Стратегічні орієнтири » Фінансовий ринок 2017 » Кутень Н.Р. Сучасний стан фінансового ринку України та шляхи його вдосконалення
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 330
  • Автор: Наталія
  • Дата: 31-10-2017, 20:16
 (голосов: 0)
31-10-2017, 20:16

Кутень Н.Р. Сучасний стан фінансового ринку України та шляхи його вдосконалення

Категорія: Фінансовий ринок 2017

Кутень Н. Р.
ЛНУ імені Івана Франка, ЕКФ-44с

Фінансовий ринок – це винятково складна структура з великою кількістю учасників – фінансових посередників, споживачів фінансових послуг, які вступають в економічні відносини, оперуючи різноманітними фінансовими інструментами.
Призначення фінансового ринку полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів, тому актуальним є питання проблеми розвитку фінансового ринку в Україні. Актуальність цього напряму дослідження обумовлена рядом причин. По-перше, потребою обґрунтування дослідження проблем, що мають місце на фінансовому ринку України. По-друге, відсутністю у вітчизняній науці теоретичних розробок правового характеру, що визначають здійснення регулювання фінансового ринку [1].
Сьогодні найактивнішими інституційними учасниками фінансового ринку України виступають комерційні банки, страхові компанії, фондові біржі, адже саме вони складають найбільшу частку фінансових ресурсів і мають безпосередній вплив на розвиток виробництва в країні, інвестиційний клімат і добробут населення.
Аналіз сучасного стану банківського сектору української економіки дає можливість виявити декілька проблем в банківській сфері: політична та фінансова нестабільність в країні, низька якість банківських активів, зниження ліквідності банківських активів, низька довіра до банківської системи серед населення, недосконала та нестабільна нормативно-правова база в державі, висока ступінь вразливості банківської системи до валютно-курсової політики в країні, що проводиться НБУ.
Серед усіх небанківських фінансово-кредитних установ домінуючі позиції на фінансовому ринку займають страхові компанії, які кількісно хоч і посідають не перше місце, але акумулюють понад 53,1% усіх активів і мають значний потенціал для сприяння сталому розвитку вітчизняного підприємництва шляхом розміщення страхових резервів у реальному секторі економіки [2].
В умовах економічної кризи, коли суб’єктам господарювання потрібні додаткові ресурси, а банківський сектор пропонує кредити під досить високі відсоткові ставки, на допомогу суб’єктам господарювання приходять небанківських фінансово-кредитних установи, їх допомогою вітчизняні підприємства та фізичні особи мають доступ до дешевих і якісних фінансових продуктів і послуг, що тим самим створює серйозну конкуренцію банкам [3].
Фінансовий ринок повинен стати одним з основних механізмів мобілізації вільних ресурсів для розвитку економіки і формування надійних інструментів заощадження для населення. Цього можна досягти шляхом:
1) стабілізації валютного ринку;
2) зниження та утримання рівня інфляції на прийнятному для розвитку економіки рівні (не більш як 10%);
3) стабілізації роботи фінансового сектора;
4) відновлення довіри населення до інститутів фінансового ринку;
5) формування ефективної системи перерозподілу ресурсів з пріоритетним їх спрямуванням на реалізацію проектів економічного розвитку [4].
Висновки: Для досягнення стабільності фінансової системи держави, мобілізації та перерозподілу фінансових ресурсів необхідно слідкувати за розвитком фінансового ринку країни. Для цього потрібно впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фінансового ринку, а саме:
- моніторинг діяльності фінансових установ з боку регуляторів задля своєчасне виявлення проблемних питань у поточній роботі фінансових установ та своєчасно реагувати на загрози
- санація або ж ліквідація неплатоспроможних банківських установ, врегулювання питання продажу (передачі) проблемних активів через формування законодавчої бази діяльності установ, основною функцією яких буде робота із проблемними активами
- вирішення питання реструктуризації кредитів
- оздоровлення фінансової системи через державну підтримку та підтримку з боку власників фінансових установ
- впровадження механізмів конвертації депозитів в акції банків
- стабілізація, яка потребує забезпечення функціонування системи ефективного нагляду, спрямованого на попередження виникнення загроз
- відновлення довіри населення до банківської системи.
Дана стратегія повинна призвести до прозорості фінансовго ринку та створити сприятливі умови для потенційних інвесторів.
Список використаних джерел:
1. Базилевич В. Розвиток фінансового ринку в сучасних умовах / В. Базилевич // Фінанси України. – 2009. – №12. – С.5-12.
2. Коніна М. СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ [Електронний ресурс] / М. Коніна, К. Реха, В. Янковський // ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС Міжнародний науковий журнал Випуск2. – 2016.
3. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://nfp.gov.ua
4. Красавина Л.М. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові відносини / Л.М/Красавина/-М.: Фінанси і статистика. – 1994. – С. 643.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
^