку;
• оцінні агентства – страхові компанії, що ліцензують, здійснюють незалежну професійну оцінку житлових приміщень, що є предметом застави при іпотеці;
• оператори вторинного іпотечного ринку – юридичні особи, що здійснюють викуп іпотечних кредитів у первинних кредиторів і цінні папери, що випускають на їх підставі;
• інвестори – юридичні і фізичні особи, що набувають цінних паперів операторів вторинного іпотечного ринку (в основному інституційні інвестори – пенсійні фонди, страхові компанії);
• Уряд - регулює первинний і вторинний іпотечні ринки, надає поруку інвесторам в цінні папери, бере участь в управлінні операторів вторинного іпотечного ринку [4].
Об'єктами іпотечного кредиту є житлові будинки, квартири, виробничі будинки, споруди, магазини, земельні ділянки тощо. Розмір іпотечного кредиту визначається у вигляді частини вартості об'єкта іпотеки. Ця обставина дозволяє навіть отримувати під заставу одного й того самого нерухомого майна додаткові іпотечні позики. Заставне майно залишається у позичальника, який продовжує його експлуатувати, тобто зберігає своє право власника.
Позики під заставу нерухомості підлягають погашенню на умовах розстрочки платежу і зі сплатою відсотків. Відсотки за іпотечними позиками мають ту властивість, що їх величина залежить від територіального розміщення нерухомого майна. Підвищення ставки відсотка за іпотечними позиками пов'язано із зростанням ризику знецінення капіталу, що впливає на діяльність кредиторів. Зрозуміло, що підвищення відсоткових ставок і збільшення розміру первинного внеску звужує сферу застосування іпотечного кредиту, оскільки це погіршує умови користування ним для позичальників.
Висновки. У зв'язку із розвитком іпотечного кредитування формується окремий іпотечний фінансовий ринок. Ефективне функціонування такого ринку передбачає наявність законодавства, яке на комплексній основі забезпечує формування належної правової бази для розвитку іпотечного кредитування.

Література:
1. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 р. із змінами та доповненнями.
2. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми / К. Колесніченко // Право України. – 2001. - № 10. – С. 77-80.
3. Любунь О. С. Іпотечний ринок : підручник / О. С. Любунь, О. І. Кірєєв, М. П. Денисенко. –К. : Атіка, 2006. – 288 c.
4. Іпотечний кредит [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://informcredit.info/ipoteka/

Посилання: Іпотека

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
Май 2020 (109)
Апрель 2020 (6)
^