Стратегічні орієнтири » Вплив Податкового кодексу » Садурська Г.С. Принцип справедливості в системі оподаткування доходів фізичних осіб
Информація до матеріалу
 (голосов: 2)
10-04-2011, 14:59

Садурська Г.С. Принцип справедливості в системі оподаткування доходів фізичних осіб

Категорія: Вплив Податкового кодексу

УДК 336
© Садурська Г.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


Протягом останніх шести місяців в Україні відбуваються значні зміни у законодавстві – існуюча податкова система давно втратила свою стимулюючу функцію, тому постала проблема її реформування. У західних економічно розвинутих країнах головним фіскальним податком є податок з доходів фізичних осіб, значну роль він відіграє і в Україні. Його доходи сягають 4,9% ВВП або 21,4% податкових надходжень зведеного бюджету [1], відтак, в рамках проведення податкової реформи, актуальним питанням було вдосконалення прибуткового податку, як одного з основних доходів бюджету.

Реформування податкової системи повинно набути соціального спрямування і ґрунтуватись на принципах справедливості та рівності, для зменшення податкового навантаження, як наслідок, збільшення купівельної спроможності громадян, стимулювання попиту, підвищення темпів економічного зростання, формування відповідного ставлення платників податків до своїх зобов’язань і забезпечення зменшення масштабів ухилення від податків.

Однак, саме принцип справедливості із прийняттям нового Податкового кодексу ставиться під сумнів. Нерівномірний розподіл фіскального тиску на платників є чи не найбільшою проблемою. Безумовно, важливим кроком до створення економічно обґрунтованої прогресивної системи оподаткування було запровадження додаткової ставки оподаткування у розмірі 17% до доходів, що перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, а також запровадження оподаткування таких видів доходів як [2]:
• процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок;
• процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом;
• процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
• дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
• дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами);
• дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента;
• дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів;
• доходи у вигляді дивідендів;

При цьому звільнення від оподаткування сум доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України надає конкурентні переваги державному сектору, в порівнянні з корпоративним, у боротьбі за фінансові ресурси, а оподаткування дивідендів є достатньо необґрунтованим, оскільки корпорація – це лише форма організації бізнесу, а доходи від нього вже оподатковані на стадії оподаткування прибутку, така політика провокує виведення прибутків в офшорні зони [1]. Також спірним є питання доцільності оподатковування пасивних інвестиційних доходів за нижчою ставкою – 5%, хоча це лише одне з джерел отримання доходів заможніших верств населення, тоді, як переважна більшість платників податків з низьким та середнім рівнем доходу оподатковується за ставкою 15%.

Недотримано принципу справедливості і у застосуванні податкової знижки та податкової соціальної пільги. Остання застосовується лише до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати, яка не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на коефіцієнт 1.4 (з 1 січня 2011 року – 1320 грн.). Перелік пільг є дуже обмеженим і застосовується до вузького кола вразливих верств населення. Щодо податкової знижки, то підстав до її застосування є більше і вони доступні більш матеріально забезпеченим громадянам (так, наприклад, взяття іпотеки чи будівництво житла, оплата навчання потребують отримання доходів вище середнього рівня).

Ще одним важливим аспектом є те, що людина праці та бізнес знаходяться в нерівних умовах оподаткування: ключовий принцип в оподаткуванні бізнесу – це оподаткування прибутку, а не доходу. На противагу цьому, громадяни мають сплачувати податок саме з суми доходу (за виключенням окремої категорії громадян, які мають право на податкову соціальну пільгу).

Паралельно з цим, виникає проблема високого оподаткування фонду оплати праці, що призводить до «тінізації» заробітної плати, а отже впливає на обсяг надходжень до бюджетів від оподаткування доходів фізичних осіб, а це, в свою чергу, тягне за собою уповільнення темпів економічного зростання.

Для вирішення питань справедливого розподілу податкового навантаження між різними категоріями населення, перш за все потрібно забезпечити[3; 4]:
1. Диференційований підхід до оподаткування громадян з різним рівнем доходу;
2. Збалансування оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та від не трудової діяльності;
3. Раціоналізацію системи податкових пільг;
4. Недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації;
5. Уніфікацію підходів до оподаткування пасивних доходів;
6. Гармонізацію оподаткування доходів громадян та підприємств шляхом запровадження неоподатковуваного мінімуму доходів для всіх громадян на рівні прожиткового мінімуму;
7. Зміну пропорції розподілу внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування між працівниками та роботодавцями;
8. Підвищення ефективності, збалансованості і прозорості податкової системи України з метою створення необхідних умов для виконання конституційно закріплених функцій держави.

Нещодавно йшлося про створення сприятливих умов для розвитку середнього класу в Україні, натомість у новому Податковому кодексі посилення фіскального тиску стосується більшості громадян безвідносно до рівня їх доходу. Крім того, підвищення фіскального тиску на доходи фізичних осіб при збереженні високої фіскальної ефективності податку можливе лише за досконалої системи адміністрування даного податку, чого в Україні на даний момент не спостерігається. Податкова служба не в змозі сьогодні достовірно встановити реальний дохід платника податку. Враховуючи цей факт, доцільніше в нинішніх умовах зміщувати акцент оподаткування не на доходи, а на споживання [5].

Таким чином податкова реформа не вирішує великої кількості питань, а держава втрачає можливість отримання додаткових податкових надходжень, недотримується принципу соціальної справедливості. Податковий кодекс потребує подальшого реформування з врахуванням досвіду зарубіжних країн, зокрема ЄС, та в першу чергу гармонізації системи ставок оподаткування доходів фізичних осіб, що є важливим кроком на шляху реформування та динамічного розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності.

Література:
1. Податок на доходи фізичних осіб: бідним бути дорого [Електронний ресурс]: ORBK.NET – Режим доступу: http://orbk.net/2010/12/podatok-na-doxodi-fizosib-bidnim-buti-dorogo
2. Податковий кодекс України від вiд 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17
3. Ярошенко Ф.О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозиції Міністерства фінансів України) // Фінанси України. – 2010. – №7. – С. 3-21.
4. Інтернет-конференція з питань нового Податкового кодексу [Електронний ресурс]: Офіційний веб-портал ФПУ. – Режим доступу: http://www.fpsu.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3976%3A-l-r&catid=106%3A2009-12-01-14-31-39&Itemid=61&lang=uk
5. Молдован О.О., Шевченко О.В.,Єгорова О.О. // За редакцією к.е.н., с.н.с. заслуженого економіста України Я. А. Жаліла // Аналітична доповідь: Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? – К.: НІСД , 2010. – 80 с.

Посилання: Принцип справедливості в ПДФО

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^